รายชื่อสถานศึกษาจำแนกรายอำเภอ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อและจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับที่จัดการศึกษา 11 อำเภอ ปีการศึกษา 2558
2
อำเภอสพฐ.สพม.สกอ.สอศ.รวมสช.รวมรวม
3
ระดับที่จัดการศึกษาระดับที่จัดการศึกษาทุก
4
อ.1-ป.6
อ.1-ม.3
อ.1-ม.6
ม.1-ม.6
ม.1-ม.6
ปวช.-ปวส.
อ.1-อ.3
อ.1-ป.6
อ.1-ม.3
อ.1-ม.6
ป.1-ป.6
ม.1-ม.3
ม.1-ม.6
ปวช.-ปวส.
สังกัด
5
เมืองลพบุรี
501461374263122142195
6
โคกสำโรง
33922463349
7
บ้านหมี่
34734421347
8
ท่าวุ้ง
24423011232
9
ชัยบาดาล
337331471221653
10
พัฒนานิคม
217313211234
11
ท่าหลวง
1241171118
12
สระโบสถ์
641111112
13
โคกเจริญ
943161117
14
ลำสนธิ
68115015
15
หนองม่วง
11511731421
16
รวม239733261734921893231644393
17
แหล่งข้อมูล : จาก DMC ของ สพป.ลบ 1 และ ลบ 2 ปีการศึกษา 2558
สพฐ. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18
ข้อมูลใดมีความผิดพลาด แจ้งแก้ไขได้ที่ผู้ดูแล Web ด้านล่างด้วย..ขอขอบคุณครับ
สพม. =สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
19
เลื่อนเม้าส์หรือคลิกที่ช่องตัวเลข จะปรากฏรายชื่อสถานศึกษา
สกอ. = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20
สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21
สอศ.=สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1