Báo giá vòng bi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT VÒNG BI & GIA BÁN
4
5
STTMÃ VÒNG BISL (thùng)SL Cái /ThùngSL (Kho)TL (Kg/cái)Đ.Giá (bán)TT (bán)GHI CHÚ Tông KL
6
TẢI TRỌNGĐƯỜNG KÍNH TRONG
(mm)
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI
(mm)
7
12312KM2312KM1 - TB 60,00 -
8
22BO_92714K1M2В0-92714К1М1 - Rất nhẹ 70,00 -
9
3612311K1M6-12311K1M1 - TB 55,00 -
10
46-2612KM6-2612KM1 432 432 2,60 TB,dày hơn 60,00 1.123,20
11
5QJ308QJ3081 - TB 32,00 -
12
66-12213KM6-12213KM1 - Nhẹ 65,00 -
13
710л113
10л113
1 - Rất nhẹ 65,00 -
14
86-12115FM6-12115EM1 - Rất nhẹ 75,00 -
15
912219KM12219KM1 - Nhẹ 95,00 -
16
1042314K1M42314К1М1 - TB 70,00 -
17
112BO2202BO2201 - Nhẹ 100,00 -
18
122612KM2612KM1 - TB,dày hơn 60,00 -
19
1312210KM12210КМ1 - Nhẹ 50,00 -
20
1429314KM29314KM1 - TB 70,00 -
21
15C-1211SEMC-1211SEM1 - Nhẹ 55,00 -
22
16PLC510_2TPXPLC510_2TPX1 - Nhẹ -
23
1721302234KM2В0-2234КМ1 - Nhẹ 170,00 -
24
1842314K1M42314К1М1 - TB 70,00 -
25
1912311K1M12311К1М1 - TB 55,00 -
26
201 - -
27
211234UM1234UM1 - Nhẹ 170,00 -
28
221 - -
29
2321602727KM21602727KM1 - Nhẹ 135,00 -
30
246_2312KM6-2312КМ1 926 926 1,80 Trung bình 60,00 1.666,80
31
25K2122MKK2122MK1 - Nhẹ 110,00 -
32
262311K1M2311К1М1 - TB 55,00 -
33
2762314KM6-2314КМ3 - TB 70,00 -
34
282BO2234KM2В0-2234КМ7 64 448 16,00 Nhẹ 170,00 7.168,00
35
2912218KM12218КМ11 366 4.026 2,40 Nhẹ 90,00 9.662,40
36
302234KM2234КМ4 54 216 16,00 Nhẹ 170,00 3.456,00
37
312612KM2612КМ3 - TB,dày hơn 60,00 -
38
3292714K1M92714К1М4 409 1.636 3,00 Rất nhẹ 70,00 4.908,00
39
33BO-12218KM2В0-12218КМ3 - Nhẹ 90,00 -
40
342314KM2314КМ2 - TB 70,00 -
41
35102314M102314М5 470 2.350 2,80 Trung bình 70,00 6.580,00
42
36102341KM102341KM1 - TB 205,00 -
43
TỔNG69 2.721 34.564,40
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
64
65
66
67
68
70
74
75
76
81
83
84
87
88
92
93
94
96
99
100
101
102
103
106
107
108
109
125
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Loading...
Main menu