טופס הלה בית ספרי - רוגוזין
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABB
1
2
תכנית הל"ה בית ספרית בית ספר :אורט רוגוזין ישוב: קריית גת שם רכז התקשוב מיכל פלדמן אזולאי
3
4
5
שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה (תכנית הל"ה)
6
יש למלא את הטבלה על פי ההנחיות הבאות:
א. בחירת יחידות הוראה מתוקשבות מיטביות מתוך תכנית הלימודים הבית ספרית השנתית. כל מורה בהשתלמות ימלא על 2 שעורים בתחום הדעת אותו הוא מלמד.
ב. כל יחידה תשלב תהליך הוראה חדשני ותכלול פיתוח מיומנות מחשוב ומידע מגוונות (CIL), מיומנויות המאה ה-21.
ד. בכל יחידה יש לציין את הפעילות הנדרשת מהתלמיד.
ה. בבניית התכנית ניתן להיעזר בפורטל תוכן ייעודי שהקים משרד החינוך.
ו. לכל תחום דעת גיליון נפרד

7
מקצוע/ תחום דעתשכבהשמות מורי המקצוענושא השעור שמות מאגרי התוכן בשימוש בית הספרכלים ליישום מיומנויות מדיה ומידע ICT (תמלילן, גיליון, מצגת, גלישה)כלים לשיתוף, תקשורת ועבודת צוות (דיון/קהילה ברשת, רשת חברתית, מידע שיתופי באמצעות כלים שיתופיים וכו')תהליכי חשיבה (פתרון בעיות, חקר, הבניית מושג, שיח טיעוני, ועוד)היפר קישור לכתובת / קובץ המייצג פעילות לימודית באופן מיטבי (הפעילות צריכה לכלול שימוש בכלים ותהליכים המפורטים בטבלה)תאור מילולי - של מהלך השעור         קישור לקובץ word הנושא את שם נושא השעור וכולל 10שורות של תאור השעור והמלצה.
8
נושא יחידת הלימוד
9
מתמטיקהז
10
11
12
13
14
מתמטיקהח
15
16
17
18
19
מתמטיקהט
20
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95073459#130.2972.4.fitwidth
21
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=70082438-c31d-4133-988a-8e8edf220034&lang=1#TabIndex=0
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Loading...
Main menu