ระบบคุมโครงการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
เลขที่รับวันที่รับหนังสือชื่อโครงการวันที่จัดโครงการลักษณะโครงการแหล่งเงินหมวดเงิน
จำนวนเงิน
ผู้รับผิดชอบโครงการสำเนาโครงการวันที่ส่งรายงานผลการติดตามรายงานผลโครงการ
2
ต่อเนื่อง
ใหม่
รายได้
อุดหนุนฯ
อื่นๆ
งานหมวดรายการ(บาท)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3
001/2562
28 ส.ค. 2018โครงการสัมมนาทางวิชาการ ดนตรีไทยสร้างสรรค์2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบอาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
เอกสารโครงการ
4
002/2562
05 ก.ย. 2018โครงการศิลปะการแสดงละครนิพนธ์ บางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 25619 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2561เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกดร.อรดา ลีลานุช
เอกสารโครงการ
5
003/2562
โครงการบางแสนปั้นท่า
เอกสารโครงการ
6
004/2562
19 ก.ย. 2018โครงการ Lond Do ประจำปี พ.ศ. 256129 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / /เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เอกสารโครงการ
7
005/2562
25 ก.ย. 2018โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8
006/2562
โครงการบริการวิชาการดนตรีและการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
9
007/2562
10
008/2562
02 ต.ค. 2018โครการสัมมนาทางวิชาการ ดนตรีไทยสร้างสรรค์2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกองทุนเพื่อการวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย10000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จันทนา คชประเสริฐ
เอกสารโครงการ
11
009/2562
05 ต.ค. 2018โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ18-19,25 ตุลาคม 1,5,7,8,19,20,21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์กองทุนเพื่อการศึกษาตอบแทนใช้สอยและวัสดุ58,000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จันทนา คชประเสริฐ
เอกสารโครงการ
12
010/2562
โครงการดนตรีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 25611 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13
011/2562
โครงการพัฒนานิสิต นาฎศิลป์สู่ชุมชน (สิปป์)24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561งานบริการแก่ชุมชนกองทุนบริการวิชาการ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu