Mgi_TOP_Z_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: ЗАДОЧНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
5
6
ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ
7
(публикуван: 16.07.2019 | последна актуализация: 29.07.2019 | моля, проверявайте за промени)
8
9
ДисциплинаПреподавателВид на дисципли
ната
Зала № / СградаДатаЧасФорма на изпит /писмен, устен, КР/
10
ОтДо
11
Ценности и трудова мотивацияпроф. дпсн Снежана ИлиеваЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00писмен+КР
12
Психология на пазарагл.ас. д-р Дамяна Иванова З200, бл.402.09.2019 г.12:0013:30писмен+КР
13
Стратегически мениджмънтпроф. дсн Цветан ДавидковЗ304, бл.327.08.2019 г.10:0012:00писмен/тест
14
Индивидуални различия на работното мястодоц. д-р Ергюл Таир З200, бл.427.08.2019 г.18:0019:00писмен+КР
15
Техники за социално влияниепроф. д-р Георги КарастояновИ205, бл.431.08.2019 г.9:0010:00писмен
16
Стрес, здраве и безопасност в работна средагл.ас. д-р Вихра НайденоваЗ205, бл.401.09.2019 г.16:0017:00писмен+КР
17
Комуникация и емоционална интелигентност - нов курсгл.ас. д-р Валерия ВитановаЗ200, бл.431.08.2019 г.10:0012:00писмен
18
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияпроф. д-р Емилия АлексиеваЗ21, Ректорат02.09.2019 г.16:3017:30устен+КР
19
Управление на впечатленията и бизнес етикетгл.ас. д-р Дамяна Иванова И200, бл.402.09.2019 г.12:0013:30писмен
20
Управление и изграждане на екипипроф. дпсн Йоана ЯнкуловаЗ200, бл.430.08.2019 г.18:0019:00писмен+КР
21
Планиране и развитие на кариератапроф. д-р Емилия АлексиеваЗ21, Ректорат02.09.2019 г.16:3017:30тест+КР
22
Управление на човешките ресурсигл. ас. д-р Вихра НайденоваЗ205, бл.401.09.2019 г.16:0017:00писмен+КР
23
Организационно развитие и управление на промянатапроф. дпсн Снежана ИлиеваЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00писмен+КР
24
Предприемачески проектипроф. дсн Цветан ДавидковИ304, бл.327.08.2019 г.10:0012:00тест+КР
25
Потребителско поведениегл. ас. д-р Дамяна Иванова З200, бл.402.09.2019 г.12:0013:30писмен+КР
26
Лидерски стилове и компетентностигл. ас. д-р Плама ХристоваЗ205, бл.405.09.2019 г.10:0012:00писмен/тест
27
Коучингхон. д-р Елена Алтимирска И205, бл.424.08.2019 г.9:0010:30устен
28
Крос-културен мениджмънт и организационна културапроф. дпсн Снежана ИлиеваЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00писмен+КР
29
Семинар по лидерство и организационна ефективностпроф. дпсн Снежана ИлиеваЗ21, Ректорат30.08.2019 г.15:0017:00устен+КР
30
Статистически методи в организационните изследваниядоц. д-р Калоян ХаралампиевЗ530, бл.404.09.2019 г.10:0013:00КР
31
Организационно консултиране д-р Елена АлтимирскаЗ205, бл.424.08.2019 г.9:0010:30устен
32
Творчество и иновации в организациитедоц. д-р Ергюл Таир И200, бл.427.08.2019 г.18:0019:00КР
33
Правни аспекти на управлението на човешките ресурсидоц. д-р Невянка КъневаЗ216 к., бл.426.08.2019 г.9:0010:00писмен/тест
34
Обучение и развитие на персоналагл.ас. д-р Валерия ВитановаЗ200, бл.431.08.2019 г.10:0012:00устен+КР
35
Управление на кризи и конфликти в организациитегл. ас. д-р Плама ХристоваИ205, бл.405.09.2019 г.10:0012:00тест
36
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсид-р Биляна ЛюбомироваЗна имейлдо 01.09.2019 г.КР
Loading...