ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
During the fall semester, we run on Thursday and Friday nights!
3
If you need to cancel, please email designateddawgs@gmail.com as soon as possible
4
5
Thursday 9/10
Sponsor: Alpha Phi Omega
6
Name:Email:Cell Phone #21 years old?
Dietary Restrictions?
Are you comfortable driving at night?
7
CaptainAda Omekamyesyes
8
1Brittney Gowen
bcgowen@uga.edu
9122761787nono
9
2Azalea Ukaniazalea@uga.edu4047861183yesno
10
3Chelsi Spear
Cnspear@uga.edu
404-218-5425YesNoYes
11
4
Akshay Chandora
akshaych@uga.edu
4049889547no
vegetarian (no fish or eggs)
Yes
12
5Tia Williams
tiaw2012@uga.edu
6788951598yesnone
13
6
Matthew Dolores
mdolores@uga.edu
678-860-3317Yes :)nahyes
14
7Danielle Joseph
djoseph@uga.edu
917-470-8504yesnoyes
15
8Whitney Grier
weg04207@uga.edu
912-658-5298nono
16
9Akua Nelson
an1221@uga.edu
912-401-1883nonoyes
17
10Boris Abreu
baa40396@uga.edu
678-951-4731nono
18
11Naomie Gilus
ngdawg@uga.edu
978-458-6848yesnopeyes
19
12yes
20
13Evelynyes
21
14Anila Kodukula
kodukula@uga.edu
706683236novegetarian
22
15
23
24
25
Friday 9/11Sponsor:
26
Name:Email:Cell Phone #21 years old?
Dietary Restrictions?
27
CaptainAnnelise Wornat
awornat@uga.edu
yes
28
1
29
2Adam Barth
adamfb227@gmail.com
770-315-7135NoNoneAbsolutely
30
3
Catherine Harben
no
31
4James Whiteyes
32
5Maris Castang
maris.castang@uga.edu
678-425-5319NoNut AllergyYes
33
6
Me'Shae Johnson
msj37129@uga.edu
229-854-0489No
34
7Eric GramlichYes
35
8Annelise Wornat
36
9Chelsi Spear
Cnspear@uga.edu
404-218-5425YesYes
37
10
38
11
39
12
40
13
41
14
42
15
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100