ผลการเรียน ค31101 ปี2554
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31101 ปีการศึกษา 2554
2
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
3
114891320900235395นายวีระนรีรัมย์0
4
215481320900236561นายธีระชิตซูซันธ์0
5
315521310600250348นายชุมพลเกิดรัมย์652.5
6
415591320900241280นายพรชัยสำราญใจ914
7
515601749900458542นายพัฒนพงษ์บุตรลักษณ์551.5
8
615711430900221407นางสาวจันทราทิพย์ศรีประเสริฐ652.5
9
715721320900233899นางสาวชมพูพริ้งเพลิด783.5
10
815751320900247709นางสาวนงคราญพวงนาม602
11
915761320900240976นางสาวนฤมลดาศรี854
12
1015771320900241221นางสาวบุหลันพวงเพชร814
13
1115781320900246044นางสาวประภัสสรพร้อมเพรียง0
14
1215971329900600849นายยอดชายใยมุง713
15
1315991320900235859นายรุทธ์สามงามพุ่ม652.5
16
1416031320900242618นายสุติพรชะฎาทอง652.5
17
1516091320900249159นางสาวกาญจนาแกมแก้ว753.5
18
1616131320900247989นางสาวเครือวัลย์แจ่มใส652.5
19
1716161100702157748นางสาวจารุวรรณคณารส723
20
1816211320900232418นางสาวพิกุลทรงพิมพ์753.5
21
1916731320900243576นายศุภวัตรศรีนาเมือง703
22
2016781320900244823นายรัฐพลจันทร662.5
23
2118201320900197591นายบุญเกิดเกษรชื่น0
24
2218281620100205120นางสาวเสาวณีย์ก้อนทอง0
25
2318292130200030111นางสาวอญิญามานิตย์0
26
2419561320900252281นางสาวภารดีชาภูธร551.5
27
2519721321000344482นายสุขประดิษฐ์แหวนแก้ว783.5
28
2619731321000345900นายเนติพงศ์ บุญพา0
29
2719741321000328258นายเอกรินทร์เชี่ยวดี602
30
2819751321500003218นายวัชระสุขล้น662.5
31
2919761329900592919นายเศรษฐพงค์แม่นงาม581.5
32
3019771321000346115นายฉัตรนทีบุญธรรม0
33
3119781119900552030นายพีรพลพิศวงขวัญ682.5
34
3219791200100571243นางสาวพิศประภาบุญตัว814
35
3319801321000345306นางสาวกัลยาณีเป็งทอง763.5
36
3419831320900244751นางสาวปรียานุชภาสดา703
37
3519841321500002564นางสาวรจนาบุญเชิด0
38
3619871321500002335นางสาวกนกวรรณแรมสูงเนิน753.5
39
3719911321000033990นายพุทธินันท์ยี่สุ่นแก้ว753.5
40
3820811321500004265นายศักดามะโนศรี672.5
41
42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31101 ปีการศึกษา 2554
43
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
44
114491320900232205นายชนะชัยเกษรบัวขาว652.5
45
214501320900226264นายชำนาญทะเกิงลาภ662.5
46
314911320900225934นายอเนกสีใส0
47
415571320900236324นายปิยะเสริมแสง652.5
48
515631320900247725นายวีรพลแสงตะวัน944
49
615661329900641758นายอดิศักดิ์ปะโปตินัง652.5
50
715701320900233520นายจันทร์ฉายวุฒิยา773.5
51
815791139900202918นางสาวพรวิมลกระสังข์0
52
915901320900247318นายเกรียงไกรกรงทอง0
53
1016021320900238971นายสิริชัยชัยดี753.5
54
1116061320900236375นายสุริโยพรมวงค์652.5
55
1216101320900238581นางสาวกิตติมาสังหะสิทธิ์662.5
56
1316111320900246761นางสาวขวัญฤดีแรมสูงเนิน884
57
1416121320900240828นางสาวคัทลียาสวัสดี763.5
58
1516141320400104062นางสาวจตุพรบุญมา703
59
1616171320900238645นางสาวจินตนาบุญโกย652.5
60
1716181320900241140นางสาวเบญจมาศเทพศรี652.5
61
1816741320900239790นายวายุพ่อวงค์682.5
62
1917681321000283114นายวุฒิไกรเกษแก้ว0
63
2018001320900244114นางสาวนภาพรเซี่ยงฉี682.5
64
2118161320900232892นายธนิตพันทอง723
65
2218221320900215301นายไพฑูรย์คุชิตา0
66
2318371321000299975นายสุรพิชญ์แก้วฉวี0
67
2419541329900530247นายธีรภัทรพวงราช0
68
2519571320900252613นายธีรศักดิ์อนุพันธ์0
69
2619901321500000944นายวรวุฒิมาลัย652.5
70
2719921329900592901นายสุรเชษฐ์แม่นงาม0
71
2819931200100615917นายนพพลพรมมาก551.5
72
2919943321000983147นายทนงศักดิ์ขอแนบกลาง0
73
3019951320900233481นางสาวนงคราญนามโคตร804
74
3119981321000338083นางสาวบุญมีใจชื่น874
75
3220001320900249574นางสาวชลลดาวงศ์ละคร723
76
3320021321500003480นางสาวกนกวรรณเติมทอง0
77
3420031329900649996นางสาวดาราภรณ์สุขเสริม723
78
3520041321000339586นางสาวภัสราภรณ์จันทยุง652.5
79
3620071321500003986นางสาวประกายทองบุญตั้ง662.5
80
3720751321000322993นางสาวนันทนาแหวนเงิน0
81
82
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31101 ปีการศึกษา 2554
83
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
84
115061320900228879นางสาวอภิญญาจันทร์งาม723
85
215821320900233392นางสาวสนธยาบุญหมาย783.5
86
315831320900238599นางสาวสิริลัคน์แสงตะวัน864
87
415841320900240020นางสาวสุดารัตน์สำราญใจ723
88
515851320900246591นางสาวสุนารีพานทอง672.5
89
615861320900249400นางสาวสุพัตราแกมแก้ว0
90
715881320900244360นางสาวอรสาแกมแก้ว763.5
91
816231320900244777นางสาวสิริพรแกมแก้ว753.5
92
916291320900240330นางสาวสุภาพรจินพละ672.5
93
1016301160200104109เด็กหญิงสุรีพรไหลหลั่ง703
94
1118281620100205120นางสาวเสาวณีย์ก้อนทอง0
95
1219591320900244343นางสาวลักขณาบุญเกื้อ773.5
96
1319681329900634247นางสาวนิภาพรเพ็งเภา682.5
97
1419811321500004257นางสาวสุภาพรมะโนศรี804
98
1519821320900238432นางสาววิชชุดาพานแก้ว894
99
1619851321500004460เด็กหญิงวิภารัตน์สุขแน่น814
100
1719861321500002742นางสาวรจนาภรณ์สระแก้ว763.5
Loading...