สรุปคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเฉพาะด้าน-2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
no.คู่มือฝึกงานสาขาบริบาลเภสัชกรรมLink
2
1คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก (Acute+Ambu)คลิก
3
2คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา (MSMS)คลิก
4
3คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการเภสัชกรรมและงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน (Commu)คลิก
5
4คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Dis)คลิก
6
5คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADRs)คลิก
7
6คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(Asthma-COPD)คลิก
8
7คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤต(Critical)คลิก
9
8คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง(Oncology เตรียม+ตาม)คลิก
10
9คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด-ยาที่มีพิษต่อเซลล์(Oncology เตรียม)คลิก
11
10คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง(Oncology)คลิก
12
11คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค(TB-HIV)คลิก
13
12คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ(Infectious)คลิก
14
13คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก(Kinetic)คลิก
15
14
16
15คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์(Pediatric)คลิก
17
16คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ(TPN เตรียม)คลิก
18
17คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ และบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก(TPN เตรียม+ติดตาม)คลิก
19
18คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก_TPN ติดตามคลิก
20
19คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน(Warfarin)คลิก
21
20คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคจิตเวช(Psychiatry)คลิก
22
21คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ(Fam Rx)คลิก
23
22คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด CVS(cardio)คลิก
24
23คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต(Nephrology)คลิก
25
24คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาหรืออาหารที่ต้องใช้กระบวนการปราศจากเชื้อ(Aseptic dispensary)คลิก
26
25คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมประสาท(Neurosurgery)คลิก
27
26คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Trauma)คลิก
28
27คู่มือการฝึกปฏิบัติงานด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA)คลิก
29
28คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม(International-Clerkship) (ฉบับภาษาอังกฤษ)คลิิก
30
31
https://goo.gl/QB2jFF
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...