เครื่องอบลมร้อน (อบแห้ง)Sibata
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
เครื่องอบลมร้อน (อบแห้ง) Sibata
2
3
คำชี้แจง
4
ลงชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และอุณหภูมิ และเวลาที่นักศึกษาต้องการใช้งาน
5
หากกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่อนุญาติให้ใช้งานเครื่องดังกล่าว
6
ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน
7
จำนวนให้นักศึกษาระบุ (ชั้น ตัวอย่าง 1 ชั้น 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น)
8
วันที่ชื่ื่อ-นามสกุล รายละเอียด
9
1
ชื่อ นามสกุล
10
จำนวนชั้น
11
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
12
เบอร์โทรศัพท์
13
หมายเหตุ
14
2
ชื่อ นามสกุล
15
จำนวนชั้ั้น
16
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
17
เบอร์โทรศัพท์
18
หมายเหตุ
19
3
ชื่อ นามสกุล
20
จำนวนชั้น
21
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
22
เบอร์โทรศัพท์
23
หมายเหตุ
24
4
ชื่อ นามสกุล
25
จำนวนชั้ั้น
26
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
27
เบอร์โทรศัพท์
28
หมายเหตุ
29
5
ชื่อ นามสกุล
30
จำนวนชั้น
31
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
32
เบอร์โทรศัพท์
33
หมายเหตุ
34
6
ชื่อ นามสกุล
35
จำนวนชั้ั้น
36
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
37
เบอร์โทรศัพท์
38
หมายเหตุ
39
7
ชื่อ นามสกุล
40
จำนวนชั้น
41
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
42
เบอร์โทรศัพท์
43
หมายเหตุ
44
8
ชื่อ นามสกุล
45
จำนวนชั้ั้น
46
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
47
เบอร์โทรศัพท์
48
หมายเหตุ
49
9
ชื่อ นามสกุล
50
จำนวนชั้น
51
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
52
เบอร์โทรศัพท์
53
หมายเหตุ
54
10
ชื่อ นามสกุล
ปิยธิดา (โย)
55
จำนวนชั้ั้น
2ชั้น
56
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
80 องศา
57
เบอร์โทรศัพท์
830633687
58
หมายเหตุ
59
11
ชื่อ นามสกุล
60
จำนวนชั้น
61
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
62
เบอร์โทรศัพท์
63
หมายเหตุ
64
12
ชื่อ นามสกุล
65
จำนวนชั้ั้น
66
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
67
เบอร์โทรศัพท์
68
หมายเหตุ
69
13
ชื่อ นามสกุล
70
จำนวนชั้น
71
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
72
เบอร์โทรศัพท์
73
หมายเหตุ
74
14
ชื่อ นามสกุล
75
จำนวนชั้ั้น
76
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
77
เบอร์โทรศัพท์
78
หมายเหตุ
79
15
ชื่อ นามสกุล
80
จำนวนชั้น
81
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
82
เบอร์โทรศัพท์
83
หมายเหตุ
84
16
ชื่อ นามสกุล
85
จำนวนชั้ั้น
86
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
87
เบอร์โทรศัพท์
88
หมายเหตุ
89
17
ชื่อ นามสกุล
90
จำนวนชั้น
91
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
92
เบอร์โทรศัพท์
93
หมายเหตุ
94
18
ชื่อ นามสกุล
วิทวัส คำแก้ว
95
จำนวนชั้ั้น
2
96
อุณหภูมิ/เวลา(นาที)
80
97
เบอร์โทรศัพท์
827810360
98
หมายเหตุ
อบตั้งแต่ เวลา 16.00- 13.00น ของวันที่19/06/62
99
19
ชื่อ นามสกุล
100
จำนวนชั้น
Loading...