รายงานน้ำท่วมอำเภอนาหว้า2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานสถานการณ์ อุทกภัย
2
หน่วยงานอำเภอนาหว้า
รพ.สต. ดอนแดง
อำเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม
คำแนะนำ
ให้พิมพ์ใน cheets ของตนเอง เท่านั้น
3
ข้อมูล ณ วันที่2/9/2561, 16:45:0
4
1. สถานการณ์ทั่วไป
5
พื้นที่และประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
6
ที่อำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัว (ครัวเรือน)ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (คน)หมายเหตุ
7
1นาหว้านาหว้า( รพ.นาหว้า)000
8
2นาหว้านางัว (รพสต.นางัว)000
9
นางัว (รพสต.นาคอย)000
10
นางัว (รพสต.อูนนา)000
11
3นาหว้านาคูณใหญ่000
12
4นาหว้าท่าเรือ000
13
5นาหว้าบ้านเสียว (รพสต.ดอนแดง)23060
ดอนพะธาย ม.2 ดอนแดง ม. 5
14
บ้านเสียว (รพสต.โคกสะอาด)
000
15
6นาหว้าเหล่าพัฒนา (รพสต.ดอนปอ)000
16
เหล่าพัฒนา (รพสต.ดอนศาลา
000
17
รวม23060
18
19
2. บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ
20
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รวม(ราย)รายละเอียด
จำนวนบ้านและครอบครัวได้รับผลกระทบ(ครอบครัว/หลัง )
21
1. เสียชีวิต000
22
2.ได้รับบาดเจ็บ000
23
24
3. ประชากรที่ได้รับผลกระทบสะสมถึงวันที่
6-กันยายน-2018 21:26
25
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รวม (ราย)
รายละเอียด (ชื่อ,อายุ,สาเหตุ )
26
1. เสียชีวิต00
27
2.ได้รับบาดเจ็บ00
28
29
4. สถานบริการที่ได้รับความเสียหาย
30
4.1 เปิดให้บริการปกติ 1 แห่ง (รพ.สต./รพ.)
31
4.2 เปิดให้บริการได้บางส่วน...........แห่ง
32
สถานบริการ
ประมาณการความเสียหาย
รายละเอียด
33
1……………………….
1……………………………
…………………………
34
2……………………….
2…………………………
……………………………
35
36
37
4.3 ปิดให้บริการ...0แห่ง
38
สถานบริการ
ประมาณการความเสียหาย
รายละเอียด
39
1………………………
1…………………………
………………………
40
2………………………
2…………………………
…………………………
41
42
4.4 การฟื้นฟูสถานบริการที่ได้รับผลกระทบ
0แห่ง
43
สถานบริการ
รายละเอียดการดำเนินการ
ประมาณการงบประมาณความเสียหาย
44
1…………………………..
1…………………………………
0.
45
2…………………………..
2…………………………………
0
46
47
5. การช่วยเหลือประชาชนด้านการสาธารณสุข
48
5.1 การให้บริการรักษาพยาบาล
49
5.1.1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
50
หน่วยแพทย์จำนวนหน่วยแพทย์
จำนวนครั้งที่ให้บริการ
จำนวนผู้รับบริการ(ราย)
บริการสุขศึกษา (ราย)
เยี่ยมบ้าน(ราย)
51
การรักษาพยาบาลโรคทางกาย
00000
52
53
54
5.1.2 โรคที่พบบ่อยจากการออกหน่วยเคลื่อนที่
55
โรคระบาด(ติดต่อ)รายโรคไม่ติดต่อรายผู้ป่วยเฉพาะราย
56
1...................................1.สูงอายุ..........................................................
57
2.....................................2.โรคเรื้อรัง...........................................................
58
3...................................
3.ผู้พิการ............................
..........................................
59
4......................................4.ติดเตียง..........................................................
60
5........................
61
5.1.3 ปัญหาสุขภาพจิต
62
ประเมินปัญหาสุขภาพจิต(ราย)
เครียดสูง(ราย)ซึมเศร้า (ราย)
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ราย)
PTSD(post traumatic stress Disorder)
ต้องติดตามดูแลพิเศษ (ราย)
63
000000
64
65
66
67
5.1.4 การสุขาภิบาล/ป้องกันโรค
68
กิจกรรมที่ดำเนินการวันเดือนปีสถานที่ปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการ(ราย)
69
0000
70
0000
71
0000
72
0000
73
0000
74
5.2 การจัดตั้งศูนย์พักพิง
75
กิจกรรมที่ดำเนินการวันเดือนปีสถานที่ปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการ(ราย)
76
0000
77
0000
78
0000
79
0000
80
0000
81
82
รายการจำนวนที่แจกจ่ายคงเหลือในคลัง
ความต้องการสนับสนุน
ส่วนกลางสนับสนุน
หน่วยนับ
83
ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ
0000ชุด
84
ยาชุดตำราหลวง 7 รายการ0000ชุด
85
ยาทากลากเกลื้อน (Whitfield’s ointment) 15 กรัม
0000หลอด
86
หน้ากากอนามัย0000ชิ้น
87
เจลกันยุง (M repell)0000ชิ้น
88
เสื้อชูชีพ0000ตัว
89
เสื้อยืดคอกลมสีขาว0000ตัว
90
เครื่องกรองน้ำ (น้ำท่วมปี 2554)
0000เครื่อง
91
เต้นท์สนาม0000หลัง
92
เตียงนอนผ้าใบแบบผับได้
0000เตียง
93
ไฟฉาย0000โหล
94
รองเท้าบู้ท0000คู่
95
ยาชุดสามัญประจำบ้าน500100ชุด
96
ยาหม่อง0000กล่อง
97
0000
98
99
ลงชื่อ นางสมเกียรติ สุริยประพันธ์ ผู้รายงาน
100
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
Loading...
Main menu