Eksperiment iz psihologije humora - daljnje obavijesti ovdje i na mailove
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
info:
2
eksperimentator: Zoran Mudronja
3
e-mail: ZMexp2018@gmail.com
4
mentor: prof.dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić
5

OBAVIJESTI ZA SVE KOJI JOŠ NISU RIJEŠILI POTPIS OBRASCA ZA EKSPERIMENTALNI SAT:

1) za one koji su predali obrazac između 11. 6. i 15. 6. - obrasci su POTPISANI i nalaze se u ŽUTOJ koverti označenoj s "POTPISANO", zajedno sa onima potpisanima ranije

2) za one koji još nisu predali - od srijede 27. 6. pa do daljnjega, kod tajništva će stajati PLAVA kuverta (ha HA!) s oznakom "ZA PROF. VLAHOVIĆ-ŠTETIĆ" uz naziv eksperimenta
Molim vas da u obrazac u rubriku ‘ime eksperimenta’ upišete “Utjecaj vremenske manipulacije na percipiranu duhovitost sadržaja”,
u rubriku ‘datuma’ “5/18” a u rubriku ‘broja eksperimentalnih sati’ “1”.
Profesorica Vlahović-Štetić je obećala da će preuzeti na sebe povremeno provjeravanje ima li u kuverti novih obrazaca i potpisati ih.

Zoran Mudronja
6
7

Dragi sudionici ispitivanja iz psihologije humora, hvala vam još jednom na odazivu!


Slijedi i kraći opis cilja, nacrta i rezultata

CILJ:
Prvi cilj eksperimenta bio je ispitati ima li pauza između postave vica (engl. setup, [“Što zec nosi na leđima kad leti?”]) i njegove poante (engl. punchline [“Orla.”])
utjecaj na to koliko duhovitim će vic biti percipiran.
Komičarski “tajming” je popularan ali vrlo slabo istraživan hipotetski konstrukt (kao i sam fenomen humora, uostalom)
i ovaj eksperiment je jedan pokušaj da ga se definira i kvantificira.
Drugi cilj je bio ustanoviti postoji li različit učinak pauze na neduhovit i duhovit sadržaj. Treći cilj je bio provjeriti postoje li razlike među spolovima.

NACRT:
Kratki vicevi, kao sveprisutan i praktičan medij humora, su uzeti kao prikladan podražajni materijal, ponajprije iz razloga što je u njima lako definirati postavu i poantu, a način “dostave” (“delivery”) putem glasa spikera je praktičan način da se kontrolira vrijeme pauze između njih.

Kao podražajni materijal uzet je veći broj kratkih viceva s interneta. Zatim su uslijedila dva stupnja filtriranja prije glavnog mjerenja: prvi je bio mišljenje etičkog povjerenstva o prikladnosti sadržaja, a drugi predispitivanje na studentima preddiplomskog studija psihologije na Hrvatskim studijima, koji su ocjenjivali duhovitost metodom papir-olovka. Iz veće liste viceva koja im je bila prezentirana izlučeno je osam onih koje su ispitanici procijenili najneduhovitijima te osam koji su procijenjeni najduhovitijima (ovu dihotomiju duhovit/neduhovit treba uzeti vrlo uvjetno, radi se ipak samo o uprosječenim ukusima).

Šesnaest finalnih viceva je zatim pročitao profesionalni spiker koji je također i školovani glumac (gospodin Marinko Leš), s uputom da vicevi budu pročitani bez prozodičkih markera karakterističnih za viceve, dakle bez značajnog mijenjanja visine, glasnoće ili boje glasa, ali opet dovoljno dinamično da se izbjegne monotonija. Zatim je snimka svakog vica softverski manipulirana za tri eksperimentalne situacije, to jest tri duljine pauze između postave i poante: 420ms, 1045ms i 2600ms. Jedino je brojka od 420ms preuzeta iz literature a ostale su eksploratorne, s tim da je odnos između njih omjerni (1045 je geometrijska sredina između 420 i 2600).

Formirane su, dakle, tri nezavisne grupe ispitanika, a unutar svake svakom su ispitaniku prezentirani i “duhoviti” i “neduhoviti”, tako da je nacrt mješovit 3x2, a kad se tome pridoda varijabla spola, finalna je oznaka “mješoviti 3x2x2”. Da bi se reducirali efekti redoslijeda, lista viceva je svakom ispitaniku nasumično prezentirana u jednoj od tri, također nasumične, kombinacije.

Mjerenje je u potpunosti provedeno u boksovima u Malom praktikumu. Zahvaljujući vašem odličnom odazivu (149 ispitanika) metodološki dio je uspio i svaka eksperimentalna situacija ima gotovo 50 ispitanika.

PRELIMINARNI REZULTATI:
Analiza varijance na rezultatima pokazala je sljedeće: glavni efekt duljine pauze na percipiranu duhovitost nije statistički značajan. Postoji statistički značajna razlika u percepciji duhovitosti “neduhovitih” i “duhovitih” viceva. Nije pronađena značajna interakcija između varijable duhovit/neduhovit i duljine pauze. Nađena je značajna interakcija između spola i varijable duhovit/neduhovit, koja nije ustanovljena u predispitivanju. Uzgredno, nađene su neke interakcije vezane za složenost viceva i duljinu pauze ali ih je u ovom trenu, bez daljnjeg uvida u literaturu, dosta nezahvalno interpretirati.

Kolokvijalno rečeno, možda “nečeg ima”, ali treba unaprijediti metodologiju da bi se to zahvatilo. Hvala vam na sudjelovanju u pionirskim koracima u tom pogledu. :-)

Slobodno mi se javite s pitanjima, nastojat ću dati dobar odgovor. :-)

Zoran Mudronja
8
"četvrtak 17.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!
29
"petak 18.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!
50
"subota 19.5." je zaključena, hvala svima koji su došli!
71
"ponedjeljak 21.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!"utorak 22.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!"srijeda 23.5." je zaključena, hvala svima koji su došli!
92
"četvrtak 24.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!
113
"petak 25.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!
155
"ponedjeljak 28.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!"utorak 29.5." je zaključen, hvala svima koji su došli!"srijeda 30.5." je zaključena, hvala svima koji su došli!
176
Još jednom hvala svima na sudjelovanju, informacije o obrascu za exp. sat, cilju istraživanja i okvirnim rezultatima stižu nakon praznika, na e-mail i ovaj Sheet. :-)
Loading...