מיפוי חוברות מבחנים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
מספר הקורסשם הקורסתשע"ט סמסטר בתשע"ט סמסטר אתשע"ח סמסטר בתשע"ח סמסטר אתשע"ז סמסטר בתשע"ח קיץ
2
--מועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד במועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד במועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד במועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד במועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד במועד אפתרון מועד אמועד בפתרון מועד ב
3
0509.1117השלמה מתמטית לפיזיקהיש98+רשמיישרשמיישרשמייש98ישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
4
0509.1118מכניקה קלאסית להנדסת חשמליש100ישרשמיישרשמיישרשמייש79ישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
5
0509.1724אלגברה לינאריתיש100+רשמיישרשמייש100+רשמיישרשמיישרשמייש100ישרשמיישישXXXX
6
0509.1746חדו"א 1 ב'יש100ישרשמי+92ישרשמייש85ישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
7
0509.1745מד"רישרשמיישרשמייש95ישרשמיישרשמיישרשמיישישרשמיישXXXX
8
0509.1747חדו"א 2 ב'ישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
9
0512.1820תכנות 2-שפת Cישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמייש90ישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
10
0512.3561מל"סישרשמי+98ישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
11
0509.2801מבוא להסתברות וסטטיסטיקהישרשמיישרשמייש98+רשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמי
12
0512.2830פיזיקה קוונטית ומצב מוצקישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
13
0512.2832מעגלים ומערכות לינאריותישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
14
0512.2525שדות אלקטרומגנטייםישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
15
0512.2835אותות ומערכותישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיXXXX
16
0512.4400מבנה המחשבישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמי
17
0512.3513מעגלים אלקטרוניים אנלוגייםישרשמיישרשמיישרשמיישרשמי
18
0512.3526תמסורת גלים ומערכות מפולגותישרשמיישרשמיישרשמייש
19
0512.3543מבוא לתורת הבקרהישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמיישרשמי
20
0512.3571המרת אנרגיהישרשמיישרשמיישרשמיישרשמי
21
0512.3514מעגלים אלקטרוניים ספרתייםיש
22
0510.6101תורת האינפורמציה
23
0510.6102עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת
24
0510.6205למידה מכונה סטטיסטית
25
0512.4100מערכות תקשורת
26
0512.4161תקשורת ספרתית
27
0512.4162העברה ספרתית של אותות
28
0512.4163מבוא לקודים לתיקון שגיאות
29
0512.4164מעגלי תקשורת
30
0512.4462מבוא לתקשורת מחשביםישרשמיישרשמי
31
0512.4602מבוא לתקשורת אופטית
32
0510.6202תורת השערוך
33
0510.7255למידה עמוקה
34
0512.4262עיבוד תמונות
35
0512.4263עיבוד וניתוח וידאו
36
0512.4603מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים
37
0512.4300מבוא לבקרה ספרתית
38
0512.4360מבוא לבקרה לינארית מודרנית
39
0368.3065מבוא לאבטחת מידע
40
0510.6401תכנון וניתוח אלגוריתמים
41
0512.4402מבוא לתכנות מערכותישרשמי
42
0512.4461ארכיטקטורה של מחשביםישרשמיישרשמי
43
0512.4703מבוא לתכנון מעגלי VLSIישרשמי
44
0512.4502הנע חשמלי של מנועים
45
0512.4503ממירים ממותגים בתדר גבוה
46
0512.4504תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
47
0512.4505בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספקישרשמי
48
0512.4506אלקטרוניקת הספק
49
0512.4601מבוא ללייזריםישיש
50
0512.4704התקני מצב מוצק
51
0512.4862התפשטות ופיזור גלים
52
0512.4705התקנים אלקטרוניים מתקדמים
53
0512.4706מעגלים אנלוגיים משולבים
54
0512.4803התקני מיקרוגלים אקטיביים
55
0512.4800הנדסת מיקרוגלים
56
0512.4802התקני מיקרוגלים פסיביים
57
0512.4861אנטנות וקרינה
58
0555.4551ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
59
0555.3240התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות
60
0555.3801אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים
61
0510.6701פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצהיש86
62
0581.3121פיזיקה של חומרים
63
0581.5332מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...