ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล1234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.229.129.230.130.230.330.431.131.231.331.4323334351234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.229.129.230.130.230.330.431.131.231.331.432333435ท 1.1ท 2.1ท 3.1
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
2413113234421223444133123354534151112121255572222222222222222222222222222222221.51.51.51.51.51.51.51.5555724.0029.006.00
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาวัฒน์ ฉัตรรักษา
13990000703801221312332443131234222123434433515121212122.52.52.552022202002202000020000000202020221.501.51.51.51.51.51.52.52.52.5516.5016.002.00
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พันกร ทองสันต์
13990000723151243113323132421323112142334453414121222112.55562200202220020202000200022202222201.501.51.501.51.502.555616.5019.504.00
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดนุพล กุลแก้ว
13904011416891221114322422142341314142135451515221212212.5556202020220202202220020002022220022001.51.51.51.5002.555611.0021.504.00
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐากร โกวิทย์
13990000720051141311323411122342311412435453415221212212.5557022222222200222220020022022222222001.51.51.51.5002.555719.0024.504.00
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐภูมิ พลูเกษม
13999003721611341334311132321342131213415453413111212212.52.52.560222002000020202200000200022222201.51.51.51.51.51.5002.52.52.5618.0013.004.00
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษฎา เอกอุ่น
14199026085951314313111242421233414124135253315121212122.52230002200000220200002200000220222221.501.51.51.51.51.51.52.522312.5013.504.00
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทิวิภาพ ภูผิว
14799008637411211311323132412433313213435453412121112122.552.572022222220020020000220200222222201.501.501.51.51.51.52.552.5719.0022.502.00
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กรวิชญ์ วรรณะโส
13990000707891321324123143122241123212213452425122122212.552.530022000220202220200020220022202021.500001.5002.552.537.5018.504.00
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทรชนน เถื่อนช้าง
14497000244101141413324422132143311441115351415122121112.52.52.560220202202022020200200000020202221.5000001.502.52.52.5611.5017.004.00
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิติพงษ์ อินทร์กอง
16402000694491241342411422341242232142125453513121222112.52242222000002020000200000020022220201.501.51.501.51.502.522414.5012.502.00
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จงเจตน์ ผิวดี
1399900380962123132112334212134344321243445142511121221341.562022020220222202202020220202202021.51.51.51.51.51.500341.5616.0021.006.00
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพล พุฒชนะ
13999003583631244322323122124244411112334454515112222123456.52202002220022200222200222202220221.51.501.501.51.51.53456.514.5019.506.00
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยะวัฒน์ ศรีเคน
139990036146112314113124141423144333122351524251121122144562020222002002022022022220220202021.51.5001.51.500445615.0020.002.00
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรวัฒน์ ประเสริฐแก้ว
13990000692411241344323422422344112324125431415121212112.541.572222002222020222220202000022002221.501.51.51.51.51.502.541.5716.5021.504.00
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยงยุทธ รัตนทิพย์
13990000726761231412341321321142433412134153545121211122.52.51.53.52020202000000200202020220200220021.501.51.51.501.51.52.52.51.53.514.5010.502.00
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐานวัฒน์ แสงสุเทพ
1399000070738121331112441214231413132233545352511111212441.562002220202022022020002022222220021.51.51.501.51.51.51.5441.5614.5022.004.00
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทรงสิทธิ์ โพธิ์บุญมา
1399400084329123111341334311223432311211525351221211212341.5620202000202020200200202200202202001.5001.51.51.51.5341.569.5019.002.00
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูวดล สิทธิประภาพร
14199026509911211311323132412433313213435453412121112122.552.572022222220020020000220200222222201.501.501.51.51.51.52.552.5719.0022.502.00
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภควัติ โค๊ะแสง
1399000072811141334142334211124441412432545354512121212441.570002020220222000222200002022220021.501.51.51.51.51.51.5441.5710.5023.004.00
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีระศักดิ์ ชินตุ
1399000073222
1344322323122114244411112334454515112222123.5455.50202002220022000222200222202220221.51.501.501.51.51.53.5455.512.5019.004.00
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อรรถพล อ่อนตาแสง
1399000074369
1144324112222122311113232245243413112121213.54260202000000022222000220020020222201.51.50000003.542611.0015.506.00
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรพงษ์ วงค์ศรีจันทร์
1399000071483
14413144142421312334234324351334251212211241.51.560222200000222000002020020220022021.501.51.5001.51.541.51.5616.5017.504.00
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อริยพล บุญเรือง
1439600095633
1123321311212322124443313335452523211222123.53.53.5700020220000202200220222022222000001.51.51.501.51.51.53.53.53.5710.5018.004.00
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตินันนท์ พืชสิงห์
1399000073508
2221311323431113343314311335452425122112122.552.562022222222002002200202202222202021.50001.51.51.51.52.552.5615.5023.502.00
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นันทิดา มาตย์วิเศษ
1399900357391
2221311323432322143414312335453525112112122.552.572022222222020220202202222222220021.51.5001.51.51.51.52.552.5717.0024.504.00
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัญชิสา สวนโสกเชือก
1399000074571
2243311322212122424212113335453415122121212.52.52.562202222200022220020200202222222221.500000002.52.52.5617.5017.006.00
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชรินรัตน์ ชะชม
1399000072790
2241311323142122144123212213452425122122122.552.572222222220222220220020220022202021.500001.51.51.52.552.5717.5022.506.00
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิศวรา ศรีคูณ
1399000075233
2141321322432322414311112334453445112211122.552.570222022202020220020200222202222021.51.501.51.501.51.52.552.5718.5020.504.00
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ขวัญข้าว ภูดวงจิต
1399000072927
2142413323241121344313322135253412121211122.552.560200202220202202220222020220222201.501.51.51.501.51.52.552.5614.5023.504.00
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธัญญาลักษณ์ อินทร์เพชร
1399000076001
2241324323442422414311312135353445112121222.52.52.572222002222220220020202220220222021.51.5000001.52.52.52.5717.0024.004.00
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธาสินี ธนูทอง
1409903830101
2421311323142122314212212213452425122122212.552.550022222220222222020200220022202021.500001.5002.552.5513.5020.506.00
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิวพร ทุมวงษ์
1409600462385
22443113434224223341133143354534251212122245572202222022020222020222202222222021.501.51.51.51.501.5455720.5024.004.00
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนัชชา เงินลุนปา
1399900365947
22413213131221123341133121354534351112121244572222022020022022020222220222222021.51.51.51.51.51.51.51.5445722.0021.004.00
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เกตุน์นิภา บุญหวัง
1399000076787
2224311424112141313441212424151334122212123.54362002220200022002002000220000202001.5001.51.51.51.51.53.543613.0015.504.00
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชุตินันท์ หลุมคำ
1399900370312
2243411244233422342232214234452415221222122.52.51.54220022000000022220000020020220222001.51.501.51.51.52.52.51.5413.0011.002.00
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฎฐธิดา นามวงศ์
1430301463900
22413423243222112321231111344523141212221242.51.562222002200020000000020200202202201.501.51.501.51.51.542.51.5616.5016.502.00
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัจฉริกา ภูนาสูง
1679900781808
22423113234321213244143133354534151211221244572202222222022202022202202222222221.501.5001.51.51.5445719.0025.006.00
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภารัตน์ แสงโพธิ์
1399900387878
22314213213221423143144123351524131211121233.5462020022200022022020200222220202201.501.501.51.51.51.533.54613.0018.504.00
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรรณวิภา ละม้าย
1399000075772
22444113232424131324234223354515251212112232.536.52200222220220000002020022222200021.501.51.51.5001.532.536.514.5022.002.00
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วาสนา สอใบ
1119902540896
2313321311432341234323112415243545212122122.52.53500020220020200000200202200202200201.50001.51.51.52.52.5359.5014.002.00
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วนิดา นามสม
1779800360605
22213133121421223442134123351534131112122244272022202000222222220220222220222201.51.51.51.51.51.501.5442720.0021.006.00
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีราพร ไพรเขต
1409903878073
2221341321223322324213312112431325212112122.535620220222000002220202222200020020201.5001.51.51.51.52.535613.5013.502.00
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทราพร วงค์ลา
1399000071548
2241311341242422344111212335453434211222123.532722222220002202222202002222222220001.51.51.501.51.51.53.532722.5019.504.00
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรัชญา เหล็กกล้า
1419902612886
224331132344212234413241323545121512111212451.562202222222222222220000200222200221.501.501.51.51.51.5451.5615.0027.006.00
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริพัฒน์ กำหยุก
1399900374521
13412133224242242413123322131445351221122133.51.560220202202000200200202020020220021.50001.51.50033.51.5611.5018.502.00
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพัฒน์ สวนมอญ
1399000070061
124134432442412211411211233445342512122112341.572222002202002220020200222202222021.501.51.5001.51.5341.5718.5020.004.00
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนายุต สุกุล
139990037320614413244234321213424312121354524231122112221.51.540222000222022202202000220222202001.51.501.51.5001.521.51.5412.5017.506.00
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนวัฒน์ แสงมา
13990000745471443211312324133134212322335243435112122112.521.560200222000002000020202022220222021.51.50001.51.502.521.5615.0014.502.00
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ป้านภูมิ
1399900357821144132132232212214421241233435341212112112431.55.50222022200022220220200222200222201.501.50001.51.5431.55.517.0016.506.00
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กวิน วิรัชชู
1399000071432121123113144411224344111223534351311211112221.53.52020020002202020202000220220220201.51.5001.501.51.5221.53.511.0015.502.00
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรภัทร สุริเยศ
1399000076655123141432343231224141332213445342512211121241.562020202222020020202222020202222021.50001.5000241.5613.5020.002.00
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐกิตต์ อินทุใส
139900007564112414113244121133213232121352413251212112243.51.572220222202022002000020220220202021.501.51.51.5001.543.51.5718.5022.504.00
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริวัฒน์ บุญหล้า
11008016454571234412313144132342113421334453425222112213.521.5620002020202020222002200022022220200001.51.5003.521.5610.0017.502.00
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
14599013255311331311323221322334314213425143425211212112.521.5600222222200002220202002000202220201.51.51.51.51.51.502.521.5618.5016.502.00
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยุทธภูมิ ถมมา
13999003630811111311433423121344212313334435345122112222.52560022220022002202220202202202002021.50001.51.501.52.525611.5016.504.00
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นรวุฒิ นามเกาะ
13999003671921141313212432324231214322135453412122122214356.50222200002020200000202020222222201.500001.5004356.513.5019.504.00
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนากร นาชัยเวช
13990000742611321311323442122244112412335453412111212122.5446.50022222222222220220200222222222201.51.51.51.51.51.51.51.52.5446.520.0025.006.00
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชตะ ศรีจันทร์
11031010923341321124243242211242113412314452335112212122.544.560020000020220000200220222002202021.51.501.51.51.51.51.52.544.568.5016.502.00
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงศธร สิงโนรักษ์
13990000710501344331233412142421313212114243423221212122.541.54020202002202202000022022000022200001.51.51.51.51.51.52.541.5413.0014.504.00
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร ต้นโนนเชียง
13999003776781231344322442222314133112335454515112122122.541.562022002202220222020020222222220221.51.50001.51.51.52.541.5613.0022.504.00
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพนธ์ อยู่นา
13990000764261312412313421421344112332223142414112212212.521.53.50000202022000202220202020020202201.51.501.51.51.5002.521.53.510.5014.002.00
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิตติพงษ์ ฮามพรม
14099038499871241311323114121144213311334451315121112122.53262222222220002200220222202202202221.501.501.51.51.51.52.532619.0017.504.00
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พลภัทร ทีอุทิศ
11020040854411241324132412222342423132424252435212112122.521.53.522220000020202222020200200002020201.5001.51.51.51.52.521.53.511.5010.004.00
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คุนัชญ์ น้อยเรือง
1399000079115114114321422244212321241333545341421112211431.5602200000000200200002002022222222001.51.5001.51.50431.5611.0017.002.00
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ค่ายเพชร
12208000759401231311324222122444111311145453415121222123.541.572022222200022220220202200022222221.501.51.501.51.51.53.541.5720.5018.506.00
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ก้องวรุต ก้องอัจฉริยะกุล
13999003830071141311324332121314431224134453415111221123.54260222222200022202022000000202222221.51.51.51.5001.51.53.542622.0017.506.00
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญจพล นนทวงศ์
1399900369926124311331334243313142114233512352412121112341.562200202020220000002000022220020001.501.51.51.501.51.5341.5614.5021.002.00
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนุกูล แสงโพธิ์
139900007470912142234243431214321112424344534151122122143.51.56.52000000200202200000200020202222221.51.501.51.51.50043.51.56.510.5020.004.00
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คณพศ วงษ์ชมภู
1399900374300123431141342212234411431333545132521222212232620022200220222222202022022222020201.501.501.51.51.5232613.0019.006.00
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริรัตน์ ศรีสมศักดิ์
13990000762642331311321242322431113211413241514112212212.521.560022222200220220000220200020200201.51.501.51.51.5002.521.5614.5016.504.00
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาภรณ์ สนลา
1399000071637224331134414231232411432232324141321211112321.5622022220002200220202020220202022001.5001.501.51.5321.5615.5015.002.00
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรรณปพร บุตรเกตุ
13999003705922431311344432112434224314135453415121122124.54.5270022222002022020020002200222222221.501.5001.51.51.54.54.52717.0022.004.00
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริรัตน์ ชานชะลา
110200407959023243213134124214444133313231424131211211222570002022022020200222222002020202201.501.50001.51.5225711.0017.004.00
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชาวดี แก้วพลงาม
1399900369497222144132311212231131213233535241212112112451.56.52020022220022222000200022220202201.501.50001.51.5451.56.513.0023.506.00
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชานันท์ ชินบุตร
13990000739232341311424312222334313212335451515121212122.551.560222220200020222020220222222200221.501.51.51.51.51.51.52.551.5614.5019.504.00
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วชิราภรณ์ สูนทอง
139900007017722413413234421211444311123354534151121121234572222022222222200222000222222222221.51.5001.51.51.51.5345719.0026.006.00
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตามร นามวงค์
14303014639182143324322324122444312132135453415112112124.52460202002200002220220200020222222221.51.5001.51.51.51.54.524613.0018.504.00
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธีธิดา พิมพ์พุก
13999003806872241334323142321342441314135453435111212222.52562222002220220202202002200222222021.51.51.51.51.51.501.52.525620.0020.504.00
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปาณิสรา หนุมาน
13999003827442211211333212123124221314223242313222211122.541.54.52020222020022200020002200020202200001.51.501.51.52.541.54.513.5015.006.00
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จารุวรรณ บัวสอน
1399900378810224131434414212332434141433434352321112212445622222020002222020200002022002200001.51.5001.51.51.5445617.0018.006.00
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธิติมา นาลา139900007444022433113223221212143344133354534151111221244572202222200022200020000202222222221.51.51.5001.51.51.5445720.5021.006.00
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เขมจิรา ศรีไชย
13999003894122232132333412321441332223135243515112112223.541.562000002022020200200000000220220221.51.5001.51.501.53.541.569.0021.504.00
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐญา พระระฆัง
139040114204922413111242221223244131123354534151121121144572222220200022222022220222222222221.51.5001.51.51.50445719.0021.006.00
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นุชนาท เสนาจ
139900007497123243113232414243443134113344525121211111233.526.50002222220200202220220202202200201.501.501.501.51.533.526.511.0021.002.00
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อุษามณี มะลิหวล
11999012491282241322343422422444112211135153412112122123.5426.52222002022020220220200200220222201.51.50001.51.51.53.5426.517.0022.004.00
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วฤทรัชต์ โชคเจริญ
139900007246324423343114443222434344124344534251211121244270202002002200220202000220202222021.501.501.51.51.51.5442713.0021.002.00
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภรณ์ พรมไตร
1399000070118223142134321243132431231411524131512212112441.572020022020020002020202200020202221.5000001.51.5441.5711.5019.002.00
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชลิดา แก้วสวาท
110200412906622213413223321233443413121341415141211121243.51.572022022200022202220002220200200201.501.501.51.51.51.543.51.5713.0018.506.00
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรากร ปิ่นคำ
1390401141778144131131242212242241331222515153421221221445602222220020222200022222200202000001.501.51.51.500445615.0018.006.00
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรัญย์กร อาร้อน
11043012017311233311423341121342433132325121315212212214.545620022202202022022020200220200022201.501.51.51.5004.545613.0022.504.00
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรวัฒน์ สุริเยศ
13999003704951341341343411422344411212135243415111221124456.50222022022000222222200220220222221.51.51.51.5001.51.54456.520.0022.502.00
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพล ศรีสมศักดิ์
13990000753571241311323242122344412312434451515111212123.54562222222220222222222202220202200221.51.51.51.51.51.51.51.53.545620.0021.506.00
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนโชติ ทรงแสงฤทธิ์
141990261074312321114233121213444122123344545151112211234562000220220022202222200222202220221.51.51.51.5001.51.5345614.0019.006.00
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ประติพัทธ์ ปั้นไล้
1399900368016113234142322211213441221243412134512121211344.560002020220022020022200220200002021.501.51.51.51.51.50344.5610.5019.004.00
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วุฒิชัย หมอกมืด
11018016315201421321123421422343343321115121315212211222.52.51.5500220202220002222000220000200022201.501.51.5001.52.52.51.5511.0018.002.00