Alu-calc
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Alu Mast System
2
ALU-calcMekanisk dimensjonering av aluminiumstolper
3
Enkel bæremast
Levert av:
4
Prosjekt:
Eks.: Damtjern
5
Stolpe ID:15
6
Dato
7
Velg dimensjon
Tverrsnittsareal
Treghetsmom.
Motstandsmom.
E-modulFlytegrenseVekt
8
Diameter [mm]
A [mm^2]I [mm^4W [mm^3]E [Mpa]fo [Mpa]m [N/mm]
9
180363611875175131946,4700002600,094176
10
11
Legg inn data for E-bæremastLegg inn laster fra f.eks. netLIN:
12
LasttilfelleMax vindHøyde over jordbånd: Hjt10000mm
13
Vindlast: qh12N/m^2Total horisontal-last: PHtot100N
14
Materialfaktor
1,1Total vertikal-last: PVtot1000N
15
16
Lastvirkning per stolpe [N]:
17
Vekt av stolpe over bakken:PVs = m*Hjt941,760N
18
Knekklengde:Lk= 2*Hjt20000mm
19
Vindlast redusert til stolpetopp:PHs= Dm*Hjt*qH/210,8N
20
21
Kontroll av utbøying pga tverrlast, Phtot + PHs: [mm]e=44,4OK
22
23
Beregning av Knekklast:
24
Reduksjonsfaktor for knekklast på Aluminiumsprofiler etter Eurocode 9
25
Knekningsklasse for 6082-T6:AEC-9 P1-1 Table 6.1b
26
i = treghetsradius sqrt(I/A)57,1mm
27
A = Tverrsnittsareal3636mm
28
E = E-modul70000MPa
29
I = Treghetsmoment11875175mm4
30
gammaM1= Materialfaktor1,1
EC-9 P1-1 6.1.3
31
fo = karakteristisk flytgrense260,0MPa
32
Lk = Knekklengde = 2*Hj20000,0mm
33
Ncr = Eulerlast (PI^2EI)/Lk^220510,6N
34
35
Slanhetsparameter lambda_c6,789
36
37
Klasse A legering:
38
alfa=0,2
39
lambda_00,1
40
24,215
41
42
43
Reduksjonsfaktor:
0,02107
44
45
46
Bæreevne for vertikallast:
18109,0N
47
48
kappa = 1NA - Gjelder profiler med langsgående sveis
49
Aeff = AEffektivt areal = A for tverrrsnitt klasse 1-3 (EC-9 P1-1 6.1.4)
50
51
Utnyttelsesgrad i forhold til knekklast [%]: U= (PVtot + PVs)/Nb,Rd*100U=10,7%OK
52
53
Beregning av moment i jordbånd: [Nmm]Med=(PHtot+PHs)*Hjt1108000
54
55
Elastisk motstandsmoment: Wel=I/y
56
57
Momentkapasitet for ren bøying, MRd= fd*Wel
58
ØWel
MRd= [Nmm]
59
180131946,431187328,3
60
61
Dimensjonerende aksialkraft: NEd=PVtot+PVs1941,8N
62
Aksialkraft-kapasitet i trykk [N]:NRd=fd*A859418,2N
63
64
Kombinasjon av aksialkraft og moment:
65
(Eurocode-9, EN 1999-1-1:2007: 6.2.9.2)
66
67
Kontroll av kapasitet for kombinasjon:0,04OK
68
69
Utviklet av SINTEF Manufacturing
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu