ABCDEF
1
2
DANH SÁCH THU BHYT (ĐỢT 1)
3
TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 15/12/2022
4
5
6
STTMSSVHỌ TÊNSỐ TIỀN
7
11611002Phan Nguyễn Mỹ An564,000 đ
8
21611008Phạm Thảo Ân564,000 đ
9
31611013Hoàng Trần Bảo Anh564,000 đ
10
41611026Nguyễn Huy Chánh564,000 đ
11
51611032Trần Quốc Cường564,000 đ
12
61611094Phạm Xuân Hòa564,000 đ
13
71611119Nguyễn Trọng Khang564,000 đ
14
81611138Lương Thị Ngọc Linh564,000 đ
15
91611140Huỳnh Thị Mỹ Linh564,000 đ
16
101611147Trần Hoàng Kim Long564,000 đ
17
111611166Nguyễn Hồ Anh Ngọc564,000 đ
18
121611208Bùi Mai Hoàng Phúc564,000 đ
19
131611276Phạm Ngọc Thanh Thuý564,000 đ
20
141611285Trần Thanh Thủy564,000 đ
21
151611314Phạm Thị Ngọc Trúc564,000 đ
22
161611383Nguyễn Hoàng Thông564,000 đ
23
171612048Huỳnh Văn Châu564,000 đ
24
181612069Trần Quốc Cường564,000 đ
25
191612086Nguyễn Thành Đạt564,000 đ
26
201612094Nguyễn Công Đạt564,000 đ
27
211612104Nguyễn Hữu Điền564,000 đ
28
221612106Nguyễn Nhật Dinh564,000 đ
29
231612118Lê Việt Đức564,000 đ
30
241612196Nguyễn Minh Hiếu564,000 đ
31
251612215Nguyễn Thanh Hoàng564,000 đ
32
261612319Võ Kông Kiệt564,000 đ
33
271612355Lê Kinh Luân564,000 đ
34
281612394Nguyễn Hoàng Phương Nam564,000 đ
35
291612420Nguyễn Hoàng Hiếu Nghĩa564,000 đ
36
301612442Cà Lê Nhật Nguyên564,000 đ
37
311612447Ngô Trần Nguyễn564,000 đ
38
321612448Trần Phú Nguyện564,000 đ
39
331612531Phạm Lương Quân564,000 đ
40
341612564Nguyễn Công Sơn564,000 đ
41
351612599Nguyễn Việt Tân564,000 đ
42
361612619Nguyễn Bá Thắng564,000 đ
43
371612776Phan Văn Anh Tuấn564,000 đ
44
381612804Lương Công Văn564,000 đ
45
391612854Nguyễn Đình Minh Hiếu564,000 đ
46
401613008Đinh Ngọc Anh564,000 đ
47
411613036Nguyễn Huỳnh Đức564,000 đ
48
421613071Nguyễn Thị Minh Huệ564,000 đ
49
431613098Bùi Trần Bảo Khôi564,000 đ
50
441613209Nguyễn Thị Thùy Trang564,000 đ
51
451613238Nguyễn Võ Anh Tuấn564,000 đ
52
461614101Nguyễn Gia Huy564,000 đ
53
471614140Nguyễn Thành Long564,000 đ
54
481614190Lý Minh Phúc564,000 đ
55
491614203Nguyễn Viết Quốc564,000 đ
56
501614217Võ Dương Việt Tấn564,000 đ
57
511614220Nguyễn Quyết Thắng564,000 đ
58
521614321Đặng Thị Hồng Như564,000 đ
59
531614330Hoàng Ngọc Thương564,000 đ
60
541615098Nguyễn Ngọc Gia Hân564,000 đ
61
551615173Trương Hàn Khuyên564,000 đ
62
561615179Lê Đình Kỳ564,000 đ
63
571615247Bùi Trần Khôi Nguyên564,000 đ
64
581615302Võ Đăng Quang564,000 đ
65
591615317Bùi Đoàn Chí Tài564,000 đ
66
601615388Trần Thị Thùy Trang564,000 đ
67
611617041Nguyễn Trọng Hiếu564,000 đ
68
621617070Đặng Triệu Hồng Linh564,000 đ
69
631617097Trần Hữu Nhân564,000 đ
70
641617120Lê Hà Thanh Phương564,000 đ
71
651617205Nguyễn Phương Thảo Uyên564,000 đ
72
661617214Nguyễn Anh Vũ564,000 đ
73
671618300Bùi Thị Thanh Hiếu564,000 đ
74
681618313Châu Thanh Nhã564,000 đ
75
691618317Thị Cẫm Nhung564,000 đ
76
701619037Nguyễn Tấn Duy564,000 đ
77
711619064Võ Duy Hiển564,000 đ
78
721619212Nguyễn Thanh Sang564,000 đ
79
731619214Trần Quang Sơn564,000 đ
80
741619268Nguyễn Trần Bảo Trâm564,000 đ
81
751620032Phạm Minh Đăng564,000 đ
82
761620037Nguyễn Tiến Đạt564,000 đ
83
771620107Trịnh Gia Khiêm564,000 đ
84
781620137Thạch Thị Mai564,000 đ
85
791620292Lê Mạnh Tưởng564,000 đ
86
801621008Hà Quốc Đạt564,000 đ
87
811621013Trần Thiên Dương564,000 đ
88
821621024Phan Nguyễn Gia Huy564,000 đ
89
831621046Nguyễn Văn Nam564,000 đ
90
841622039Phan Đình Ngọc Hải564,000 đ
91
851651009Giảng Thanh Danh564,000 đ
92
861651032Nguyễn Đặng Thế Quang564,000 đ
93
871651051Trịnh Tuấn Kiệt564,000 đ
94
881652005Nguyễn Văn Công564,000 đ
95
891653070Phan Nhật Quang564,000 đ
96
901653118Phạm Quốc Bảo564,000 đ
97
911653148Lê Đình Anh Khoa564,000 đ
98
921690044Đỗ Trung Thiện564,000 đ
99
931711035Võ Nguyễn Khánh Vy564,000 đ
100
941711049Nguyễn Thành An564,000 đ