FOTOMATERJALID - MuIS materjalide sõnastikus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
MÕISTEDKirjeldusSünonüümidIngl. k. vasteArt & Architecture Thesaurus IDDefinitsioon: Art & Architecture Thesaurus
2
fotomaterjalLiik valgustundlikke materjale ja tooteid fotode valmistamiseks. photographic materialsID: 300127358Note: Refers to the class of materials and material products used in the processing of photographs, including the constituent parts of the photograph itself.
3
fotopaberFotomaterjal positiivfotode valmistamiseks. Harilik fotopaber koosneb põhiliselt kõrgekvaliteedilisest eriliselt töödeldud paberpõhimikust ja seda katvast fotoemulsiooni kihist või kihtidest (värvifotopaberi puhul). F.-i olulised omadused on vastupidavus keemilisele töötlemisele ning hea säilivus. Ajalooliselt on kasutatud erinevat tüüpi f.-eid. Esimesed f.-id olid nn. katmata f.-id - näiteks hõbedasoola või rauasoola lahusega immutatud kvaliteetne kirjapaber (soolapabermenetlus, tsüanotüüpia, plaatinatüüpia). Kaetud f.-l on fotoemulsiooni kiht, kus sideaine (albumiin, kolloodium, želatiin) hoiab valgustundlikud ühendid f.-i pinnal. Kolloodium e. tselloidiin- ja želatiinemulsiooniga f.-tel on paberi ja fotoemulsiooni vahel ka tasandav ja valgendav barüüdikiht. Alates 1960.aastatest toodetakse fotode töötlemise kiirendamiseks polüetüleenpaberit (nn. RC-paber – ingl.k. resin coated). RC-paberil on nii fotoemulsiooni all (titaandioksiidiga valgeks pigmenteeritult) kui tagaküljel plastikiht. Eristatakse ka kopeerimis- ja ilmutuspabereid. Näiteks kolloodium- e. tselloidiinpaber ja hõbekloriid-želatiinemulsiooniga f. (ehk aristopaber) on kopeerimispaberid ning neile kantakse kujutis fotonegatiivilt kontaktkopeerides. Tänapäevased f.-id on ilmutuspaberid – säritamise järel ilmutatakse latentne kujutis f.-il nähtavaks keemilise töötlemisega.photographic paper ID: 300014190
4
albumiinpaberMonokroomne fotopaber, mille pealispind koosneb õhukesest kihist munavalge valkudest (albumeenist), millele kanti enne negatiivilt kontaktkopeerimist valgustundlikustav hõbenitraadi kiht. Õhukesel albumiinpaberil fotod on pea eranditult kleebitud aluspapile. Iseloomulik on fotokujutise heledate alade kolletumine ja krakellüür albumiinikihi pinnal. Fotopaberil puudub klassikaline fotoemulsioon, kuna valgustundlik kiht ja tasandav liimainekiht (munavalge) ei ole segatud suspensooniks, vaid on fotomaterjalile kantud eraldi kihistustena. Albumiinpaber oli laialt kasutusel alates 1860. aastatest kuni 19.sajandi lõpuni. munavalge-paberalbumen printID: 300127121
5
diffusioonpaberMonokroomse- või värvidiffusioonmenetlusel valmistatud kiirfotode materjal. Fotod valmistatakse kasutades spetsiaalseid kiirfotoaparaate (nt Polaroid, Foton, jm.) ja fotomaterjalipakette, mille koostisesse kuuluvad negatiiv-postiivprotsessiks ja ilmutamiseks vajalikud ained. polaroiddiffusion transfer prints ID: 300134877
6
hõbeželatiin-paberMonokroomne fotopaber, mille emulsioon koosneb želatiinist ja fotokujutise moodustanud hõbedaosakestest.
7
kromogeenpaberVärvifotopaber, mille värvid moodustuvad fotoemulsioonis eri värvi kihtide kaupa keemilise töötlemisprotsessi käigus. Fotokujutis koosneb orgaanilistest värvainetest.
8
soolapaberEsimene levinum paberfotomaterjal. Kasutusel laiemalt 1850.-1860. aastatel. Fotoemulsioon puudub. Valgustundlikustav hõbenitraadi kiht kanti soolalahuses immutatud paberile vahetult enne kontaktkopeerimise teel negatiivist positiivfoto valmistamist.salted paper ID: 300127389Note: Photographic paper used in salted paper processes. Paper is impregnated with a solution of salt (sodium chloride) dissolved in water; it is then coated on one side with silver nitrate thus forming light-sensitive silver chloride on the surface.
9
kolloodiumpaberMonokroomne fotopaber, mille emulsioon koosneb kolloodiumist (nitrotselluloosi lahus alkoholis ja eetris) ning fotokujutise moodustanud hõbedaosakestest. Fotoemulsiooni ja aluspaberi vahel on siduv ja tasandav barüüdikiht (baariumsulfaadi ja liimaine segu). Kasutusel 1880. aastatest kuni 1930. aastateni.tselloidiinpabercollodion printID: 300134696
10
RC fotopaberfotopaber, mille koostisse kuuluvad õhukesed polüetüleenikihid: valgendav aluskiht fotoemulsiooni all ja tugevdav kiht paberi tagaküljel. Tööstuslik tootmine algas 1970. aastatel. Alates 1980. aastatest hakati tootma ka polüesterkihtidega fotopaberit. kilepaber, polüetüleenpaberresin-coated paper ID: 300127378Note: Photographic paper with a fiber base material coated on both sides with a plastic resin; the plastic resin prevents the base from absorbing processing solutions and wash water. The coating on the emulsion side usually contains white pigment to form a background for the image and the coating on the reverse is usually transparent. The benefits of using resin-coated paper are a short washing time, reduced water use, and a short drying time.
11
FB fotopaberfotopaber, mille põhimikuks on puhas paberimass; (võrdle mõistega "RC fotopaber")
12
filmFotomaterjal, kus valgustundlik emulsioon on kantud painduvale läbipaistvale (pms. plastist) põhimikule. Maailma esimese painduva alusega kerge rullf.-i tõi 1885.a turule George Eastman´i tehas Rochesteris New Yorgis. F.-i põhitüübid: põhimikuks oleva plasti koostise järgi – tselluloid- ehk nitrotselluloosf., atsetaattselluloosf., polüesterf.; kasutusviisi järgi – negatiivf., positiivf., pöördf.; fotoemulsiooni tüübi järgi – must-valge f., värvif.; vormistustüübi järgi – tasaf., rullf. F-i omadusi iseloomustab valgustundlikkus, kontrastsus, värvitundlikkus, jm. Levinud f.-i kaadriformaadid on 35-mm laiusega f.-l 24x36mm, 70-mm laiusega f.-l 60x60mm, 60x90mm.plenkaphotographic filmID: 300014638
13
atsetaattselluloosfilmEnamlevinud filmimaterjal. Tselluloosdiatsetaadist toodeti filme 1920.aastatest 1950. aastateni, sealt edasi peamiselt tselluloostriatsetaadist.atsetaatfilmacetate filmID: 300255863
14
nitrotselluloosfilmMono- ja dinitrotselluloosi segust ehk kolloksüliinist valmistatud filmipõhimik, mis oli laialt kasutusel alates 1890.aastatest kuni 1950.aastateni.tselluloidfilm, nitrofilm, nitraatfilmcellulose nitrate filmID: 300311696
15
polüesterfilmPolüetüleentereftalaadist (PET) filmipõhimik
16
fotoplaatLehtklaasist põhimikuga nelinurkne fotomaterjal, kasutusel alates 1850. aastatest kuni 1980. aastateni fotonegatiivide ja diapositiividena.klaas(negatiiv)photographic platesID: 300127369Note: Sheets of glass, metal, porcelain, or other material coated with a light-sensitive photographic emulsion.
17
fotoemulsioonFotomaterjali valgustundlik kiht või kihtide hulk - olemuselt suspensioon, mis koosneb sideainest (näiteks želatiin) ja valgusele keemiliselt reageerivast ühendist.fotoemulsioonemulsionID: 300015003Note: The suspension of droplets of one liquid in another liquid in which the first liquid is not soluble. Also, an intimate mixture of a solid or semi-solid substance with a liquid, sometimes with the aid of an emulsifier. In photography, the mixture of binder and final image material.
18
hõbeželatiinemulsioonMonokroomne fotoemulsioon, mis koosneb želatiinist ja fotokujutise moodustanud hõbedaosakestest. Kasutusel 1880.aastatest klaasnegatiividel, filmidel, fotopaberitel kuni tänapäevani.želatiinemulsioon
19
kolloodiumemulsioonMonokroomne fotoemulsioon, mis koosneb kolloodiumist (nitrotselluloosi lahus alkoholis ja eetris) ning fotokujutise moodustanud hõbedaosakestest. Kasutusel ambrotüüpidel, ferrotüüpidel ning klaasnegatiividel enne 1880.aastaid. Kasutati fotopaberitel 1880.aastatest kuni 1930.aastateni, paralleelselt hõbeželatiinemulsiooniga.tselloidiinemulsioon
20
kromogeenemulsioonKromogeensete värvifotomaterjalide (negatiivide, diapositiivide, fotopaberite) mitmekihiline želatiini ja orgaanilisi värvaineid sisaldav emulsioon. Värvid moodustuvad fotoemulsioonis eri värvi kihtide kaupa keemilise töötlemisprotsessi käigus. Kasutusel 1930.aastate teisest poolest kuni tänapäevani.
21
värvirastriga emulsioonVärvirastri vahekihiga fotoemulsioon autokroomiamenetlusel valmistatud värvilistel diapositiividel 1907.aastast kuni 1930.aastateni.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Loading...
Main menu