stundu_saraksts_5_12
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Apstiprināts ar skolas direktora 2017.gada 31.augusta rīkojumu Nr. 64-P
2
Ogres 1.vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 5.-7.kl. 2017./2018.m.g.Ogres 1.vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 5.-7.kl. 2017./2018.m.g. 2.semestrim
3
4
Stundu laiki5.a5.b5.c5.d5.e6.a6.b6.c6.d7.a7.b7.c7.d
5
Pirmdiena7.55-8.350
6
8.40-9.201Angļu valoda De Souza2203/Voitāne2201Latviešu valoda Leite 2301Latviešu valoda Rubīna1204Klases stunda Rožkalna 1302Matemātika Ungure2104Bioloģija Kļava1200Pasaules vēsture Bedikere 1303Literatūra Pupčenoka 1304Mūzika Eglīte1408
7
9.30-10.10
2Sports Goldmane/PaškovičsKlases stunda De Souza2203Vizuālā māksla Beikerte3004Sports Goldmane/PaškovičsLatviešu valoda Rubīna1204Latvijas vēsture Bedikere1303Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Puriņš3002Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Matemātika Ungure2104Mūzika Eglīte1408Bioloģija Kļava1200Krievu Čučaļina3306/vācu valoda Liepa3305Krievu Masļanka3303/vācu valoda Liepa3305
8
10.20-11.00
3Latviešu valoda Bērziņa1206Literatūra Šimanska 1302Angļu valoda De Souza2203/Gulbe2205Matemātika Maskale1400Matemātika Šmita2103Vizuālā māksla Beikerte3004Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Puriņš3002Latviešu valoda Rubīna 1204Latviešu valoda Puriņa1203Latvijas vēsture Bedikere 1303Mūzika Eglīte1408Bioloģija Kļava1200Klases stunda 3303
9
11.10-11.50
4Klases stunda Bērziņa 1206Vizuālā māksla Beikerte3004Sports DančauskisLatviešu valoda Šimanska1302Matemātika Šmita2103Angļu valoda De Souza 2203/Treimane 2204
Informātika Faivelsone1306/angļu valoda Voitāne2201
Pasaules vēsture Bedikere1303Literatūra Puriņa1203Literatūra Rubīna1204
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
Ģeogrāfija Bartkeviča2209Bioloģija Kļava1200
10
12.20-13.00
5Angļu valoda Voitāne 2201/Treimane2204Sports Goldmane/PaškovičsMatemātika Glazirina 1206Latviešu valoda Šimanska1302Sports Goldmane/PaškovičsLatviešu valoda Puriņa1203Literatūra Rubīna 1204Dabaszinības Kļava 1200Krievu Zommere2206/ vācu valoda Juška1110Angļu valoda De Souza2203/Brodzinska2202
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
Mūzika Eglīte1408Matemātika Šmita2103
11
13.20-14.00
6Dabaszinības Kļava 1200Informātika Neimane1104/Meire1207Angļu valoda Krastiņa2206/Gulbe2205Vizuālā māksla Beikerte3004Krievu Čučaļina3306/vācu valoda Juška1110Latviešu valoda Rubīna1204Krievu Zaharova3304/ vācu valoda Juška1110Dabaszinības Orbidāne 1401Matemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1400/Vecziediņa3307Matemātika Šmita2103
12
14.05-14.45
7Dabaszinības Kļava 1200Mūzika Čipāne 1406Informātika Neimane1104/Meire1207Latvijas vēsture Bedikere1303Sports Goldmane/DančauskisAngļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Angļu valoda De Souza2203/Krastiņa2206Sports Goldmane/Dančauskis
13
14.50-15.30
8
14
15
Otrdiena7.55-8.350
16
8.40-9.201
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Puriņš3002
Matemātika Glazirina 1408Mūzika Čipāne 1406Vizuālā māksla Beikerte 3004Dabas zinības Migleniece 1200Angļu valoda Cinīte3302/Voitāne2201Sociālās zinības Atelbauere 1302Latviešu valoda Puriņa 1203Latviešu valoda Rubīna 1204/Landorfa 1110
Latviešu valoda Terentjeva 1205/Landorfa 1110
Latviešu valoda Pupčenoka 1304/Landorfa 1110Informātika Faivelsone 1306
17
9.30-10.10
2
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Puriņš3002
Angļu valoda De Souza2203/Voitāne2201Matemātika Glazirina 1408Angļu valoda Krastiņa2206/Gulbe2205Mūzika Čipāne 1406Sociālās zinības Atelbauere 1302Dabas zinības Migleniece 1200Literatūra Rutka 1303Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Latviešu valoda Rubīna 1204/Landorfa 1110
Latviešu valoda Terentjeva 1205/Landorfa 1110
Latviešu valoda Pupčenoka 1304/Landorfa 1110Ģeogrāfija Bartkēviča 2209
18
10.20-11.00
3Angļu valoda Treimane 2204/Voitāne 2201Dabas zinības Migleniece 1200Matemātika Glazirina 1408Latviešu valoda Šimanska 1302Matemātika Šmita2103Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisMūzika Čipāne 1406Vizuāla māksla Beikerte 3004Matemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1400/Vecziediņa3307
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
19
11.10-11.50
4Matemātika Glazirina 1408Latviešu valoda Terentjeva 1205Angļu valoda De Souza2203/Gulbe2205Dabaszinības Migleniece 1200Latviešu valoda Rubīna 1204Mūzika Čipāne 1406Matemātika Aņisimova 2103Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Literatūra Puriņa 1203Matemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1400/Vecziediņa3307
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
20
12.20-13.00
5Latviešu valoda Bērziņa 1206Mūzika Čipāne 1406Klases stunda Glazirina 1408Matemātika Maskale1400Angļu valoda Krastiņa2206/Gulbe2205Latviešu valoda Puriņa1203Sociālās zinības Atelbauere 1302Matemātika Aņisimova 2103Krievu Zommere3303/ vācu valoda Juška 1110
Krievu v. Masļanka3303/Vācu valoda Liepa3305
Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisLiteratūra Rubīna1204
21
13.20-14.00
6Mūzika Čipāne 1406Dabas zinības Migleniece 1200Latviešu valoda Šimanska 3211Literatūra Rubīna 1204Angļu valoda De Souza 2203/Treimane 2204Matemātika Aņisimova 2103Vizuāla māksla Beikerte 3004
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
Sports Goldmane/DančauskisInformātika Faivelsone1306/Meire1207Sociālās zinības Atelbauere 1302Sports Goldmane/Dančauskis
22
14.05-14.45
7Matemātika Aņisimova 2103Latviešu valoda Rubīna1204Ģeogrāfija Bartkeviča2209Krievu val. Zaharova3304/Zommere 3303Angļu valoda De Souza2203/Krastiņa2206Vizuālā māksla Beikerte 3004
23
14.50-15.30
8
24
25
Trešdiena7.55-8.350
26
8.40-9.201
27
9.30-10.10
2Matemātika Glazirina 1408Latviešu valoda Terentjeva 1205Angļu valoda De Souza2203/Gulbe2205Dabaszinības Migleniece 1200Matemātika Šmita 2103
Krievu val. Čučaļina3306/vācu valoda Juška3305
Sociālās zinības Atelbauere 1302Krievu val. Zaharova3304/ vācu val. Juška3305Latviešu valoda Puriņa 1203Klases stunda Brodzinska 2202Klases stunda Heinrihsone 1204Ģeogrāfija Bartkeviča 2209Pasaules vēsture Bedikere 1303
28
10.20-11.00
3Latviešu valoda Bērziņa 1206Matemātika Glazirina 1408Sociālās zinības Atelbauere1302Latviešu valoda Šimanska 3211Dabaszinības Migleniece 1200Pasaules vēsture Bedikere 1303Angļu valoda Cinīte3302/Voitāne2201
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Matemātika Ungure 2104Ģeogrāfija Bartkeviča 2209Krievu val. Zaharova3304/Zommere 3306Literatūra Pupčenoka 2204Latviešu valoda Rubīna 1204
29
11.10-11.50
4Sociālās zinības Atelbauere1302Literatūra Šimanska 1206Literatūra Leite2301Angļu valoda Krastiņa2206/Gulbe2205Sociālās zinības Neimane 1104Latviešu valoda Puriņa 1203Latviešu valoda Rubīna1204
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Matemātika Ungure 2104Angļu valoda De Souza2203/Brodzinska2202Literatūra Terentjeva 1205Krievu val. Čučaļina3306/Vācu val. Liepa3305Krievu val. Masļanka 3303/Vācu val.Liepa3305
30
12.20-13.00
5Matemātika Glazirina 1206Angļu valoda De Souza2203/Voitāne2201Latviešu valoda Leite 2301Matemātika Maskale1400
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Informātika Neimane 1104/Meire 1207Dabaszinības Migleniece 1200Latviešu valoda Rubīna 1204 Mūzika Čipāne 1408Pasaules vēsture Bedikere 1303Ģeogrāfija Bartkeviča 2209
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa 1502/Puriņš 3002
Sociālās zinības Atelbauere 1302
31
13.20-14.00
6Angļu valoda Treimane 2204/Voitāne 2201Dabaszinības Migleniece 1200Angļu valoda De Souza2203/Gulbe2205Informātika Meire1207/Neimane 1104
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Literatūra Puriņa 1203Mūzika Čipāne 1408Latviešu valoda Rubīna 1204 Krievu val. Zommere3304/ Vācu val. Juška2206
Krievu v. Masļanka3303/Vācu valoda Liepa3305
Vizuālā māksla Beikerte 3004
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa 1502/Puriņš 3002
Matemātika Šmita 2103
32
14.05-14.45
7Mūzika Čipāne 1408Sociālās zinības Atelbauere1302Dabaszinības Migleniece 1200Mūzika Goiževska 1406Angļu valoda Krastiņa 2206/Gulbe2205
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Krievu valoda Zommere 3304/ Čučaļina 3306Angļu valoda De Souza2203/---Matemātika Šmita 2103
33
14.50-15.30
8
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
34
35
Ceturtdiena7.55-8.350
36
8.40-9.201Literatūra Bērziņa 1206
Mājturība un tehnoloģijas Bekere 1502/Puriņš 3002
Matemātika Maskale 1400Matemātika Šmita 2103Matemātika Aņisimova 2104
Informātika Faivelsone1306/angļu valoda Cinīte 3302
Latvijas vēsture Bedikere1303Latviešu valoda Rubīna 1204/Landorfa 1110
Latviešu valoda Terentjeva 1205/Landorfa 1110
Latviešu valoda Pupčenoka 1304/Landorfa 1110Angļu valoda De Souza 2203/Gulbe 2205
37
9.30-10.10
2Vizuālā māksla Beikerte 3004
Mājturība un tehnoloģijas Bekere 1502/Puriņš 3002
Latviešu valoda Leite 2301Matemātika Maskale 1400Angļu valoda Krastiņa 2206/Gulbe2205Matemātika Aņisimova 2104Literatūra Rubīna 1204Literatūra Rutka 1302Latviešu valoda Puriņa 1203Informātika Meire 1207/Faivelsone 1306Literatūra Terentjeva 1205Latvijas vēsture Bedikere 1303Ģeogrāfija Bartkeviča 2209
38
10.20-11.00
3Angļu valoda Treimane 2204/Voitāne 2201Sports Goldmane/PaškovičsSociālās zinības Atelbauere 1302Literatūra Šimanska1202Sports Goldmane/PaškovičsLatviešu valoda Puriņa 1203Pasaules vēsture Kābele 2211Matemātika Aņisimova 2104Klases stunda Orbidāne 1401
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
Latvijas vēsture Bedikere 1303Informātika Meire 1207/Faivelsone 1306Latviešu valoda Rubīna 1204
39
11.10-11.50
4Latviešu valoda Bērziņa 1206Matemātika Glazirina 1408Sports DančauskisLiteratūra Šimanska 1202Latviešu valoda Rubīna 1204Literatūra Puriņa 1203Matemātika Aņisimova 2104Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Informātika Meire 1207/Faivelsone 1306
Mājturība un tehnoloģijas Krastiņa1502/Puriņš3002
Ģeogrāfija Bartkeviča 2209Krievu val.Čučaļina3306/vācu val.Liepa3305Krievu val.Masļanka3303/vācu val. Liepa3305
40
12.20-13.00
5Sports Goldmane/PaškovičsAngļu valoda De Souza2203/Voitāne2201Matemātika Glazīrina 1408Sports Goldmane/Paškovičs
Informātika Neimane1104/angļu valoda Krastiņa 2206
Sociālās zinības Atelbauere 1302Vizuālā māksla Beikerte 3004Latviešu valoda Rubīna 1204 Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Matemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1500/Vecziediņa3307Matemātika Šmita 2103
41
13.20-14.00
6Matemātika Glazirina 1408Latviešu valoda Terentjeva 1205Literatūra Leite2301Angļu valoda Krastiņa2206/Gulbe2205Klases stunda Neimane 1303Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisMatemātika Aņisimova 2104Dabaszinības Orbidāne 1401Sociālās zinības Atelbauere 1302Krievu val. Zaharova3304/Zommere 3303Vizuālā māksla Beikerte 3004Latviešu valoda Rubīna 1204
42
14.05-14.45
7Krievu valoda Zommere3303/ Čučaļina 3306Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisVizuālā māksla Beikerte 3004Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Angļu valoda Krastiņa2206/----Matemātika Šmita 2103
43
14.50-15.30
8
44
45
Piektdiena7.55-8.350
46
8.40-9.201Literatūra Bērziņa 1206Sociālās zinības Atelbauere 1302Matemātika Glazīrina 1300Matemātika Maskale 1400Matemātika Aņisimova 2103Klases stunda Faivelsone 1306Dabaszinības Kļava 1200Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Latviešu valoda Rubīna 1204/Landorfa 1304
Latviešu valoda Terentjeva 1205/Landorfa 1304
Latviešu valoda Pupčenoka 1203/Landorfa 1304Angļu valoda De Souza 2203/Gulbe 2205
47
9.30-10.10
2Dabaszinības Kļava 1200Matemātika Glazirina 1300Mūzika Čipāne 1408Mūzika Goiževska 1406Literatūra Rubīna 1204Klases stunda Treimane 2204Matemātika Aņisimova 2103Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisMatemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1400/Vecziediņa3307Angļu valoda De Souza 2203/Gulbe 2205
48
10.20-11.00
3Matemātika Glazirina 1300Mūzika Čipāne 1408
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Sociālās zinības Atelbauere 1302
Informātika Neimane1104/angļu valoda Gulbe 2205
Angļu valoda De Souza 2203/Treimane 2204Literatūra Rubīna 1204Matemātika Aņisimova 2103Pasaules vēsture Bedikere 1303Matemātika Ungure2104/Vecziediņa3307Matemātika Priede1305/Vecziediņa3307Matemātika Maskale1400/Vecziediņa3307Bioloģija Kļava 1200
49
11.10-11.50
4Informātika Neimane 1104/Meire1207Matemātika Glazirina 1300
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Klases stunda Maskale 1400Latviešu valoda Rubīna 1204Matemātika Aņisimova 2103Latvijas vēsture Kābele 2211Mūzika Čipāne 1408Sociālās zinības Atelbauere 1302Angļu valoda De Souza2203/Brodzinska2202Bioloģija Kļava 1200Klases stunda Krastiņa 2206Latvijas vēsture Bedikere 1303
50
12.20-13.00
5Latviešu valoda Bērziņa 1206Informātika Neimane 1104/Meire1207Latviešu valoda Leite 2301
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Mūzika Čipāne 1408Dabaszinības Kļava 1200Matemātika Aņisimova 2103Sociālās zinības Atelbauere 1302Matemātika Ungure 2104Krievu val. Masļanka3303/Vācu val. Liepa3305Sports Goldmane/DančauskisSports Goldmane/DančauskisLiteratūra Rubīna1204
51
13.20-14.00
6Sociālās zinības Atelbauere 1302Latviešu valoda Terentjeva 1205Latviešu valoda Leite 2301
Mājturība un tehnoloģijas Bekere1502/Rimšs1110
Sociālās zinības Neimane 1203Mūzika Čipāne 1408Matemātika Aņisimova 2103Matemātika Ungure 2104Bioloģija Kļava 1200Angļu valoda Brodzinska2202/Treimane2204Pasaules vēsture Bedikere1303Latviešu valoda Rubīna 1204
52
14.05-14.45
7Mūzika Čipāne 1408Literatūra Rubīna 1204Sociālās zinības Atelbauere 1302Bioloģija Kļava 1200
53
14.50-15.30
8
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
5.-7.klases
8.-12.klases
 
 
Main menu