รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอาบรมการพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะคณุชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 93
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 93
2
ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562
3
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
5
ลำดับที่ชื่อ-สกุลสังกัด
6
1นางประหยัด ละทัยนิลสพป. เขต1 (ขอนแก่น)
7
2นางสาวอัญชนา ศรีเคนขันธ์สพป. เขต3 (ร้อยเอ็ด)
8
3นายสุรินทร์ พรมมนต์สพป. เขต2 (อุดร)
9
4นางจงกล มุทุกันต์สพป. เขต1 (สุรินทร์)
10
5สิบเอกหญิงเกยูร ประทุมวรรณสพป. เขต1 (สุรินทร์)
11
6นางสาวนัทธมน วัฒนธรรมสพม. เขต 33 (สุรินทร์)
12
7นางจิราวรรณ บุญยงค์สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
13
8นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
14
9นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีสพม. เขต 33 (สุรินทร์)
15
10นางสาวกัญฎา ยินดีฉายสพป. เขต1 (สุรินทร์)
16
11นางสุภาพร พันชะไชย
17
12นางนพมาศ มะวัน
18
13นางศรีสุดา สารนอกสพม. เขต 33 (สุรินทร์)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...