ส่งสมุดประเมินผลรายวิชา(BookMark) #1 ภาค 1/2562 (Midterm) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
Teacher name : ชื่อ-สกุล ผู้สอน
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
อัพโหลดไฟล์ BookMark (บีดอัดไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Txxx ให้เป็นไฟล์เดียว นามสกุล .zip หรือ .rar ก่อนส่ง)
ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูล คะแนนหน่วยก่อนสอบ และคะแนนสอบระหว่างภาค เรียบร้อยแล้ว
2
22/7/2019, 12:02:47tc-304@krasaesin.ac.th304_นายวิรัตน์ ขุนราชวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1uJiC874Oi0YfVsKgNawpWsCd4MQIDFle
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
3
24/7/2019, 11:01:47tc-707@krasaesin.ac.th707_นายแวรอนิง แวเด็งวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1dIo-LaSEJajxPZyt7dginitPIHzh7Osc
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
4
25/7/2019, 10:56:38tc-802@krasaesin.ac.th802_นายสมพร สุขเกษมภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1nCSfPM8lfBzzS2ahIO_pPnRhzPrdb-Fd
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
5
25/7/2019, 11:45:50tc-555@krasaesin.ac.th555_นายวิรัช หวังสปสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1PzZOdbzWUvG2ik3EFYlmeUKvMwppoiOt
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
6
25/7/2019, 12:25:17tc-105@krasaesin.ac.th105_นางสาวอมร ช่วยพันธ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=11P5zgf9ash1NNzHrZteyKnTVyI4SDeNp
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
7
26/7/2019, 11:42:52tc-301@krasaesin.ac.th
301_นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1iLighwm_KDulM8AF3k8de9zUMbw2JzBD
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
8
28/7/2019, 11:21:30tc-401@krasaesin.ac.th
401_นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
สังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1yhN8f7HKR_lR_tDjIgnmdCJa_dlpFFw8
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
9
29/7/2019, 7:49:12tc-203@krasaesin.ac.th
203_นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=16Czvci-lkP9c1O8SGSIGeiA1tRxBL62n
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
10
29/7/2019, 16:37:25tc-402@krasaesin.ac.th402_นางสาวอรพิน เรืองศรีสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1txBUAOystyKGHK_HrNbapJgSLBVf3yR5
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
11
29/7/2019, 18:14:14tc-655@krasaesin.ac.th655_นายวรากร โรจนรักษ์ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1AuM_HIAFjf-U17jm-5Iraxrpi_egPQZr
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
12
29/7/2019, 18:34:33tc-803@krasaesin.ac.th
803_นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์
ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1VEGRV_ye8vQaF9OrMYHZ5XuI33hNo-1A
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
13
29/7/2019, 18:40:56tc-551@krasaesin.ac.th551_นางสาวอรจิรา ทะลิทองสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1jkPAYBwK9k9sp8Xz3-fV3b9ZoTl2xh2s
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
14
29/7/2019, 20:55:04tc-859@krasaesin.ac.th859_นางสาวอาริษา สีเต็มภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1mPvkyedrxWV00peqdSuRBIVW4hqq11V1
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
15
30/7/2019, 9:24:18tc-603@krasaesin.ac.th
603_นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1SLAa8Izp5Cie_bR1chDzXGMuCLbz9n6T
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
16
30/7/2019, 9:45:48tc-552@krasaesin.ac.th552_นายนเรศ ทองมีสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1oiL7y2XpO9YBdnXgDI1yu3vFYYefrOUa
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
17
30/7/2019, 10:17:25tc-251@krasaesin.ac.th
251_นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ
คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1qjvogRF9gEIUwTe2Ko3_sPuSrzUh1BpQ
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
18
30/7/2019, 12:27:03tc-858@krasaesin.ac.th858_Mr.Herbert C.Donguinesภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1NEPuOD-rGSD_ZUvfyLMm7We6SfznEcGD
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
19
30/7/2019, 15:22:24tc-102@krasaesin.ac.th102_นายบุญพา สิทธิศักดิ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=18eQwdlH-9MDt9-plcMJEm2EQCYFHLWH0
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
20
30/7/2019, 15:31:22tc-302@krasaesin.ac.th
302_นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1qU9tZAJniv0UFuZ__tiunKkJEJAKazHW
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
21
30/7/2019, 17:22:01tc-701@krasaesin.ac.th701_นางสาวพิษณา บัวชุมการงานอาชีพ ฯ
https://drive.google.com/open?id=1b5BM3EkLqTMEyE9wL5uKTLoKx1wXUeGX
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
22
30/7/2019, 20:36:42tc-403@krasaesin.ac.th403_นางประนอม ประยูรสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1vbjipZwulwLm7fkzI3KwVoAuF8pTwyem
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
23
30/7/2019, 21:34:14tc-305@krasaesin.ac.th305_นายสุธน ขวัญแก้ววิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1DF5O7VgbCVsky2viC8xl39VjPFrKTx8a
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
24
30/7/2019, 21:45:34tc-306@krasaesin.ac.th306_นางอรทัย คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=10fPsuQFBT6pDMXCo9-rX2dMQkfakYww1
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
25
30/7/2019, 21:47:32tc-303@krasaesin.ac.th303_นายไพศาล คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=11Pd8dVnz_RUvQvWz7ZV0WJeHo75NgPpn
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
26
30/7/2019, 22:32:09tc-206@krasaesin.ac.th206_นายเอกชัย มงชูคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1qeTYW28BhpqnUoPLdBpxxUit1TVl2JNy
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
27
2/8/2019, 19:08:08tc-104@krasaesin.ac.th104_นางแฉล้ม ศรีสุวรรณภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1evU4TzGPeRRUHkbiCyA8Clio8w_kmGm7
บันทึกและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...