מערכת ביניים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מערכת שעות שחף - הפתוח הדמוקרטי יפו
2
3
מערכת שעות לכיתה חט"ב
4
שעהיום איום ביום גיום דיום היום ו
5
0
6
1​אנג' 3
אריאלה (107)
ג'ייק (102)
​ולוג
ג'סי (אומנות)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' 1
אילן (103)
נחום (2)
​ערבית
יסמין (11)
​קולנוע
(קולנוע)
​אומנות
אור (אומנות)
​אנג' 1
ג'ייק (102)
אלכסנדרה (103)
​מוסיקה
טל (מוסיקה)
​מקהלה
יהלי (12)
​מרחב נגרות
שי
​קולנוע
ליאת (קולנוע)
​בישול בן ד
שוש
​גנטיקה
(107)
​חנ"ג בנות
הדר (אולם.ספורט)
​חנ"ג בנים
נועם (אולם.ספורט)
​מחול
רינת (דרמה)
​מת' 2
צבי (102)
​עבודת חקר
ענת (103)
​דרמה
יעל (דרמה)
​הפרופ' המפ
גל (106)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' 3
צבי (102)
אידן (103)
​ספרות
משה (107)
​ערבית
יסמין (11)
​הפרופ' המפ
גל (106)
​חונכות בית
אנדרי (בית.הבניים)
​מיינדפולנס
יעל (דרמה)
​מת' 2
אידן (101)
​ספרות
אבלין (102)
​עברית ו
ענת (103)
​אומנות
ליאב (אומנות)
​בניה ירוקה
שמעון (102)
​גוף האדם
יעל (107)
​לשון
ענת (103)
​עולם החומר
גל (106)
​שנב"צ
(2)
7
2​אנג' 3
ג'ייק (102)
אריאלה (107)
​ולוג
ג'סי (אומנות)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' 1
נחום (2)
אילן (103)
​ערבית
יסמין (11)
​קולנוע
(קולנוע)
​אומנות
אור (אומנות)
​אנג' 1
ג'ייק (102)
אלכסנדרה (103)
​חנ"ג
הדר (אולם.ספורט)
​מוסיקה
טל (מוסיקה)
​מקהלה
יהלי (12)
​מרחב נגרות
שי
​קולנוע
ליאת (קולנוע)
​אומנות
אור (4)
​בישול בן ד
שוש
​מחול
רינת (דרמה)
​מת' 1
נחום (2)
​מת' 2
צבי (102)
​עבודת חקר
ענת (103)
​דרמה
יעל (דרמה)
​הפרופ' המפ
גל (106)
​חנ"ג
הדר (אולם.ספורט)
​מרחב נגרות
שי
​מת' 3
אידן (103)
צבי (102)
​ספרות
משה (107)
​ערבית
יסמין (11)
​הפרופ' המפ
גל (106)
​חונכות בית
אנדרי (בית.הבניים)
​מיינדפולנס
יעל (דרמה)
​מת' 2
אידן (101)
​ספרות
אבלין (102)
​עברית ו
ענת (103)
​אומנות
ליאב (אומנות)
​בניה ירוקה
שמעון (102)
​גוף האדם
יעל (107)
​לשון
ענת (103)
​עולם החומר
גל (106)
​שנב"צ
(2)
8
3​אנג' 1
אלכסנדרה (103)
​אקטואליה
רמי (200)
​יוגה
הדר (אולם.ספורט)
​יפו
שמעון (102)
​למידה מהרש
צבי (11)
​מרחב נגרות
שי
​ספרות
משה (107)
​תנ"ך ה-ו
אורית (5)
​אנג' 2
אריאלה (107)
טובי (102)
​חונכות בית
משה (בית.הבניים)
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' 3
צבי (106)
אידן (200)
​עברית ו
ענת (103)
עדי (5)
​חונכות קבוצתית
גל (107)
יעל (דרמה)
גלעד (106)
אור (בית.הבניים)
ענת (103)
אנדרי (102)
​דרמה
גלעד (5)
​כתיבה יוצר
משה (106)
​לשון
ענת (103)
​מרחב נגרות
שי
​משחקי מחשב
(202)
​מת' 1
נחום (2)
אילן (102)
​שביל ישראל
שמעון (204)
​תכנות
יבין (101)
​RDND
משה (1)
​היסטוריה
שרון (103)
​וידאו טרפי
ג'סי (דרמה)
​כדוסל בנות
ארז (אולם.ספורט)
​מרכז גינה
טל (2)
​סריגה
​קולנוע
ליאת (קולנוע)
​ו. איכות ה
יעל (1)
​ו. חזות וע
אנדרי (3)
​ו. חטיבה
גלעד (בית.הבניים)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מוסיקה
טל (מוסיקה)
​ו. מורים
ציפי, איתי (ציפי)
​ו. מערכת
ענת (11)
מירי (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. עיתון
גל (102)
​ו. קליטת מ
אורית (2)
​ו. תקציב
ענת (106)
​ו. תרבות
יעל (5)
9
4​אקטואליה
רמי (200)
​חונכות בית
אור (בית.הבניים)
​חנ"ג
הדר (אולם.ספורט)
​יפו
שמעון (102)
​למידה מהרש
צבי (11)
​מיינדפולנס
יעל (מקלט)
​מרחב נגרות
שי
​תנ"ך ה-ו
אורית (5)
​אנג' 2
אריאלה (107)
טובי (102)
​חונכות בית
משה (בית.הבניים)
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מת' 3
אידן (101)
צבי (106)
​עברית ו
ענת (103)
עדי (5)
​חונכות קבוצתית
יעל (דרמה)
אנדרי (102)
ענת (103)
גל (107)
אור (בית.הבניים)
גלעד (106)
​דרמה
גלעד (5)
​חלל
גל (106)
​לשון
ענת (103)
​מרחב נגרות
שי
​משחקי מחשב
(202)
​מת' 1
אילן (102)
​שביל ישראל
שמעון (204)
​RDND
משה (1)
​אנג' 1
ג'ייק (102)
​היסטוריה
שרון (103)
​וידאו טרפי
ג'סי (דרמה)
​חנ"ג
הדר (אולם.ספורט)
​מרכז מתמטי
אידן (200)
​סריגה
​קולנוע
ליאת (קולנוע)
​ו. איכות ה
יעל (1)
​ו. חזות וע
אנדרי (3)
​ו. חטיבה
גלעד (בית.הבניים)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מוסיקה
טל (מוסיקה)
​ו. מורים
איתי (ציפי)
ציפי
​ו. מערכת
מירי (11)
ענת (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. עיתון
גל (102)
​ו. קליטת מ
אורית (2)
​ו. תרבות
יעל (5)
10
5​אנג' 2
אריאלה (107)
​דוברי אנגל
ג'ייק (102)
​חונכות בית
גלעד (בית.הבניים)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​מרחב נגרות
שי
​מרכז אנגלי
טובי (200)
​מת' 1
נחום (2)
​מת' 3
צבי (106)
אידן (103)
​תכנות
יבין (101)
​ו. הסעות
עידו (101)
​ו. כנס
שרון (6)
​ו. מורים
איתי (ציפי)
ציפי
​ו. מערכת
ליאורי, מירי (11)
ענת (11)
​ו. משמעת
אור (4)
​ו. ספריה
אריאלה (ספריה)
​ו. קליטת מ
שני (2)
אורית (2)
​ו. תרבות
יעל (5)
​ארץ שיר
ענת (103)
​חונכות בית
משה (בית.הבניים)
​חנ"ג
נועם
​מרכז TED
ענת (203)
​מת' 2
אידן (200)
צבי (102)
​פילוסופיה
עדי (107)
​אנג' 1
ג'ייק (102)
אלכסנדרה (106)
​אנג' 2
טובי (103)
אריאלה (107)
​חונכות בית
ענת (בית.הבניים)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
11
6​בישול
שוש (בישול)
​דוברי אנגל
ג'ייק (102)
​חונכות בית
אור (בית.הבניים)
​מרחב נגרות
שי
​מרחב ספורט
הדר (אולם.ספורט)
​מרכז מתמטי
אידן (101)
​מרכז תיקונ
נחום (2)
​תנ"ך ז-ח
אורית (107)
​אומנות
אלכסנדרה (בית.הבניים)
אור (1)
​בנות מצווה
הלל (11)
​זבל של שיע
גל (106)
​מרכז תיקונ
נחום (2)
​מת' 1
אילן (103)
​מת' 2
צבי (102)
אידן (200)
​פילוסופיה
עדי (107)
​אנג' 2
טובי (6)
​ארץ שיר
ענת (103)
​זכויות אדם
שרון (200)
​חונכות בית
אנדרי (בית.הבניים)
​צילום
ענת (2)
​אנג' 3
אריאלה (107)
ג'ייק (102)
​היסטוריה
רמי (101)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​ספרדית
(106)
​עברית ו
עדי (5)
12
7​בישול
שוש (בישול)
​מרחב נגרות
שי
​תנ"ך ז-ח
אורית (107)
​אומנות
אלכסנדרה (בית.הבניים)
​אקטואליה
יעל (107)
​בנות מצווה
הלל (11)
​זבל של שיע
גל (106)
​מרחב נגרות
שי
​מת' 2
אידן (200)
צבי (102)
​ספרות
אבלין (103)
​זכויות אדם
שרון (200)
​חונכות בית
אנדרי (בית.הבניים)
​חלל
גל (106)
​כדוסל בנות
ארז (אולם.ספורט)
​מ.אומ' מת'
ליאורי (11)
​מרחב נגרות
שי
​עברית ו
ענת (103)
עדי (5)
​צילום
ענת (2)
​אנג' 3
אריאלה (107)
ג'ייק (102)
​היסטוריה
רמי (101)
​יוגה
הדר (דרמה)
​מוסיקה
שלמה (מוסיקה)
​עברית ו
עדי (5)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...