เบอร์โทรศัพท์บุคคลกร(11-7-62)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฝ่ายบริหาร
2
ลำดับ
ชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทร
3
1
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-2226410
4
2
นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบิรหารงานทั่วไป
084-6838600
5
3
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ099-5182490
6
4
นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
095-6711813
7
5
นายปริญญา โพธิราช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
063-9930795
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...