ABCDEF
1
SpecifiekMeetbaarAcceptabelRelevantTijd
2
Doelstellingen moeten specifiek gedefinieerd wordenDefinieer een maatlat aan de hand waarvan resultaten gemeten kunnen worden. Zowel kwantitatief (bijv. aantal) als kwalitatief (bijv. uren, fte)Doelstellingen moeten haalbaar zijn met de middelen en beperkingen die gegeven zijnDoelstellingen moeten ter zake doenDefinieer wanneer het resultaat tastbaar is
3
WieZichtbaarHaalbaarTo the pointDeadline
4
Wie zijn de stakeholders?Resultaten moeten zichtbaar zijn- Stel doelen die te realiseren zijn met gestelde middelen en voorwaarden. Stel geen doelen waar men niet toe in staat is.
- Geef aan wat de voorwaarden zijn en dat daar aan voldaan is of aan voldaan moet worden.
- Definieer doelstellingen zo scherp en enkelvoudig dat er niet iets anders onder begrepen kan worden
- Stel doelen die passen in de context van de organisatie
- Stel doelen waarvoor middelen zijn en waar aan voorwaarden is voldaan
- Er bestaat geen gouden hamer die op elke situatie van toepassing is
Een doelstelling is altijd eindig. Met andere woorden, een doelstelling moet voor een gestelde datum gerealiseerd zijn
5
WatDimensie, criterium, normAfgestemd, draagvlakPrioriteiten
6
Wat moet gerealiseerd worden?- Wat gemeten wordt, moet een dimensie hebben waarop gemeten kan worden
- Stel een norm op
Doelstellingen die gedragen of omarmd worden, zijn makkelijker uit te voeren dan die niet gedragen worden of waar weerstand tegen is- Bij conflicterende belangen, bijvoorbeeld de inzet van middelen, zorg dat de belangen en afweging van belangen bij de uiteindelijke doelen helder gedefinieerd zijn
- Zorg voor programma- en projectmanagement


https://goo.gl/u8zOtC
7
WaarFeedbackAmbitie en verwachtingBelonen
8
Waar moet dit gerealiseerd worden?Resultaten moeten zichtbaar zijn, zodat op elke moment sturing en bijsturing mogelijk isAmbities mogen best hoog zijn. Verwachtingen daarentegen moeten realistisch zijn. Maak daarom onderscheid tussen ambitie en verwachtingGeef aan het team terug als doelstellingen in zicht zijn, men op koers is of als deze behaald zijn
9
WanneerSystematiekActiegericht
10
Wanneer of in welke periode moet dit gerealiseerd worden?Een systeem houdt de administratie van de meetgegevens correct bij en weergeven, bijv. In een planning. Gebruik redmine.tezzt.nlAls doel en middel er zijn, aan voorwaarden is voldaan, twijfel niet maar voer uit!
11
Waarmee
12
Wat zijn de hulpmiddelen en beperkingen om dit te realiseren?
13
Waarom
14
Wat is de ratio/reden/voordeel dat dit gerealiseerd worden?
15
16
17
18
19
20