State Mastersheet 2018-19
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
विभाग (Division) जिल्हा (District)जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेले उद्दिष्ट (Target number of Dams)कामे सुरु असलेल्या धरणांची संख्या (Number of Dams)लोकसहभाग
(संख्या) Number of Applications
एकूण अर्ज (Total Applications Received)अर्ज मंजू्र (Applications Approved) अर्ज नामंजू्र (Applications Rejected)अर्ज प्रलंबित (Applications Pending)मागणी केलेला गाळ (Quantity of Silt Requested) मंजू्र झालेला गाळ (Quantity of Silt Approved)काढलेला गाळ (Quantity of Silt Removed)गाळ टाकण्यात आलेले क्षेत्र (Area)लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या (Total number of farmers benefited)इंधनाचा
खर्च (Diesel Cost)
लोक सहभागातून झालेला
खर्च (वाहतुक, Machinery, इत्यादी )
एकूण खर्च
(Total Cost) (१८+ १९)
देयके प्राप्त (Bills Received)देयके मंजू्र (Bills Sanctioned)देयके अदा (Bills Paid)
2
(संख्या)शेतकरी संख्या (Farmers)अशासकीय संस्थेची संख्या (NGOs)ग्राम पंचायत (GPs)घनमीटर (घ.मी)Cubic Metersघनमीटर (घ.मी)Cubic Metersघनमीटर (घ.मी)Cubic Meters(हेक्टर)रूपये(In Rupees) रूपये(In Rupees) रूपये(In Rupees) रूपये (In Rupees)रूपये (In Rupees)रूपये (In Rupees)
3
1234567891011121314151617181920212223
4
1कोकणठाणे00000000000000000000
5
2पालघर00000000000000000000
6
3रायगड00000000000000000000
7
4रत्नागिरी00000000000000000000
8
5
सिंधूदूर्ग
00000000000000000000
9
एकुण कोकण विभाग00000000000000000000
10
6पुणेपुणे00000000000000000000
11
7सातारा00000000000000000000
12
8सांगली00000000000000000000
13
9सोलापुर00000000000000000000
14
10कोल्हापुर00000000000000000000
15
एकुण पुणे विभाग00000000000000000000
16
11नाशिकनाशिक00000000000000000000
17
12धुळे00000000000000000000
18
13नंदुरबार00000000000000000000
19
14जळगाव00000000000000000000
20
15अहमदनगर1,3190000000000000000000
21
एकुण नाशिक विभाग1,3190000000000000000000
22
16औरंगाबादऔरंगाबाद00000000000000000000
23
17जालना00000000000000000000
24
18बीड00000000000000000000
25
19परभणी00000000000000000000
26
20हिंगोली00000000000000000000
27
21नांदेड00000000000000000000
28
22लातुर00000000000000000000
29
23
उस्मानाबाद
00000000000000000000
30
एकुण औरंगाबाद विभाग00000000000000000000
31
24अमरावतीअमरावती00000000000000000000
32
25अकोला00000000000000000000
33
26यवतमाळ00000000000000000000
34
27बुलडाणा00000000000000000000
35
28वाशिम00000000000000000000
36
एकुण अमरावती विभाग00000000000000000000
37
29नागपुरनागपुर00000000000000000000
38
30भंडारा00000000000000000000
39
31गोंदीया00000000000000000000
40
32चंद्रपुर00000000000000000000
41
33गडचिरोली00000000000000000000
42
34वर्धा00000000000000000000
43
एकुण नागपूर विभाग00000000000000000000
44
एकुण महाराष्ट्र1,3190000000000000000000
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu