ค่าเสื่อมขยายเวลา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนคำขอขยายเวลา รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 90)
2
เครือข่ายอำเภอ/ หน่วยบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
3
สังกัด....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี...... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4
ลำดับชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักชื่อหน่วยบริการลูกข่ายรายการเดิมจำนวน(หน่วย)วงเงิน(บาท)รายการใหม่ รายการแหล่งงบ (ระบุ งบปี 60/งบเหลือจ่ายหรืองบที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)ขอขยายเวลาถึง ว/ด/ปเหตุผล/คำชี้แจง
5
6
1รพ.กระบี่ไสไทยเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
7
2รพ.กระบี่ช่องพลีเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
8
3รพ.กระบี่สองแพรกเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
9
4รพ.กระบี่
บ้านทุ่ง
เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
10
5รพ.กระบี่
เกาะกลาง
เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
11
6รพ.กระบี่ทับปริกเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
12
7รพ.กระบี่
คลองใหญ่
เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
13
8รพ.กระบี่นาตีนเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
14
9รพ.กระบี่ในสระเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
15
10รพ.กระบี่ในไร่เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
16
11รพ.กระบี่
คลองม่วง
เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ พร้อมล้อเลื่อน 1 16,500
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
17
12รพ.กระบี่
เกาะกลาง
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต130,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
18
13รพ.กระบี่
คลองม่วง
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต130,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
19
14รพ.กระบี่ช่องพลีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 60ลิตร 1 175,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
20
15รพ.กระบี่
บ้านทุ่ง
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 60ลิตร 1 175,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
21
16รพ.กระบี่
คลองใหญ่
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนและวัดความยาว ชนิดอัตโนมัติ112,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
22
17รพ.กระบี่ทับปริกเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนและวัดความยาว ชนิดอัตโนมัติ112,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
23
18รพ.กระบี่นาตีนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนและวัดความยาว ชนิดอัตโนมัติ112,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
24
19รพ.กระบี่
เกาะกลาง
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนและวัดความยาว ชนิดอัตโนมัติ112,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
25
20รพ.กระบี่สองแพรกเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนและวัดความยาว ชนิดอัตโนมัติ112,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
26
21รพ.กระบี่ไสไทยเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก126,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
27
22รพ.กระบี่
คลองม่วง
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก126,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
28
23รพ.กระบี่
เกาะกลาง
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก126,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
29
24รพ.กระบี่ช่องพลีกระเป๋าช่วยฟื้นคืนชีพ120,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
30
25รพ.กระบี่สองแพรกซ่อมแซมปรับปรุงห้องER ขนาด 3.4x3.8 ม.และห้องทันตกรรม1200,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
31
26รพ.กระบี่
เกาะกลาง
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเพื่องานรักษาพยาบาล ห้องพัฒนาการ ห้องแม่และเด็ก ห้องน้ำผู้รับบริการ11,947,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
32
27รพ.กระบี่
บ้านทุ่ง
ซ่อมแซมอาคารชั้นล่างเพื่องานรักษา ห้องแม่และเด็ก ห้องวัคซีนห้องทันตกรรม ห้องพัฒนาการ ห้องตรวจชันสูตร ห้องตรวจภายใน1763,200
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
33
28รพ.กระบี่ในไร่ซ่องแซมห้องทันตกรรม196,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
34
29รพ.กระบี่
คลองม่วง
ซ่องแซมปรับปรุงห้องฝากครรภ์ ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน1390,000
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
35
30รพ.กระบี่ทับปริกซ่อมแซมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังคาอาคารห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน1153,300
ขอขยายเวลา
งบปี60 ระดับหน่วยบริการ
30 กันยายน 2561
36
31รพ.กระบี่
เกาะกลาง
ซ่อมแซมห้องทันตกรรม1 100,000
ขอขยายเวลา
งบไม่ได้ดำเนินการ
30 กันยายน 2561
37
32รพ.กระบี่
เกาะกลาง
เครื่องกรองน้ำสำหรับงานทันตกรรม1 30,000
ขอขยายเวลา
งบเหลือจ่าย
30 กันยายน 2561
38
33รพ.กระบี่ในไร่ซ่อมแซมห้องวางแผนครอบครัว และห้องรักษาพยาบาล1 100,000
ขอขยายเวลา
งบเหลือจ่าย
30 กันยายน 2561
39
34รพ.กระบี่นาตีนซ่อมแซมห้องยาและเวชภัณฑ์ที่มิช่ยา สำหรับจ่ายผู้รับบริการ1 100,000
ขอขยายเวลา
งบเหลือจ่าย
30 กันยายน 2561
40
35รพ.กระบี่ทับปริกซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการ1 100,000
ขอขยายเวลา
งบเหลือจ่าย
30 กันยายน 2561
41
36รพ.กระบี่สองแพรกซ่อมแซมห้องให้บริการฝากครรภ์1 61,000
ขอขยายเวลา
งบเหลือจ่าย
30 กันยายน 2561
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu