ใบสมัคร The Best of Science XII (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลา
คำนำหน้า
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
โรงเรียนอำเภอจังหวัด
เกิดวันที่
เดือนพ.ศ.
ปัจจุบันอายุ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี
ชื่อผู้ปกครอง
เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
สมัครสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ
หากชำระเงินค่าสมัครแล้ว กรุณาแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงินหมายเหตุ (ถ้ามี)
การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 50 บาท
ตรวจสอบ
2
8/1/2018, 5:16:55
เด็กหญิง
ทักษพรแทบมะลัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
มหาไถ่ศึกษาเมืองพลพลขอนแก่น25ธันวาคม254911 ปี
บ้านเลขที่ 999/9 หมู่ 9 หมู่บ้าน PS HOME2 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000นางธนวรรณ แทบมะลัยมารดา999741929ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1LRsoxMuhRdo6YgvSbi5LhHWLKVrW56drชำระเเล้ว
3
8/1/2018, 12:38:41เด็กชายธีระเทพพรมดวง
ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลสวนสนุกอ.เมืองขอนแก่น21มีนาคม254912 ปี
288ม.24ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น
40000810597094
น.ส.จิราภรณ์ ลักขณานุกูล
ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ชำระเเล้ว
4
8/1/2018, 21:30:44
เด็กหญิง
มนัสพันธน์นัยพินิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น9กันยายน254614 ปี
41 หมู่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000894190333ธนาพันธ์ นัยพินิจมัะยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1InaUnFFI2v2eZ5U67t33jhRwXg24F2BRชำระเเล้ว
5
8/1/2018, 21:54:31เด็กชายกษิดิศพิทักษ์ธรรม
ประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาเด็กเมืองขอนแก่น9มิถุนายน254912 ปี
3/6 ม.14 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000637457878พรกช พิทักษ์ธรรมประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1wH9QvU6hGD8U1C1ukzCfOBF8mhWk4Sss
ชำระเเล้ว
6
9/1/2018, 11:24:32เด็กชายอาทิตย์สีราบัว
ประถมศึกษาปีที่ 6
กรุณาศึกษาบ้านไผ่ขอนแก่น23มกราคม254812 ปี
114 หมู่ 8 บ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110นายสุภัช สีราบัวประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1kGV1TlcXEzjYqWiT4qHbMMyrGyR9gCGbชำระเเล้ว
7
9/1/2018, 18:59:42เด็กชายชัยวรรธน์ติยวรนันท์
ประถมศึกษาปีที่ 6
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่นเมืองขอนแก่น26
พฤศจิกายน
254812 ปี
201/3 ม.17 ถ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000815454494นางเอมอร ติยวรนันท์ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1dASVTQpYoUcXSlvBpTI0QkFyNwjYqFUqชำระเเล้ว
8
10/1/2018, 11:13:35เด็กชายณฐพงศ์ยอดกล้า
ประถมศึกษาปีที่ 4
เอกปัญญาสมเด็จ
กาฬสินธุ์
16กรกฎาคม255010 ปี
124/1 ม.10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
40280
น.ส.กนกวรรณ สุดาทิพย์
ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
9
10/1/2018, 12:12:43เด็กชายณภคดลจันณรงค์
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลชัยภูมิเมืองชัยภูมิ8ตุลาคม255010 ปี
52/195. ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000819777614นางสมบุญ จันณรงค์ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
10
10/1/2018, 12:28:23
เด็กหญิง
ศศิมาภรณ์อินเคน
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น31สิงหาคม254812 ปี
157/203 หมู่6 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000990415687
นางสาวละอองแก้ว อนุรักษา
ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1E8-HotcawKqqYrV7qS3LUjg3MF-WV3kwจ่ายผ่าน scb easy net
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
11
10/1/2018, 16:12:12เด็กชายธีรภัทรอัดโดดดร
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่นขอนแก่น6ธันวาคม254812 ปี
27 หมู่ที่ 25 บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000628745359อรวรรณ อัดโดดดรประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1k80xrLD6AtJuvKSjBNp0xcmc3QR3ERt-
ด.ช.ธีรภัท อัดโดดดร โอนชำระค่าสมัครสอบแล้วค่ะ
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
12
10/1/2018, 16:32:05เด็กชาย
ภัทรศักดิ์
อัครวงศ์ปรีชา
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น10มีนาคม254912 ปี
500/80 ม.1 ถ.สุขาภิบาล9 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
061-0917189 , 043-274698
นางพัศรินทร์ อัครวงศ์ปรีชา
มารดา610917189ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1tlRe52xwF4dhwoOSoCeP47pEz8knkLel
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
13
10/1/2018, 17:19:58เด็กชายธีรสุทธิ์ไชยวุฒิ
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น26กันยายน254911 ปี
385 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000836782117นางวารี ไชยวุฒิมารดา896173988ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=10aBYx7zGO_CzuBFNx8stqHgvK8bhz_1s
ชำระไทยพานิชย์สาขาตึกคอม 15.14น.
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
14
10/1/2018, 20:42:52เด็กชายวสัณห์เปรมปรี
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์อำเภอกระนวนขอนแก่น17มีนาคม254812 ปี
1/30 ม.11 ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
40170นางจงจิตร เปรมปรีมารดา984753666ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1Qf-0l7Ysqb-08XRlfre_a9A89MJ3QvJM
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
15
10/1/2018, 21:50:40
เด็กหญิง
รภัทภรฐากุลธเนศ
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลภูเวียงภูเวียงขอนเเก่น8
กุมภาพันธ์
254911 ปี
75 หมู่1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนเเก่น
40150903376650นางนงนุช ฐากุลธเนศ มารดา892771355ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1UXr9jtMvUv_HbclF6BkOQxkS_TD3xDSnชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
16
11/1/2018, 9:37:37เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์คุณสุข
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลชัยภูมิเมืองชัยภูมิชัยภูมิ23
พฤศจิกายน
255010 ปี
342/1 ข. ต.ในเมือง อ.เมืองชััยภูมิ จ.ชัยภูมิ
36000867271721นส.วารุณี คุณสุขมารดา887117721ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ชำระด้วยตนเอง
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
17
11/1/2018, 10:20:37
เด็กหญิง
นภัสราไกยวินิจ
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น26กันยายน254812 ปี
269/12 ม.15 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000973562158
นางวิลาวัณย์ ไกยวินิจ
มารดา837425059ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1Sk5sEd2ocCQv7bEpIcqYg6xrtFNbocU7
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
18
11/1/2018, 14:15:38
เด็กหญิง
ตฏิตา แนบสนิท
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น27กรกฎาคม254812 ปี
430 ม.18 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40260658382013นายฆเนศ แนบสนิทบิดา842799949ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1_LWtuG6E6-2xRWTe_IcY2BrRUT0MA1rI
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
19
11/1/2018, 15:10:56
เด็กหญิง
ณชนดเซียวศิริกุล
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น12
กุมภาพันธ์
255011 ปี
158/67 ม.6 ซ.37 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000-
นางปาริชาติ เซียวศิริกุล
มารดา819755946ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=15XXxZUByLZp18hkBji6S9OP8RDQy5IH_
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
20
11/1/2018, 15:22:01
เด็กหญิง
ญาณิกาเซียวศิริกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น2พฤษภาคม254614 ปี
158/64 ม.6 ซ.37 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000803508830
นางปาริชาติ เซียวศิริกุล
มารดา819755946มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1XlQIBcInT7imlUKY_epLgnS5OAM_fM4x
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
21
11/1/2018, 15:33:42นายสรวิศถิ่นชีลอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น8สิงหาคม254515 ปี281/32 ม.ขอนแก่นวิลล่า40000-
นางวิริยา ถิ่นชีลอง
มารดา899423692มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1iwiaaNOtpM7BFIjkp37ItYDkZQGDVqjC
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
22
11/1/2018, 18:31:20
เด็กหญิง
กัญญ์วราศรีท้าวปากดี
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น25ตุลาคม255010 ปี
57/4 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4000043220067
นายราชัน ศรีท้าวปากดี
บิดา853477329ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1blTqEOuNRiYBihApPHyUoI6UGgRl7U9-ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
23
11/1/2018, 19:53:17เด็กชายธีรเมธศรีสมศักดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านหัวบึงสว่างหนองเรือขอนแก่น28มิถุนายน254812 ปี
79 หมู่ 11 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
40240895709975
นายจิรศักดิ์ ศรีสมศักดิ์
บิดา810556518ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ยังไม่ได้ชำระเงินชำระเเล้ว
24
11/1/2018, 21:05:07
เด็กหญิง
ณัฏฐนิดาแก้วบุญเรือง
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น28
พฤศจิกายน
254812 ปี
398 ม.7 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
40170635263131น.ส.ลิขิตา สมบูรณ์มารดา635263131ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1MBd8u8d5m8S5ArHvaiuWQjXKFuBvibHZ
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
25
11/1/2018, 21:13:47
เด็กหญิง
ปุณิกาช่างยันต์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น2มกราคม254714 ปี
75 ซอยหลังเมือง5 ถ.ร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก้น
40000633719369
ประภาภรณ์ ประจันตะเสน
มารดา900246374มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1PD8jG-Pc8fK4yoh16C5GLRuLYYfEgEVnชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
26
11/1/2018, 21:38:36
เด็กหญิง
พัชรถดีคำพรมมี
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น25มีนาคม254912 ปี
422/3 หมู่ที่ 20 ถ.ประชุมธนสาร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
043-273630, 0934548111
นางมณีรัตน์ คำพรมมี
มารดา9,345,481,110,878,640,000ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1Ngtv8n9Tqbb7QiWyHWq3KuawbSPA3x1z
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
27
11/1/2018, 21:43:20
เด็กหญิง
ณัฏฐนิฌาแก้วบุญเรือง
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น28พฤษภาคม255010 ปี
398 ม.7 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
40170635263131น.ส.ลิขิตา สมบูรณ์มารดา635263131ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1qmi2csLpI2hL_MGeOT6BP77dMTGzg_au
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
28
11/1/2018, 21:45:56นางสาวณัฏฐลิตาแก้วบุญเรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น2ตุลาคม254317 ปี
398 ม.7 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
40170635263131น.ส.ลิขิตา สมบูรณ์มารดา635263131มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6)
https://drive.google.com/open?id=1BZHoQs5JNc28Qw7UeFnWDG62nmmuCf-S
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
29
12/1/2018, 9:06:47
เด็กหญิง
แทนขวัญพึ่มชัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น21มีนาคม254911 ปี
693/12 ม.2 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110062-1546146
นางสาวนิภาวรรณ จรพิภพ
มารดา619393239ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
30
12/1/2018, 9:29:24
เด็กหญิง
กัญญาวีร์
ศาสนะสุพินธุ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาตร์)
เมืองขอนแก่น16กันยายน254713 ปี
811 ม.26 หมู่บ้านสมใจปราถนา ซอยแสงทอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000892848425
นายองอาจ ศาสนะสุพินธุ์
บิดา892488425มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )ยังไม่ได้ชำระเงินชำระเเล้ว
31
12/1/2018, 11:36:09
เด็กหญิง
ณัฏฐณิชา แดนเสนา
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมปรีดาภรณ์เมืองขอนแก่น30ตุลาคม254812 ปี
67 หมู่ที่ 5 บ้านบะแต้ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
40170972506042นางพัชนี แดนเสนาแม่956629079ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
จ่ายเงินค่าสมัครแล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะ
ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
32
12/1/2018, 12:31:33เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ
ตันติสุวิชวงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาเด็กเมืองขอนแก่น16กันยายน254812 ปี
555/109 หมู่บ้านสายฝน 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000897699033
นางณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
มารดา897699033ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1POMFCxQqptuj_WPCZmAMCCnr_S-GPci2
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
33
12/1/2018, 13:55:08เด็กชายโรสชานมาตะวัน
ประถมศึกษาปีที่ 4
สวนสนขอนแก่นเมืองขอนแก่น5กรกฎาคม25519 ปี
588/225 ม.ชลพฤกษ์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000885717075ดวงแข สงวนแก้วมารดา885717075ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1zV_pc4f2EQy4gTWHhFnbRRXrSqzwDeR2
เงินค่าสมัครสอบ The Best of Science XII (ด.ช.โรสชาน มาตะวัน)
โอนทาง m bankingชำระเเล้ว
34
12/1/2018, 20:57:48นางสาวณัฐชยาเทพาโส
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น12กันยายน254515 ปี
114/2 อ.หนองกรุงศรี ต.ดงมูล จ.กาฬสินธุ์
46220801828182
นางสาวสุภาภรณ์ ภูดานุ
แม่801828182มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
35
12/1/2018, 21:30:24เด็กชายวงศพัทธ์
กวีก้องเกียรติ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น24สิงหาคม254812 ปี
77/52 บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000658675301
ภูมิพัฒน์ กวีก้องเกียรติ
พ่อ817805484ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ชำระด้วยตนเอง
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
36
13/1/2018, 0:50:32นางสาวณัฐชยาเทพาโส
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น12กันยายน254515 ปี
114/2 ต.ดงมูล อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
46220
นางสาวสุภาภรณ์ ภูดานุ
แม่801828182มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
37
13/1/2018, 9:01:28
เด็กหญิง
ชัญญาสาวิสิทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น4กรกฎาคม254614 ปี
285/5 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000รัชนีกร สาวิสิทธิ์มารดา815471575มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1d9rKR_Aeh-kfcj8z2EMC0YsHgGMheAaL
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
38
13/1/2018, 9:08:05เด็กชายกฤตยชญ์ กองฉลาด
ประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาเด็กเมืองขอนแก่น9กรกฎาคม254812 ปี
194/175 หมู่ที่6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000866304345นางกรรณิกา กองฉลาดมารดา866304345ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1cfemi3-xEpZ4UnkZQdE_SYnhpWPopAL_
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระแล้วตัดซ้ำออกแล้ว
39
13/1/2018, 11:02:56
เด็กหญิง
ชุติกาญจน์กุสโร
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น16กันยายน254812 ปี
34/1หมู่1 บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อมอำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น
40170959205880สุริสา คุณแม่639525615ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
40
13/1/2018, 11:13:36
เด็กหญิง
ชุติกาญจน์กุสโร
ประถมศึกษาปีที่ 6
ปนะถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น16กันยายน254012 ปี
34/1หมู่1บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน. จังหวัดขอนแก่น
40170959205880สุริสาคุณแม่639525615ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
41
13/1/2018, 16:14:10เด็กชายปุณณทัศไชยชนะ
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่นขอนแก่น16เมษายน25519 ปี
408/5 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000863429702นาง ปุณณดา ไชยชนะมารดา864502049ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
42
13/1/2018, 21:41:05เด็กชายณภัทรคามบุตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปทุมเทพวิทยาคารเมืองหนองคาย19
กุมภาพันธ์
254614 ปี
357/1 ตำบล.โพธิ์ชัย หมู่.4 อำเภอ.เมือง จังหวัด.หนองคาย
43000918617687นางนงคราญ คามบุตรมารดา885621215มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6)https://drive.google.com/open?id=18-34j-MCyMaUZxYkBo95w1rUckOM-R_4พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
43
13/1/2018, 22:15:51
เด็กหญิง
มิรันตรีจันทเดช
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น20
กุมภาพันธ์
254614 ปี
บ้านเลขที่229 หมู่2บ้านโนนศิลาอาสน์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
46170833405780นายอุเทน จันทเดชพ่อ903451973มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )ยังไม่ได้ชำระเงิน
ติดต่อ ครูด่วนค่ะ
ยังไม่ชำระ
44
15/1/2018, 10:11:47
เด็กหญิง
ปภาสิตาภูผาลัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น1พฤษภาคม255010 ปี
333/170 เดอะเบสไฮท์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000817177861
นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย
บิดา817177861ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1WI0ME1vWXzLyqxzK2EAjsUbcaiQ8zHRKชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
45
15/1/2018, 13:37:58เด็กชายอินทนนท์ปัญญาบัณฑิต
ประถมศึกษาปีที่ 6
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่นขอนแก่น17มิถุนายน254812 ปี
70 ถ.รื่นรมย์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000816621991
นายสุรชัย ปัญญาบัณฑิต
บิดา816611206ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1FmThoILYkJHOiGKqbQ50u-F1JJ8AG8oG
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระแล้วตัดซ้ำออกแล้ว
46
15/1/2018, 15:07:44
เด็กหญิง
มาดาบุญเรืองลือ
ประถมศึกษาปีที่ 6
กาฬสิยธุ์พิทยาสัยเมือง
กาฬสินธุ์
12สิงหาคม254812 ปี
229 ม.5 ถ.หน้าเรือนจำ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000081-6702690
นายนิรภัย บุญเรืองลือ
บิดา816702690ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1klKJZmCwMpTddDRalAAn3hQ1PbkDjxYn
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
47
15/1/2018, 20:21:20
เด็กหญิง
กวิสราไชยอำนาจ
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมปรีดาภรกระนวนขอนแก่น15ธันวาคม254812 ปี
175 ม.6 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
46170621648240นางมยุรา ไชยอำนาจมารดา621648240ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=10EZYDK0_3xAySWR4iF5CbsYOTy6GDvcp
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
48
15/1/2018, 20:48:59เด็กชายปุณณทัศไชยชนะ
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น16เมษายน25519 ปี
408/5 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000นางปุณณดา ไชยชนะมารดา864502049ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1bri-JgOOJkG9Voc_Xzc-OjhVru4VjWMD
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
49
16/1/2018, 6:09:12นางสาวชมพูนุทพรไตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนเเก่น20กันยายน254515 ปี
97หมู่4 ตำบล พิมูล อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์
46170956129764นาง บัวฮอง พรไตรมารดา966369643มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=19a9GrES-WL8ktoyIbvE7bXeN_VEVH9Y-
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
50
16/1/2018, 8:13:33เด็กชายพชรพลสิงห์ธวัช
ประถมศึกษาปีที่ 6
สามชัยอุดมวิทย์สามชัย
กาฬสินธุ์
3เมษายน254912 ปี
286 หมู่ที่10 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
46180-
บำรุงรัตน์ เวียงสมุทร
มารดา959944691ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1AryDJMCxMHWT5PGFBd_2IBenld-gKU37
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
51
16/1/2018, 9:28:34
เด็กหญิง
ฐิติภาบุระภักดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น25พฤษภาคม254812 ปี
206 หมู่ 2 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
40110895705284นางอุบล บุระภักดิ์มารดา895705284ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1o0nMFvDJusO_2vQZnjN5D72Egop3zLO5
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
52
16/1/2018, 9:33:55
เด็กหญิง
จิกาวา
สังขยิ้มพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น3
กุมภาพันธ์
254911 ปี
11 หมู่ 2 บ้านศรีสง่า ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
40110913724048นางโสภา จันนวนมารดา913724048ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1QZLaJil8uLG-VMVn6wGlL1nWLOLB06jLชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
53
16/1/2018, 15:43:45นางสาวอภิสราพรมสำลี
มัธยมศึกษาปีที่ 4
นารีนุกูล
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
7
กุมภาพันธ์
254515 ปี
116/13 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
34340657424560นางสิรินธร พรมสำลีมารดา933255271มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1X0pawkPKizKPNcYjxMHamt4pVAXYGn4Lชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
54
16/1/2018, 20:32:38เด็กชายจิรันธนินนวลมิ่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
กันทรวิชัย
มหาสารคาม
22มีนาคม254614 ปี
79 หมู่ 6 บ้านนาสาร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
46220964496579
นายชาญยุทธิ์ นวลมิ่ง
บิดา879470073มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
https://drive.google.com/open?id=16-b7O56xESHwODd9I9pCej0RCoA5EWGs
20.3ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
55
17/1/2018, 10:39:57เด็กชายกนกมณีรอด
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลชุมแพชุมแพขอนแก่น24มีนาคม254911 ปี
655 หมู่ 15 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
40220กนกวลี ขันตีมารดา812601011ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=10JoWrhako58pzrhDhH0KMeH_h6ogQTTFชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
56
17/1/2018, 10:41:42เด็กชายกัญจน์มณีรอด
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลชุมแพชุมแพขอนแก่น25เมษายน25519 ปี
655 หมู่ 15 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
40220กนกวลี ขันตีมารดา812601011ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=13hGsOtfxZffKZu8zMGxeD_jrtxpwk8tmชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
57
17/1/2018, 12:14:44
เด็กหญิง
นัชชากิจควรดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมืองขอนแก่น24มิถุนายน254614 ปี
52 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000992951493นิสรา กิจควรดีมารดา619245144มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
https://drive.google.com/open?id=1UTtxhwCHg-9w-ugvponXLkhmQG3i9EMV
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
58
17/1/2018, 12:16:04
เด็กหญิง
อิสรีย์เอื้อรัญโชติ
ประถมศึกษาปีที่ 4
สาธิตมข(มอดินแดง)เมืองขอนแก่น6กันยายน255010 ปี
180 ม.16 ถ.มะลิวัลย์ ในเมือง ขอนแก่น
4000043236584
นางอกนิษฐ์ เอื้ออรัญโชติ
มารดา636359152ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1fOGVlN9M9dBnpkrxVeqMc-Z58By9VQOD
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
59
17/1/2018, 14:02:32เด็กชายชวัลวิทย์ภูมิสะอาด
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ขอนแก่นวิทยายนเมืองขอนแก่น15สิงหาคม254713 ปี
222/16 หมู่บ้านพิมานชล 2 เฟส 2 ซอย 32 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000878784808
นาง รัชนีวรรณ ภูมิสะอาด
มารดา818715352มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
https://drive.google.com/open?id=1rRSp5mA0h1FMQ3pwkdVGO1jPoYOp6lek
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
60
17/1/2018, 14:26:02เด็กชายพีรพัฒน์โตวัฒน์นิมิต
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลไพศาลวิทย์พลขอนแก่น10เมษายน254812 ปี
105 ม.16 บ.โนนถาวร ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
40230819397533
นางสุภาวดี โตวัฒน์นิมิต
มารดา819020886ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1t770oAGp0VuO4ydT7HWIOZS1ub6a53OW
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
61
17/1/2018, 15:05:50
เด็กหญิง
ฐิติวัลคุ์
ว่องกลกิจศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมืองขอนแก่น18มิถุนายน254614 ปี
123/1062ม.16ต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น
40002943617055
ณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์
มารดา997828969มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
https://drive.google.com/open?id=1fDhfHnmtL1P-hXDQ4YjKwUAHm-RSLPUU
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
62
17/1/2018, 15:06:52
เด็กหญิง
ธนัญชนกขุนน้อย
ประถมศึกษาปีที่ 5
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น11กันยายน254911 ปี
555/5ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง. จังหวัดขอนแก่น
40000836665654พ.ต.ปรีชา. ขุนน้อยบิดา836665654ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1Cx-YFF18UJUdVUBT6gLv5FmlIvUS4Zb0ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
63
17/1/2018, 17:57:23นางสาววชิราภรณ์ไชยอำนาจ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนเเก่น1มกราคม254516 ปี
บ้านเลขที่ 175 หมู่6อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
46170655901075นายวัฒนา ไชยอำนาจบิดา972029800มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1xXjCQANUgTKxvtT3tFIZOiOgR7p5cKaj
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
64
17/1/2018, 18:08:14
เด็กหญิง
มัชฌิมาย์เคนชมภู
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลชัยภูมิเมืองชัยภูมิ29ธันวาคม254813 ปี
190 หมู่ 9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
36210-นายมนตรี เคนชมภูบิดา897229140ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1jyNgldx4s9gUhmRl-DL_clBKSMYYSRBJ-ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
65
17/1/2018, 20:40:59
เด็กหญิง
พัชราภรณ์
แก้วมาลีพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่นอุบลรัตน์ขอนแก่น22พฤษภาคม254812 ปี
134 หมู่ 12 ต. โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40250918674698จารุวรรณมารดา867146634ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1CW-sJy1HWeuAJDfBMPkC0PsTB6wpPKPB
ได้สมัครและโอนค่าสมัครไปแล้วนะค่ะ
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
66
17/1/2018, 20:42:35
เด็กหญิง
ณัฐวลัญช์แสนเสนา
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น8ตุลาคม255010 ปี
255/5 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000นางกนกวรรณ แสนเสนามารดา619619495ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=131wIJik-EMWzBHScaVm4D-KK64DEeCk2
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
67
17/1/2018, 20:44:19
เด็กหญิง
พัชราภรณ์
แก้วมาลีพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่นอุบลรัตน์ขอนแก่น22พฤษภาคม254812 ปี
134 หมู่ 12 ต. โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
40250918674698จารุวรรณมารดา867146634ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1pPJqj0jitkYK13568Cbx7I9eyhts7-Tl
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
68
17/1/2018, 21:00:51
เด็กหญิง
อภิชนันท์หาญสุริย์
ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น18ธันวาคม254812 ปี
249 ม.18 ต. บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
40000648743319
นางอนุรักษ์ หาญสุริย์
มารดา866346428ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1RAZ6Q8JNjnrPvJ9-2nbKochgSW4DacqDชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระแล้วตัดซ้ำออกแล้ว
69
17/1/2018, 21:05:30
เด็กหญิง
อภิชนันท์ หาญสุริย์
ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น18ธันวาคม254818 ปี
249 ม.18 ต. บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
40000
นางอนุรักษ์ หาญสุริย์
มารดา866346428ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1sWiSS2bDt8ABqT9IESB7veRuyVI0M8TFชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
70
17/1/2018, 21:20:06
เด็กหญิง
สุกฤตาทัศนพงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
3สิงหาคม254812 ปี
หจก.แหล่งรถผู้กอง 449 หมู่ 15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000นางสุมายา ทัศนพงษ์มารดา898407739ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1hFHoZ0HqeKTmc8d8NW9I4NYcwb6JKVsC
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
71
17/1/2018, 21:21:18เด็กชายนภ
ภัทรรุ่งนิรันดร
ประถมศึกษาปีที่ 6
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่นขอนแก่น3กันยายน254812 ปี
39/134 หมู่ที่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40000
นายรัฐภูมิ ภัทรรุ่งนิรันดร
บิดา894221178ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1KhuSjON0oTwCN42ilBiwrSVcVlob1LHd
หากไม่สามารถติดต่อบิดาได้ โปรดติดต่อมารดา (มนัสนันท์) โทรศัพท์ 0956592960
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
72
17/1/2018, 21:48:59
เด็กหญิง
ภัทรธิดาขันธุลา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธิตฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)เมืองขอนแก่น19มิถุนายน254713 ปี
239 ม.5 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
46220982845015รางยุภาวดี ขันธุลามารดา898632452มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1eHmHwPLtExAn4Bfx2qMtyA-SDhlxW6erชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
73
17/1/2018, 21:59:41เด็กชายปิยภัทรขันธุลา
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมปรีดาภรณ์กระนวนขอนแก่น21พฤษภาคม254911 ปี
239 ม.5 ต.ลำหนองแสน
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
46220898632452นางยุภาวดี ขันธุลามารดา898632452ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1RAN3QOkRPwF20wUzchbSpGz0AkFYHCl5
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
74
17/1/2018, 22:42:53
เด็กหญิง
ฐิติปวีณ์ธงยศ
ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น2ตุลาคม254813 ปี
86/10 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000นายพงษ์ศักดิ์ ธงยศบิดา885729045ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1a9isr0CPh8CTa4mQ1RcezmPmYwbtcNIJ
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
75
18/1/2018, 10:17:49
เด็กหญิง
พิมพ์พิศาหอมอินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 6
มหาไถ่ศึกษาเมืองพลพลขอนแก่น18เมษายน254911 ปี
215/15 ถนนมิตรภาพ บ้านพัก รพ.พล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
40120885526126นายสนิทบิดา934404884ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=10SjqKiuD7cYv466zYAkuWX1cWasB3d02
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
76
18/1/2018, 12:02:30
เด็กหญิง
พัทธนันท์ทวยคม
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น13
กุมภาพันธ์
254911 ปี
36 ม.16 บ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000856452663ณัทคอร หยองเอ่นมารดา856452663ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1xNlrQkLCzZ324aXnVIXsvYW43MPE9gjh
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
77
18/1/2018, 12:54:22
เด็กหญิง
วณิชยาเฉลิมชาติ
ประถมศึกษาปีที่ 6
เอกปัญญาสมเด็จ
กาฬสินธุ์
31สิงหาคม254812 ปี
97 ม.5 ถ.นารีสวัสดิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
46150867169342
นายอภิชาติ เฉลิมชาติ
บิดา872211987ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1nAukraza8nQ8VLTwJ6yYns9P0Mt6HzPC
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
78
18/1/2018, 12:58:51นายธนสินเฉลิมชาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น11ตุลาคม254515 ปี
97 ม.5 ถ.นารีสวัสดิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
46150956680886
นายอภิชาติ เฉลิมชาติ
บิดา867169352มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1djPQ01x1AVXFKbxB3qs9La_nCsCjO37C
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
79
18/1/2018, 14:04:55
เด็กหญิง
ภีรดาทวีชัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านนาก้านเหลืองภูเวียงขอนแก่น3สิงหาคม254812 ปี
170 หมู่ที่ 1 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40150854514410
น.ส.พักตร์วิภา รัตนบิดา
มารดา854514410ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=10w4TEYtyo590Rhc7vNi6iwrIJeI2psjgชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
80
18/1/2018, 14:32:44
เด็กหญิง
ณัฏฐากุญช์มาเมตตา
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น10ธันวาคม254911 ปี
73 ม.16 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000945168190
นางสาวชญาพัฒน์ มาเมตตา
มารดา836785749ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=11-i70L9Un_p-CoDlj4iajf2Vu1i5LzC1ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
81
18/1/2018, 14:47:26
เด็กหญิง
วรนิษฐาทองดีเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น21
กุมภาพันธ์
255010 ปี
55/41 บ้านวราสิริ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000987482955
นายวันเฉลิม ทองดีเจริญ
บิดา981023598มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6)https://drive.google.com/open?id=1jY7V4oRAEa0msqoPwQCT-8PyP4DWNtjxชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
82
18/1/2018, 15:37:39
เด็กหญิง
ภัทราพรชมภูบุตร
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาธิตมอดินแดงเมืองขอนแก่น19กรกฎาคม254614 ปี
123/1036ม.16ต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น
40002973015965อพินยา ชมภูบุตรมารดา973015965มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=15NF14NvrJvrpBrWkvN1_aHaSReGO8jWjscb easy net
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
83
18/1/2018, 15:43:56เด็กชายภาคภูมิชมภูบุตร
ประถมศึกษาปีที่ 6
สาธิตมอดินแดงเมืองขอนแก่น15มิถุนายน254812 ปี
123/1036ม.16ต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น
40002973015965อพินยา ชมภูบุตรมารดา973015965ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1aOrNyZUt83s3BZOcFZavUVIiVgrrMxFxโอนผ่านพร้อมเพย์ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
84
18/1/2018, 16:42:20
เด็กหญิง
จุติภัทรละน้อย
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น11ตุลาคม254812 ปี
188 หมู่ที่ 8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000966864407
นางสาวมณีวรรณ สำนักบ้านโคก
มารดา868541994ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1Cqkso3GSxAyExB2AizbTotrPgv7lRIryชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
85
18/1/2018, 16:50:29
เด็กหญิง
ธมลวรรณ สุขเกษม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น8
พฤศจิกายน
254713 ปี
7/1 หมู่9 บ้านบึงเป่ง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
40140981038409นางณิชาภัทร สุขเกษมแม่850130807มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1Udhj-Y5eCBauqfHDRbkIubryWHSmwtM6
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
86
18/1/2018, 17:46:38เด็กชายชนุดม
สมบูรณ์เจริญยิ่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
อุดรพิทยานุกูลเมืองอุดรธานี17ตุลาคม254713 ปี
248 ม.9 ซอยพงษ์ศักดิ์ หมู่บ้านศรีเจริญสุข ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000952290555
นางสุภัสศรณ์ สมบูรณ์เจริญยิ่ง
มารดา894996415มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1zu3rn6oj_pTUku3Pu3iXZcIcbiTfY4rvชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้วตัดซ้ำออกแล้ว
87
18/1/2018, 18:04:33เด็กชายชนุดม
สมบูรณ์เจริญยิ่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
อุดรพิทยานุกูล
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี17ตุลาคม254713 ปี
248 ม.9 ซอยพงษ์ศักดิ์ หมู่บ้านศรีเจริญสุข ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000952290555
สุภัสศรณ์ สมบูรณ์เจริญยิ่ง
มารดา894996415มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1F35h_ERglVX7qYqpXEkF7qCAI7VzNPmp
แนบหลักฐานการโอนเงิน
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
88
18/1/2018, 19:57:58
เด็กหญิง
ชุติกาญจน์
เต่านวน
ประถมศึกษาปีที่ 5
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่นขอนแก่น5พฤษภาคม254911 ปี
201 หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40260640895165
นางสาวรุจิรา เต่านวน
มารดา940612940ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1_5IBCMQBTejKDSZbzs9PClynq5mFzfUM
นามสกุลเดิม อันชุรี
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
89
19/1/2018, 5:10:48
เด็กหญิง
ชนากานต์นุชประยูร
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น29กันยายน254912 ปี
มบ.พิมาณเพลส ประตูเมือง- ศรีฐาน 29/42 ม.7 ต.มนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000081-9653590นางเฌอฟ้า นุชประยูรมารดา819653590ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=132vGfUDy6YB_754S5gYCmqqMVk36Zjx1
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
90
19/1/2018, 8:17:51เด็กชายณัฐวัฒน์
สัณฐิติกุลภัทร
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลชุมแพชุมแพขอนแก่น18ธันวาคม254911 ปี
17-18 ม.1 ถ.มะลิวรรณ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ ขอนแก่น
40290
089-7942665. 095-4149526
นางสุพรรัตน์ สัณฐิติกุลภัทร
มารดา897942665ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1BemeGjvjyVkv6i2LZXd1w9XQxGRYlMsx
หลักฐานการเข้าห้องสอบค่ะ
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
91
19/1/2018, 9:12:29
เด็กหญิง
นันท์นภัส
พงศ์เลิศธนาธร
ประถมศึกษาปีที่ 5
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น5
กุมภาพันธ์
255010 ปี
143/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000816908487
ธัญยธรณ์ พงศ์เลิศธนาธร
มารดา816908487ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1hwKOgNBdUaE6OaS6EAXzfDcVepnfkOan
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
92
19/1/2018, 9:58:20นางสาวสุปรียาคลังแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด17กรกฎาคม254218 ปี
56/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000833452121นางจีรภา คลังแสงมารดา818427726มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6)https://drive.google.com/open?id=1I-1s1YSjdlnJDIN2kALF2a8DJ_nRq024
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
93
19/1/2018, 10:01:15นางสาวธิญาดาคลังแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด4พฤษภาคม254416 ปี
56/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000885522734นางจีรภา คลังแสงมารดา818427726มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6)
https://drive.google.com/open?id=1wi1B2XuZRya_O8-oye8egWUmt3Csi8ZO
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
94
19/1/2018, 10:19:09
เด็กหญิง
ภัทรวรรณเหล่าวิทวัส
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น14
กุมภาพันธ์
254812 ปี
176/25 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000951744114
นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส
มารดา896224515มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )
https://drive.google.com/open?id=16kaLuGXQZDHRnOddNCKZsm4jzzm9ngea
ชำระทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์
ชำระเเล้ว
95
19/1/2018, 11:25:20เด็กชายศวัสกรเย็นวัฒนา
ประถมศึกษาปีที่ 4
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น2สิงหาคม255010 ปี
194/197 ซ.ศรีจันทร์39 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000992022266ปรียาภรณ์ เย็นวัฒนามารดา854422707ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )
https://drive.google.com/open?id=1RuZDDnaUltvb0TOvpb40U78BigwGRNSf
ชำระพร้อมกับของด.ญ.นภัสนันท์ เย็นวัฒนา ม.1
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
96
19/1/2018, 11:27:48
เด็กหญิง
นภัสนันท์เย็นวัฒนา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
แก่นนครวิทยาลัยเมืองขอนแก่น18มีนาคม254812 ปี
194/197 ซ.ศรีจันทร์39 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000992029777ปรียาภรณ์ เย็นวัฒนามารดา854422707มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1NzB0pbvTU5Xpq6u-ovZ4Ub_JePco66D-
ชำระพร้อมด.ช.ศวัสกร เย็นวัฒนา ป.4
ชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
97
19/1/2018, 11:33:49
เด็กหญิง
ชญาภาอินสมเชื้อ
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น18สิงหาคม254812 ปี
บ้านหนองไผ่ เลขที่ 354 ม.21 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000931605224
นางสายสมร อินสมเชื้อ
มารดา8,148,465,540,869,940,000ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1penUlU7bYMKnYVLLfnb_qnh2VsQz169zชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
98
19/1/2018, 11:43:02เด็กชายอินทัชเจริญครบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
เมืองขอนแก่น21
กุมภาพันธ์
254614 ปี
49/39 หมู่บ้านไทยประเสริฐ ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000896225525
นางนัยนา วงศ์พนารักษ์
มารดา896225525มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 )https://drive.google.com/open?id=1JJKb-YM2MykneInQELMbMD1oIYrNx42tชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
99
19/1/2018, 14:10:18เด็กชายพีรัช สุรพล
ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลขอนแก่นเมืองขอนแก่น30มิถุนายน254812 ปี
339 ม.4 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000815447773นางธัญชนก สุรพลมารดา815447774ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1mieObA4bahO-p-RJvIBbmx-ylLENek3Hชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
100
19/1/2018, 15:17:06
เด็กหญิง
ธนาภา
สิงห์ประสาทพร
ประถมศึกษาปีที่ 5
เทศบาลสวนสนุกเมืองขอนแก่น16
กุมภาพันธ์
255011 ปี
33 หมู่ 10 ถ.พาณิชย์เจริญ 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40260908569044
นางภาริณี สิงห์ประสาทพร
มารดา956478939ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4-6 )https://drive.google.com/open?id=1BlzrWlf6Q8PmOdCMA9WA4Knqip6iWF1zชำระทางบัญชี พร้อมเพย์ชำระเเล้ว
Loading...
Main menu