Sample file_Social Sheet
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
Tạo POST trên các Mạng Xã Hội TỪ Google Spreadsheet
2
Trạng tháiMô tả PostTiêu đề PostLink đính kèmTiêu đề ảnhLink ảnhBoard/CategoryLinkedinTwitterPinterestFacebookInstagram
3
OKSàn gỗ Song Thắng
Những điều cần biết trước khi mua ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/2017/02/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-mua-ngoai-that-ngoai-troi/
Sàn gỗ
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
undefined
https://t.co/DGJOtqSdkN
https://www.pinterest.com/pin/101119954119863072/
4
OKSàn gỗ Song Thắng
Những điều cần biết trước khi mua ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/2017/02/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-mua-ngoai-that-ngoai-troi/
Sàn gỗ công nghiệp
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6475192406038937600
https://www.pinterest.com/pin/101119954119863072/
5
OKSàn gỗ Song Thắng
Những điều cần biết trước khi mua ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/2017/02/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-mua-ngoai-that-ngoai-troi/
Ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6475201999154581504
https://www.pinterest.com/pin/101119954119863072/
6
OKSàn gỗ Song Thắng
Những điều cần biết trước khi mua ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/2017/02/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-mua-ngoai-that-ngoai-troi/
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6475215282314010624
https://www.pinterest.com/pin/101119954119863072/
7
OKSàn gỗ Song Thắng
Những điều cần biết trước khi mua ngoại thất ngoài trời
https://vansango.co/2017/02/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-mua-ngoai-that-ngoai-troi/
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6475262478170320896
https://www.pinterest.com/pin/101119954119863072/
8
OK
Sàn gỗ Căm Xe những điều cần biết
Giá sàn gỗ mới nhất
https://vansango.co
Tên ảnh trong post 1
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476799949358100480
https://t.co/g8Q5ihd1N2
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880660/
9
OKTên post nèTiêu đề post nè
https://vansango.co
Tên ảnh trong post
https://vansango.co/wp-content/uploads/2015/11/3-loai-san-go.001.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476799952797433856
https://t.co/g8Q5ihd1N2
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880661/
10
OK
Nhập tên post vào đây
Tiêu đề của Post
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-313-Quan-Tan-Phu
Tên của Ảnh
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/10/Screen-Shot-2015-10-19-at-10.58.16-PM.png
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476809922469302272
https://t.co/knYGYqz02F
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880912/
11
OK
Sàn gỗ Song Thắng
Sàn gỗ Song Thắng
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-315-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/08/Gỗ-Căm-Xe-Lào.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810679641825280
https://t.co/cqqwjQNnFH
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880984/
12
OK
Sàn gỗ Công nghiệp
Sàn gỗ Công nghiệp
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-316-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/08/Gỗ-Đỏ.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810682191962112
https://t.co/vYA7opce9o
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880985/
13
OKSàn gỗ tự nhiên Sàn gỗ tự nhiên
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-318-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/08/Sàn-Gỗ-Teak.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810684704358400
https://t.co/3zzqu6JoaQ
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880986/
14
OKSàn gỗ Căm XeSàn gỗ Căm Xe
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-380-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/09/THONG-DO-SOLID.png
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810690718982144
https://t.co/lsJ9imUPrt
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880987/
15
OKSàn gỗ Gõ ĐỏSàn gỗ Gõ Đỏ
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-381-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/09/thong-oc-cho.png
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810693915054080
https://t.co/iJ2vRQeITA
https://www.pinterest.com/pin/101119954119880989/
16
OKSàn gỗ Teak Sàn gỗ Teak
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-382-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/09/THONG-DO-SOLID1.png
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810696318377984
https://t.co/tGbOFRHnko
17
OKSàn gỗ Cao suSàn gỗ Cao su
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-385-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/09/Gỗ-thông-trắng-1024x2191.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810698868523008
https://t.co/Rjiuc4eFhu
18
OKSàn gỗ Chiêu liêuSàn gỗ Chiêu liêu
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-386-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/09/thong-oc-cho-to1-1024x2191.png
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810701401878528
https://t.co/rP8vqsQpT1
19
OKSàn gỗ SồiSàn gỗ Sồi
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-388-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/10/quy-trinh-son.gif
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810704245620736
https://t.co/NwCjuLOiVW
20
OKSàn gỗ giá rẻSàn gỗ giá rẻ
https://vansango.co/Gia-San-go-RainForest-Ma-515-Quan-Tan-Phu
http://vansango.co/wp-content/uploads/2015/10/cac-lop-be-mat-son.jpg
4xteen/hình-ảnh-các-loại-sàn-gỗ
www.linkedin.com/updates?topic=6476810706804142080
https://t.co/OeZvxWBdOo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...