รายงานค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ภาพรวมค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด
3
ประจำปีงบประมาณ 2562
4
5
ไฟฟ้าน้ำประปา
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
น้ำมัน
6
เดือนจำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงินจำนวนเงินดีเซล/แก๊สโซฮอล์เบนซินไปรษณีย์หมายเหตุ
7
จำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินอื่น
8
ตุลาคม 612,175.37560.00947.00157.00749.540.000.000.000.000.000.001,500.00
9
พฤศจิกายน 61
1,372.90347.00732.00122.000.000.000.000.000.000.000.000
10
ธันวาคม 610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
11
มกราคม 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
12
กุมภาพันธ์ 62
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13
มีนาคม 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14
เมษายน 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15
พฤษภาคม 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
16
มิถุนายน 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
17
กุรฎาคม 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18
สิงหาคม 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19
กันยายน 620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20
รวมทั้งสิ้น3,548.27907.001,679.00279.00749.540.000.000.000.000.000.001,500.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu