4/5 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
31104
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันพฤหัสบดี)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.4/516/523/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำพฤ.พฤ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
130743นายอมร อ่อนนวล000
6
231255นายพัสกร มงคลสินธุ์000
7
331296นายเจษฎา บัวเถื่อน000
8
431297นายชญช์ตะวัน ล้อจงเฮง000
9
531306นายพีรวัฒน์ เกิดผล000
10
631405นายภัทรพงศ์ อัตวัน000
11
731495นายชินดนัย เขียนคำ000
12
831496นายณัฐดนัย บัวหิน000
13
931651นายณัฐพล พืชพันธ์000
14
1031669นายศิรวิทย์ เกื้อสัง000
15
1131817นายปัญญาพงศ์ อมฤก000
16
1231214
นางสาวกันยารัตน์ ไม้น้อย
000
17
1331266
นางสาวกัญญาภัทร ล้อมไล้
000
18
1431280
เด็กหญิงปุญญิศา ปฏิภาภรณ์
000
19
1531281นางสาวพรจันทร์ ทดแทน000
20
1631391นางสาวหทัยชนก อยู่เย็น000
21
1731415นางสาวกชกร สายรัตนี000
22
1831416นางสาวกมลชนก จันใด000
23
1931417
นางสาวกาญจนา ยอดบ่อพลับ
000
24
2031419นางสาวจิราภา วัฒนะ000
25
2131431
นางสาวพรรพักตร์ษา จันสำเภา
000
26
2231432
นางสาวพิชญ์สินี ชื่นใจฉ่ำ
000
27
2331434
นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นประทุม
000
28
2431439นางสาววริยา เสือน้อย000
29
2531441
นางสาวสุพิชฌาย์ กล่อมจิตร
000
30
2631479นางสาวปทิตตา พ่อค้าทอง000
31
2731489นางสาวศุภิสรา ทองเขียว000
32
2831567นางสาวฐิติมา แสงพรม000
33
2931569นางสาวณัฏฐา แก้วมาตย์000
34
3031577นางสาวปวีณอร ล้ำเลิศ000
35
3131675
นางสาวชัชชรีญา บัวรักษ์
000
36
3231676
นางสาวณิชาพัฒน์ พูลสวัสดิ์
000
37
3331678นางสาวธารริณี มั่งมี000
38
3431681
นางสาวปวันรัตน์ อ่ำมีเชาว์
000
39
3531683
นางสาวพลอยชมพู เดชาธนกฤติ
000
40
3631690
นางสาวศุจีภรณ์ สุภรศิริวรกุล
000
41
3731726นางสาวชมนภัส ประสิทธิ์000
42
3831727นางสาวชริสา ชะมังชัย000
43
3931734นางสาวนวรัตน์ สีหะ000
44
4033679นางสาวพรจุฑา พูลถิน000
Loading...