แบบสำรวจระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา (มี Uninet อยู่แล้ว)หมวด ภาครัฐวิสาหกิจเครือข่ายไร้สายและพื้นที่อับสัญญาณผู้รายงาน/ยืนยันข้อมูล
2
ลำดับรหัส
(8 หลัก)
โรงเรียนอยู่ในโครงการจำนวนนักเรียนจำนวนบุคลากรจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย/วัน
คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่งโทรศัพท์มี Uninet อยู่แล้วสภาพการใช้งาน มี Uninet อยู่แล้ว (ถ้ามี)ความเร็ว (Mbps)วันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสภาพอุปกรณ์ครั้งล่าสุดสถานะการเช่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้
(ทั้งได้รับการสนับสนุนและเช่าเอง) (ให้ใส่ตัวเลข 1 หรือ 0 เท่านั้น) เว้นแต่มีบริการอื่นต้องระบุ
ความเร็ว (Mbps)เพียงพอกับการใช้งานค่าเช่าVat 7%สาเหตุที่เช่าไม่ได้กรณีโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
3
Uninetรายเดือนมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีสัญญาณมือถือ มีความต้องการใช้ดาวเทียมในด้านใด
4
49 โรงเรียน
TOT
CAT
3BB
TRUE
DTAC
AIS
อื่นๆ (ระบุ...........)
ยอดเต็ม
TRUE 3G/4G
DTEC 3G/4G
AIS 3G/4G
อื่นๆ
5
ตัวอย่าง
34030000
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
09080นายทดสอบตัวอย่างผู้อำนวยการโรงเรียน
0885862135
มีแค่ Uninetใช้งานได้50 - 10031/1/2018เช่าไม่ได้0001000300 - 500เพียงพอ590 631.30
ใช้ระบบ มี Uninet อยู่แล้ว
0000
นายทดสอบ ตัวอย่าง
0833821579
6
134030001บ้านแก้งกอกคก. Uninet197920นายอุทิศ สอแสงผู้อำนวยการโรงเรียน
0819974436
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้50 - 10011/1/2018เช่าได้000100050 - 100เพียงพอ1099 1,175.93 -1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายเชาวฤทธิ์ แก้วกัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
087-4523509
7
234030002บ้านนาแค74820
ว่าที่ร้อยตรี
อาทิตย์ศรีแสงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียน
0819669676
ไม่มี Uninet11/1/2018เช่าได้100000030 - 50เพียงพอ590 41.30 -1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0819669676
8
334030003บ้านสัน75720นายอดิศรกัญญะลาผู้อำนวยการโรงเรียน
0819551564
ไม่มี Uninetเช่าได้100000030 - 50ไม่เพียงพอ535 37.45 0010นายศุภวุฒิ พลพวก
0621975779
9
434030004
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
20613156นายทองอินทร์จาระงัับผู้อำนวยการโรงเรียน
0862563442
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ749 52.43 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์น.ส.นิวาสสิทธิโสม
0818766645
10
534030005บ้านห้วยหมากคก. Uninet3902626นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810642620
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้50 - 1002018-01-19เช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ749 52.43 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์นายศิวะพงศ์ใจดี
0892839895
11
634030006บ้านคำไหล1111161นายทศวรรษสายแววผู้อำนวยการโรงเรียน
0810623261
ไม่มี Uninetใช้งานได้50 - 10031/1/2018เช่าได้001000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0000
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์
ปกพันธ์
0854978761
12
734030007บ้านจุการ61840
นางสาว
อัมรินทร์จาระงับผู้อำนวยการโรงเรียน
0898922259
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50 - 0000
13
834030008บ้านขัวแคน47615นางมัทนีพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0815473097
ไม่มี Uninet50 - 10031/1/2018เช่าได้001000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0220ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวลลิตา กลิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
0874469396
14
934030009บ้านหนองเชือก31618200นายอาลุนเนียมไทยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0862601537
ไม่มี Uninetเช่าได้100000030 - 50ไม่เพียงพอ1290 90.30 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์นายอภิวัฒน์ศุภโกศล
0849601182
15
1034030010บ้านดอนน้ำคำ58620
นางสาว
ชมพูนุทอุ่นศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0629901797
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ749 52.43 0220ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวจรียาภรณ์
จิตเงิน
0956174081
16
1134030011บ้านหนองสองห้องคก. Uninet1641414นายสมัคร มูลราชผู้อำนวยการโรงเรียน
0877907884
มีแค่ Uninetใช้้ได้บางครั้งเช่าไม่ได้0000000 - 0000
17
1234030012บ้านโนนหนองบัว1541212นายธงชัยกรินรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0872510840
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100ไม่เพียงพอ1498 104.86 1000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาววิภาวดี คูณสุข
พนักงานราชการ
0921682411
18
1334030013
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
คก. Uninet2251515นายสำราญเมืองพิลผู้อำนวยการโรงเรียน
0929573978
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50-10029/1/2018เช่าได้000100050 - 100ไม่เพียงพอ1175.93 82.32 0010ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายอรรถพล เมืองพิล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
0885533340
19
1434030014บ้านไร่37730300นายทนงศักดิ์ถิ่นขามผู้อำนวยการโรงเรียน
0819866102
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ6366.55 445.66 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายทรงวุฒิ พินธุกรณ์
ครู คศ.1
0846061112
20
1534030015บ้านหินโงม19912100นายสันติสุขวิเวกวินย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0933296172
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100ไม่เพียงพอ749 52.43 0000
นายอดิศักดิ์ นวลวรรณ
ครูผู้ช่วย
0807829818
21
1634030016บ้านตุงลุงเหนือคก. Uninet1221050นายเผ่าพงษ์สุวะจันทร์ครู
0854793074
มีแค่ Uninetใช้งานได้50 - 10010/1/2018เช่าไม่ได้000000050 - 100เพียงพอ590 41.30
ใช้ระบบ มี Uninet อยู่แล้ว
0000
นายนิคม ดอกเด็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854793074
22
1734030017บ้านโนนกุง73750นายเด่นชัยสุิมมาครู
082-7533608
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ631 44.17 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
ครู
0837238350
23
1834030018บ้านฟ้าห่วนคก. Uninet4262727
ว่าที่ ร.ต.
สรวิชญ์รางเงินรองผู้อำนวยการโรงเรียน
0862495886
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้50 - 10025/1/2561เช่าได้400000030 - 50ไม่เพียงพอ1990.65 139.35 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายศุภชัย โอษฐิเวช
ครูชำนาญการ
0819557252
24
1934030019บ้านคำเตย7488นายทวีราสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียน
0895855973
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวธาดารัตน์ กรุณา
ครู
0885905151
25
2034030020
อนุบาลศรีเมืองใหม่
คก. Uninet4852626นายเกรียงไกรโอษฐิเวชผู้อำนวยการโรงเรียน
0899468293
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้50 - 10010/1/2561เช่าได้001000050 - 100ไม่เพียงพอ631 44.17 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาววนิิดา บุญชิต
เจ้้าหน้าที่ธุรการ
0903760477
26
2134030021บ้านนาเอือด1711410นายสุบรรณลาสาผู้อำนวยการโรงเรียน
0898494809
ไม่มี Uninet10/1/2561เช่าได้001100030 -50ไม่เพียงพอ1663.32 116.43 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาววนิดา บุญชิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0903760477
27
2234030022บ้านหนองห้าง1551250นายไพรวัลย์อุปถัมภ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0637692727
ไม่มี Uninetเช่าได้1000000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ699 48.93 1000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญา
ครู
0854975705
28
2334030023บ้านนาเลิน1991780นายประภาสสีหาผู้อำนวยการโรงเรียน
0973350568
ไม่มี Uninetเช่าได้002000050 - 100เพียงพอ1498 104.86 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายสามารถ สิงภา
ครูู คศ.1
0941268006
29
2434030024บ้านคำหมาไน1221350นายศรีมูลช่วยสุขผู้อำนวยการโรงเรียน
0971895464
ไม่มี Uninetเช่าได้011000030 - 50ไม่เพียงพอ2300 161.00 0000
นายรัฐประชา สาลี
ครู ค.ศ.1
0879641681
30
2534030025บ้านสวาสดิ์1641150นายสถิตย์วงค์วานผู้อำนวยการโรงเรียน
0819763923
ไม่มี Uninetเช่าได้000000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0000นายอมร ศรีนิลครู
0918299819
31
2634030026บ้านนาโป่งโพน8688นายวินัยวงศาสุขผู้อำนวยการโรงเรียน
0898467905
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100ไม่เพียงพอ700 49.00 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวสุนทรีียา ไชยลาโพธิ์
ครูธุรการ
0941471545
32
2734030027บ้านป่ากุงน้อยคก. Uninet21720150นายนครแก่นหอมครู
0808989850
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้30 - 5023/1/2561เช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ749 52.43 0010ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวสุนทรียา ไชยลาโพธิ์
ครููธุรการ
0941471545
33
2834030028บ้านป่ากุงใหญ่1241414นายสุภรณ์ตรงกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0981052185
ไม่มี Uninetเช่าได้101000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0680
นายอนุสิทธิ์ ประดับศรี
ครูธุรการ
0801691900
34
2934030029บ้านหนองผักแพว45830นายสยามสาธุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0817890986
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ749 52.43 1000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวสุุนทรียา ไชยลาโพธิ์
ครูธุุรการ
0941471545
35
3034030030บ้านลาดควาย86915นางประภาพรชารีสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน
0656691966
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ590 41.30 0140
นางสาวนิภาพร พลมาก
ครูชำนาญการ
0945200065
36
3134030031บ้านหนองหอย45540นายไกรเฉลิมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0991907096
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ749 52.43 2110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายไกร เฉลิมพงษ์
ผอ.รร.
0991907096
37
3234030032บ้านจันทัย1751580นายผาดชมทองผู้อำนวยการโรงเรียน
0892836995
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0010ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์นายผาด ชมทองผอ.รร.
0892836995
38
3334030033
บ้านโนนม่วงโนนจิก
คก. Uninet22121186นายพิพัฒน์กาลพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0986618691
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้งานได้50 - 100เช่าได้0010000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ - 0000
นายฤทธิรงค์ รวมวงศ์
พนักงานราชการ
0921637141
39
3434030034บ้านหนองขุ่น1351090นางสังวาลย์ประพรมผู้อำนวยการโรงเรียน
0810622551
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ590 41.30 4330ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวจีระนันท์ กอกษัตริย์
ครู ค.ศ.1
091-0212209
40
3534030035บ้านดอนโพธิ์58650นายปรเมนทร์คืนดีผู้อำนวยการโรงเรียน
0864607979
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ590 41.30 2310ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางพจนา ขาวจันทร์
ครููชำนาญการพิเศษ
0862488145
41
3634030036บ้านภูหล่น1791260นายจักรกริชพันธ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0895831631
ไม่มี Uninetเช่าได้000100050 - 100ไม่เพียงพอ - 0000
นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำ
ครู
0959826387
42
3734030037บ้านหนองไผ่80888นายพิชาติพิลาวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0897181153
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100เพียงพอ749 52.43 1110
นายอวิรุทธิ์ จัมปะโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0854983008
43
3834030038บ้านคำบง22310
นางสาว
นิตยาสิงห์สาครู
0994585522
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ631 44.17 1110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาววิิลาวัลย์ โยริพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0982782156
44
3934030039บ้านสระคำ1088100นางอรทัยจันทร์สอนผู้อำนวยการโรงเรียน
0997185563
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ749 52.43 1110
นายอดิศร ศรีทา
ครูชำนาญการ
0868652827
45
4034030040บ้านสงยาง53710นายชัชวาลย์กอมณีผู้อำนวยการโรงเรียน
0610344462
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ590 41.30 1110
นายศุภกิต ประดับศรี
พนักงานราชการ
0831260453
46
4134030041บ้านโนน5699นายสนั่นแก้วคำผู้อำนวยการโรงเรียน
0985946214
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50เพียงพอ590 41.30 0010ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาววิลาวัลย์ โยริพันธ์
ครููธุรการ
0982782156
47
4234030043บ้านสิม3266นายประสิทธิ์จัันทร์เพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียน
0862523306
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ590 41.30 1000
น.ส.สุกัลยารัตน์ รอดย้อย
ครูผู้ช่วย
0934629810
48
4334030044บ้านหนามแท่ง2631220นายสำราญสามทองผู้อำนวยการโรงเรียน
0895811745
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ856 59.92 1110นางอุไร พรมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873750030
49
4434030045บ้านชาด2261630นายประจักษ์รุ่งแสงผู้อำนวยการโรงเรียน
0621809953
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100เพียงพอ749 52.43 1110
นางสาวอาภร  แสงเนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0898447133
50
4534030046บ้านนาทอย82530
นางสาว
ปัทมพรสายสินครู
0624318329
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ - 0000
นางสาวศิริพร สิงห์รัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0883414456
51
4634030047บ้านนาคอ1091111นายเด่นชัยสุขแสวงผู้อำนวยการโรงเรียน
0631691346
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้0000000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ -
กำลังดำเนินการติดต่อ TOT
1110
นางสาวอาภร  แสงเนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0898447133
52
4734030048บ้านสร้างถ่อ57510นายวิษณุสูนานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0816697595
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100เพียงพอ - 1110
นางสาวศิริพร สิงห์รัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0883414456
53
4834030049บ้านหุ่งหลวง1121370นายวิินัยคำมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียน
0899493422
ไม่มี Uninet17/1/2018เช่าได้010000050-100ไม่เพียงพอ990 69.30 1010
นายสมคิด สายเล็น
ครู คศ 3
0981659712
54
4934030050บ้านโหง่นขาม52630นายรังสรรค์เสนาพรมผู้อำนวยการโรงเรียน
0819769016
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้0000000 - 1000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายกิตติศักดิ์ ขันธิวัตร
เจ้้าหน้าที่ธุรการ
0650173363
55
5034030051บ้านดงนา64560นายพยอมขันธิวัตรครู
0918281643
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้0000000 - 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายกิตติศักดิ์ ขันธิวัตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0650173363
56
5134030052บ้านงิ้ว58915นายทินกรแก้วกัญญาผู้อำนวยการโรงเรียน
0853588469
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ749 52.43 0000
นางสาวสุพัตรา อุ่นเสมอ
ครู
0876403601
57
5234030053บ้านเอือดใหญ่คก. Uninet1691350นายประมงกัญญะลาผู้อำนวยการโรงเรียน
0848348624
มีแค่ Uninetใช้้ได้บางครั้ง50 - 10023/1/20180000000 - 0000
นางสาวปรัชญานีย์ ร่วมรักษ์
ครู
0981382307
58
5334030054
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
67870นาย
อนันตศักดิ์
ประดับศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0945303673
ไม่มี Uninet11/1/2018เช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ800 56.00 0000
นางสาวรฐา ใจเดี่ยว
ครูู
0943536542
59
5434030055บ้านด่านคก. Uninet45924450นายอดทนเหล็กเพชรครู
0952972499
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง30 - 5030/1/1961เช่าไม่ได้0000000 - 0000
นายอดทน เหล็กเพชร
ครู
0952972499
60
5534030056บ้านห้วยหมากใต้8566นายมนัสชัยสุธรรมวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียน
0619593769
ไม่มี Uninetเช่าได้001000050 - 100เพียงพอ700 49.00 0000
นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติ
ครู
0832682649
61
5634030057บ้านเวินบึก6466นายจักรินแก้้วโบราณผู้อำนวยการโรงเรียน
0945308329
ไม่มี Uninetเช่าได้101000030 - 50ไม่เพียงพอ1400 98.00 0000
นางสาวสกาวรัตน์ รักษา
ครูู
0619386698
62
5734030058บ้านห้วยสะคาม658100นายสำพันธ์แก้วโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0818488486
ไม่มี Uninet12/1/2018เช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ631.3 44.19 0000
นางสาวโฉมฉาย ยุพดคตร
ธุรการโรงเรียน
0945126539
63
5834030059บ้านตุงลุง1481295นายจุมพลสมสายผู้อำนวยการโรงเรียน
0912729445
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ631.3 44.19 0000
นางสาวสุนิดา บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ธุุรการ
0831012548
64
5934030060บ้านหัวเห่ว18011120นายสลักมาหาผู้อำนวยการโรงเรียน
0813898403
ไม่มี Uninetเช่าได้100000030 - 50ไม่เพียงพอ650 45.50 0000
นายปรินทร์ ถวิลบุญ
ครู
0815479974
65
6034030061
บ้านคันท่าเกวียน
48856นายสุรชัยสาระพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0821257389
ไม่มี Uninet10/1/2018เช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ631.3 44.19 0000
นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา
ครูู
0611176972
66
6134030062บ้านซะซอม64733นางฤทัยชนกจรูญศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0926935367
ไม่มี Uninet9/1/2018เช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ738 51.66 0000
นายไมตรี ศรัทธาพันธ์
ครู
0830159805
67
6234030063บ้านนาโพธิ์กลาง50933432นายบุตรจารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0879586327
ไม่มี Uninet10/1/2018เช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ1390 97.30 0000
นายฤทธิชัย บำรุงวงค์
พนักงานราชการ
0883656386
68
6334030064บ้านนาโพธิ์ใต้14720169นายณรงค์บำรุงวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0887186276
ไม่มี Uninet23/1/2018เช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ800 56.00 0000
นางผกามาศ นารัตน์
พนักงานราชการ
0807334337
69
6434030065บ้านทุ่งนาเมือง14514100
ว่าที่ พ.ต.
สมเกียรติโสตศิริผู้อำนวยการโรงเรียน
0885841639
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ690 48.30 0000
นายจีระศักดิ์ สงยาง
ครู
0981621023
70
6534030066บ้านหนองผือ24218100นายวิทยาศรีชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
0854946456
ไม่มี Uninet9/1/2018เช่าได้0020000100 - 300 ไม่เพียงพอ2100 147.00 0000อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ อินทสิงห์
ครูอัตราจ้าง
0874421264
71
6634030067
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
คก. Uninet2461818นายวิชญ์สุชิลาผู้อำนวยการโรงเรียน
0980702863
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50 - 100เช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ631.3 44.19 0000
นายธีรพงษ์ ไชยพันโท
ครูธุรการ
0880509605
72
6734030068บ้านกุดเรือคำ54733นายประสารพิมพกรรณ์ครู
0868756626
ไม่มี Uninet4/1/1961เช่าได้100000030 - 50ไม่เพียงพอ631.3 44.19 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายประสาร พิมพกรรณ์
ครู
0868756626
73
6834030069บ้านดงบาก47320นางอรวรรณทองคำครู
0934366178
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ590 41.30 1010ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายอานนท์ ปันฟู
ครู
0902616531
74
6934030070บ้านดงมะไฟ3244นายเสถียรภารการครู
0628957226
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050-100เพียงพอ690 48.30 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสาวยุวดี สุขเสนา
ครูผู้ช่วย
0874212654
75
7034030071บ้านหนองแสงใหญ่6588นางอังคณาผุยพรมผู้อำนวยการโรงเรียน
0850230870
ไม่มี Uninet5/1/2561เช่าได้100000050 - 100เพียงพอ690 48.30 0000
นายสมถื่น แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
0626899092
76
7134030072
ชุมชนบ้านวังสะแบง
คก. Uninet29117150นางบังอรทีฆกุลผู้อำนวยการโรงเรียน
0625731918
มีแค่ Uninetใช้งานได้50 - 1004/1/2561เช่าไม่ได้0000000 -
ใช้งาน มี Uninet อยู่แล้ว เพียงพอแล้ว
0000
นายไศล วจนะวิชากร
ครููผู้ช่วย
77
7234030074บ้านตามุย72759นายเรืองฤทธิ์อรรคชาติผู้อำนวยการโรงเรียน
0833789623
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้00000000 -
ไม่มีสัญญาณเครือข่ายใดๆ
0110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0833789623
78
7334030075บ้านกุ่ม23319190นางนิภาพรรณโพธิ์อ่อนผู้อำนวยการโรงเรียน
0957156936
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ1180 82.60 0110
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0957156936
79
7434030076ชุมชนห้วยไผ่คก. Uninet48728200นายพบตะวันพานอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียน
0925249669
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50 - 1004/1/2561เช่าได้101000050 - 100เพียงพอ1805.3 126.37 0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายศุภฤกษ์ อรรคชาติ
ครู
0931319925
80
7534030077บ้านท่าล้ง38630นายเสมอหาริวรผู้อำนวยการโรงเรียน
0810712581
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้0000010น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ0 -
ไม่มีสัญญาณเครือข่ายใดๆ
0110ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นายเสมอ หาริวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0810712581
81
7634030078บ้านห้วยยาง41724200นายจงกรเลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียน
0901860733
ไม่มี Uninetเช่าได้002000030 - 50ไม่เพียงพอ1400 98.00 0000
นายจงกร เลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0901860733
82
7734030079บ้านดงดิบ1531470นางจุรีพรเบิกบานผู้อำนวยการโรงเรียน
0935619533
ไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100ไม่เพียงพอ856 59.92 0000อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
นางจุรีพร เบิกบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0935619533
83
7834030080บ้านนาบัว21018160นายมนตรีพันธ์จันทร์ฺผู้อำนวยการโรงเรียน
0954396599
ไม่มี Uninetเช่าได้1000000100 - 300 เพียงพอ1400 98.00 0000
นายกิตติธร จันสอน
ครู
0812668576
84
7934030081บ้านโพนแพง66540นางสุพรรณพรสิทธิแต้สกุลครู
0812669193
ไม่มี Uninetเช่าไม่ได้0000000 -
(ยังหาผู้ให้บริการไม่ได้**ประสาน 3BB แล้วรอระยะเวลาประมาณ 30 วัน)
0000ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
ครููชำนาญการพิเศษ
0812669193
85
8034030082บ้านดงแถบ14314113
นางสาว
ทัศนีย์ทองเทพผู้อำนวยการโรงเรียน
0817906937
ไม่มี Uninet15/1/2018เช่าได้1000000100 - 300 ไม่เพียงพอ800 56.00 0000
นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ
ผูู้้อำนวยการโรงเรียน
0817906937
86
8134030083บ้านบะไห1591770นายวิชิตสิทธิแต้สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน
0973419129
ไม่มี Uninetเช่าได้001000030 - 50ไม่เพียงพอ700 49.00 0000อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
นางสาวนิศากร ผิวขำ
ครูู
0612741251
87
8234030084บ้านกุดชมภู1651270นายกิตติพัทธ์แพทย์เพียรผู้อำนวยการโรงเรียน
0918320275
ไม่มี Uninetเช่าได้1010000100 - 300 เพียงพอ700 49.00 0000
นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0918320275
88
8334030085บ้านแก่งเจริญ59830นายเวโรจน์โมกข์ศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0862606999
ไม่มี Uninet31/12/2017เช่าได้100000050 - 100เพียงพอ695 48.65 0000
นางเกษสุดา สมศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0876454466
89
8434030086
บ้านคำเม็กห้วยไผ่
22515นายชีวินศรีแสงครู
0857772200
ไม่มี Uninetเช่าได้010000050 - 100เพียงพอ990 69.30 0000
นายชีวิน ศรีแสง
ครู
0857772200
90
8534030087บ้านโชคอำนวย1171055นายวิวัฒน์สุตันตั้งใจผู้อำนวยการโรงเรียน
0815790606
ไม่มี Uninetเช่าได้000100050 - 100เพียงพอ899 62.93
บริษัทยังไม่เข้ามาติดตั้ง
0000
นายอนุสรณ์ ประทุมมาศ
ครู
0894267783
91
8634030088บ้านโนนม่วงคก. Uninet1311265
ว่าที่ร้อยโท
เกียรติศักดิ์
คำเฮืองผู้อำนวยการโรงเรียน
0850618251
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50 - 10026/12/2017เช่าได้100000050 - 100เพียงพอ750 52.50 0000
นางสาวมยุรา ขันจันทา
ครูอัตราจ้าง
0967127495
92
8734030089บ้านยอดดอนชีคก. Uninet1111140นายสุทัศน์ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0980971863
มีแค่ Uninetใช้้ได้บางครั้ง50 - 10016/1/2018เช่าไม่ได้0000000 - 0000
นายปกรณ์ มั่นจิต
พนักงานราชการ
0809991480
93
8834030090บ้านหินลาดแสนตอ25620120นายวิีรพจน์คำกุณาผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มี Uninetเช่าได้100000050 - 100เพียงพอ1391 97.37 0000
นายวุฒินันท์ บุญสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0874536669
94
8934030091
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
คก. Uninet33025120นายสุขสร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียน
0817307831
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50 - 10028/12/2017เช่าได้100000030 - 50ไม่เพียงพอ1400 98.00 0000นายนฤดล สองสีครู
0854154734
95
9034030092บ้านแก่งยางคก. Uninet961030
ว่าที่ร้อยโท
ครรชิตเมืองซองผู้อำนวยการโรงเรียน
0980165400
มีแค่ Uninetใช้้ได้บางครั้ง50 - 1009/1/1961เช่าไม่ได้0000000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ0 - 0000
96
9134030093บ้านไทรงาม78915นางรััศมีสีหะนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียน
0827879462
ไม่มี Uninetเช่าได้1000000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ590 41.30 0000
นางสาวพิศมัย จำปาชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0883447637
97
9234030094บ้านนาดี75818นางเครือจิตรสีหาผู้อำนวยการโรงเรียน
0831299216
ไม่มี Uninetเช่าได้100000030 - 50เพียงพอ1059.3 74.15 0000
นางเครือจิตร สีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0831299216
98
9334030095บ้านม่วงฮี791035นายบุญมีทองล้ำผู้อำนวยการโรงเรียน
0973348956
ไม่มี Uninet27/12/2560เช่าได้001000050 - 100เพียงพอ749 52.43 0110
นางสาวเจียมจิต เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
0845166894
99
9434030096บ้านนาเจริญคก. Uninet4672131น่ายวันชัยสกุลพองผู้อำนวยการโรงเรียน
0819678995
มีทั้ง Uninet และเช่าเองใช้้ได้บางครั้ง50 - 1009/1/2561เช่าได้1000000500 ขึ้นไปไม่เพียงพอ1890 132.30 0000
นายพรภิรมย์ แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
0867185225
100
9534030097บ้านบุ่งคำ981140นายประเชิญชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียน
0985848914
ไม่มี Uninetเช่าได้1000000น้อยกว่า 30ไม่เพียงพอ590 41.30 0000
นางมัลลิกา อิ่มเจือ
ครู
0617962653
Loading...
 
 
 
แบบรายงาน
แบบสรุปผลการรายงาน
ตัวเลือกดรอปดาว
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu