יתרונות כלכליים של אופניים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
נושאנתוןערךהנחות \ הערותמקור
2
נתונים כלליים
3
תמ"ג לנפש בדולרים בריטניה 201034,658דולרמתוך ויקיפידה
4
תמ"ג לנפש בדולרים ישראל 201029,359דולרמתוך ויקיפידה
5
נכון לדצמבר 20111.55פאונד בדולרים,
6
יחס תמ"ג לנפש בריטניה ישראל1.180489799אחוזים חלקי 100
7
נכון לדצמבר 20113.8דולר בשקלים
8
9
יתרונות לרוכב בריטי לשנה תקציר המחקר, Economic benefits of cycling, Bruce Macdonald
http://www.gmcc.org.uk/main/wp-content/bruce-macdonald-ctc-presentation-v2.ppt
10
יתרונות בריאות (בהנחה של 3 נסיעות לשבוע)
11
הקטנת תמותה 408פאונדמודל ארגון הבריאות העולמי
12
חסכון למערכת הבריאות28פאונד
13
העדרות מהעבודה47פאונד
14
הקטנת זיהום
על פי הנחה של 160 נסיעות בשנה, של 4 ק"מ
15
בעיר 69פאונדפני לק"מ 5.8 לבנזין, 32.2 לדיזל
16
בכפר13פאונד
17
הקטנת עומסי תנועה
על פי הנחה של 160 נסיעות בשנה, של 4 ק"מ
18
בעיר137פאונד22 פני לק"מ
19
בכפר68פאונד11 פני לק"מ
20
עליה של 50% בנסיעות בין 2005 ל-2015 תניב 1.5 מיליארד פאונד
21
חישוב לרוכב עירוני בריטי
92% מהישראלים גרים בעיר ולכן נבחר רוכב עירוני.
22
בריאות483פאונד
23
הורדת זיהום69פאונד
24
הורדת פקקים137פאונד
25
סה"כ חסכון מכל רוכב בריטי (פאונד)689פאונד
26
סה"כ חסכון מכל רוכב בריטי1067.95דולר
27
28
לרוכב עירוני בריטי כאחוז מתמ"ג לנפש
29
בריאות0.02160107335
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
מהמחקר הבריטי
30
זיהום0.003085867621
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
מהמחקר הבריטי
31
פקקים0.006127012522
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
מהמחקר הבריטי
32
סה"כ0.03081395349
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
33
כלומר כ3% מהתמ"ג יכולים להחסך אם כולם היו נוסעים באופניים בנסיעות עירוניות
34
35
התאמות כלכליות לישראלכלומר אם התופעות של פקקים, הזיהום והבריאות היו זהות לבריטניה
36
חסכון מכל רוכב ישראלי, בדולרים904.6668605דולר
37
חסכון מכל רוכב ישראלי, בשקלים3437.73407ש"ח
38
39
התאמת המודל לישראל מבחינת נתונים
40
יחס פגיעה בתמ"ג של פקקים ישראל לעומת בריטניה
2.430379747
על פי השוואת שני מחקרים - אחד בריטי ואחד ישראלי לעלות הפקקים במדינות כאחוז מהתמ"ג
מחקר בריטי על השפעות חיצוניות לרכב
http://www.gmcc.org.uk/main/wp-content/bruce-macdonald-ctc-presentation-v2.ppt
41
דו"ח הוועדה למיסוי ירוק
http://ozar.mof.gov.il/taxes/misui150108.pdf
42
43
בריאות0.02160107335
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
מהמחקר
44
זיהום0.003085867621
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
מהמחקר
45
פקקים0.01489096714
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
התאמה לישראל
46
סה"כ0.03957790811
אחוזים מהתמ"ג לנפש (1= 100%)
47
סה"כ במונחי תוצר לנפש בישראל בדולרים1161.967804דולרמכפילים את האחוז בתמ"ג לנפש ישראלי
48
חסכון למשק מכל יומם אופניים4415.477656ש"ח
49
זה לא כולל השפעות כמו הגדלת הכנסה פנויה של הרוכב וכתוצאה מכך קניות בישראל, חסכון בחניה ועוד היבטים (ראו דוח הוועדה למיסוי ירוק)
Loading...