GI_M_PsZ_R_18-19_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
МП ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
2
форма на обучение: РЕДОВНА | учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН
3
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)
4
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
5
(публикувано на 04/12/18 | актуализиран: 03/01/19 | моля, проверете преди началото на сесията за възможни промени)
6
7
I курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности
8
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
9
Въведение в психологията на здравето проф. Соня Карабельова21з.23.01.1910:3013:30защита на курсова работа
10
Клинична психология,доц. Поли Петкова61з.29.01.1911:0012:00защита на курсова работа
11
Психологи на индивидуалните различияпроф. Ирина Зиновиева 21з.27.01.1913:0017:00писмен и устен
12
Психология на развитието в ДЮВпроф. Иван Димитров404з./бл.414.02.1913:0015:00писмен
13
Базисни статистически методи в психологията гл.ас. Елиза Ивнова517з.11.02.1910:0015:00практически + устен
14
15
II курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + I курс бакалаври по психология
16
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
17
Психология на здравето – културни аспектипроф. Соня Карабельова21з.23.01.1914:0017:00защита на курсова работа
18
Здравни политикидоц. Таня Томова404з./бл.421.01.1917:3020:00защита на курсова работа
19
Клинична психология на здраветопроф. Ваня МатановаЯйцето05.02.1912:0014:00защита на курсова работа
20
Сън и здраведоц. Евдокия Христова21 ауд24.01.1914:0016:00тест
21
Статистически методи в психология на здраветодоц. Калоян Хараламриев61з.06.02.1913:0015:00защита на курсова работа
22
Позитивна психология и здравегл.ас. Даниел Петров21з.20.01.1915:0019:00защита на курсова работа
23
Палиативни грижи и хронична болест гл.ас. Камелия Ханчева61з.13.02.1909:0011:00защита на курсова работа
24
Житейски кризи. Групово консултативна работа - СИПгл.ас. Камелия Ханчева61з.14.02.1910:0012:00защита на курсова работа
25
Философия на храненето СИПпроф. Пожарлиев54к.25.01.1910:0011:00защита на курсова работа
26
Подготовка и управление на европейски проекти - СИПпроф. Мария СтойчеваЯйцето08.02.1917.0018.00защита на курсова работа
27
28
III курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + II курс бакалаври по Психология
29
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
30
Парасуицидно и суицидно поведениепроф. Иван Димитров404з./бл.422.01.1913:0015:00писмен
31
Психология на емоционалните регулациигл.ас. Людмил Денев61з.31.01.1913:3017:00комбиниран
32
Психология на здравето в КЗВпроф. Радка Масалджиева404з./бл.425.01.1910:0012:00писмен
33
Тормоз и виктимизация от връстниципроф. Пламен Калчев21з.29.01.1912:0014:00тест
34
Човешкото тяло: социокултурни контекстипроф. Хараламби Паницидис61з.06.02.1911:0013:00писмен
35
Ранно детско развитие – норма и патология СИПгл.ас. Весела Кръстева-Симеонова61з.21.01.1911:0014:00писмен
Loading...
Main menu