TAPAK ERPH BAHASA MELAYU (SK)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
2
3
BAHASA MELAYU (SK)MINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TAHUN:1TEMA:TIADA
5
KELAS:1BTEMAKELUARGA PENYAYANG
6
MASA:8.45TO8.15TAJUK:1. Keluargaku Sayang
7
STANDARD KANDUNGAN2.1 Asas membaca dan memahami
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) vokal
10
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; ii) konsonan
11
AKTIVITI P&P
12
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
13
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahFlashcardsRally Table
14
Pembelajaran KontekstualLatih TubiJalur filemRally Table
15
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
16
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
17
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaBahasa
18
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMengkelaskanRuang
19
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
20
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
21
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
22
23
REFLEKSI & IMPAK
24
25
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) vokal
26
27
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; ii) konsonan
28
29
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
30
NOTA/CATATAN
31
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
32
33
234567234567
34
-tahunTEMAbidangkemahiranSKspAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
35
1
Kecemasan
1TIADAMINGGU TRANSISIMINGGU TRANSISIMINGGU TRANSISIMINGGU TRANSISI1.1 Mendengar dan memberikan respons2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) vokalTIADAMINGGU TRANSISI#N/A#N/ARally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
36
2
MC
1TIADAKELUARGA PENYAYANG1. Keluargaku Sayang
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; i) Vokal
1.1 Mendengar dan memberikan respons2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; ii) konsonanTIADAKELUARGA PENYAYANGSame Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
37
3
CRK
1TIADAKELUARGA PENYAYANG1. Keluargaku Sayang
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; ii) Konsonan
TIADAKELUARGA PENYAYANGTimed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
38
MASA
4
Program Sekolah
1TIADAKELUARGA PENYAYANG1. Keluargaku Sayang
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) vokal
2.1 Asas membaca dan memahamiTIADAKELUARGA PENYAYANGTalking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
39
7.4505
Kursus
1TIADAKELUARGA PENYAYANG1. Keluargaku Sayang
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; ii) konsonan
3.1 Asas menulisTIADAKELUARGA PENYAYANGTeam Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
40
8.156
Mesyuarat
1TIADAKELUARGA PENYAYANG1. Keluargaku Sayang
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;i) huruf
TIADAKELUARGA PENYAYANGFan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
41
8.457
Kucing Beranak
1TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; i) vokal
TIADAKELUARGA PENYAYANGRally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
42
9.1581TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;ii)konsonan
TIADAKELUARGA PENYAYANGRound Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
43
9.4591TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; iii) diftong
TIADAKELUARGA PENYAYANGMix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
44
10.15101TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; iv) voakl berganding
TIADAKELUARGA PENYAYANGGallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
45
10.45111TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; iii) suku kata
TIADAKELUARGA PENYAYANGLyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
46
11.15121TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis; ii) suku kata
TIADAKELUARGA PENYAYANGWho Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
47
11.45131TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis; iii) perkataan
TIADAKELUARGA PENYAYANGThink-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
48
12.15141TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul; i) lagu kanak-kanak
TIADAKELUARGA PENYAYANGSpin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
49
12.45151TIADAKELUARGA PENYAYANG
2. Bergembira Dengan Keluarga
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; i) kata nama am
TIADAKELUARGA PENYAYANGTraveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
50
1.15161TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; v) digraf
TIADAKELUARGA PENYAYANGTeam ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
51
1.45171TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi; vi) konsonan bergabung
TIADAKELUARGA PENYAYANGHot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
52
181TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; iv) frasa
TIADAKELUARGA PENYAYANGRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
53
191TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; v) perkataan
TIADAKELUARGA PENYAYANGThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
54
201TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; vi) ayat
TIADAKELUARGA PENYAYANGMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
55
211TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis; iv) frasa
TIADAKELUARGA PENYAYANGCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
56
221TIADAKELUARGA PENYAYANG3. Bercuti Di Kampung
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis; v) ayat
TIADAKELUARGA PENYAYANGStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
57
231TIADAMASYARAKAT MUHIBAH4. Rakan Sekelas
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ; i) soalan
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
58
241TIADAMASYARAKAT MUHIBAH4. Rakan Sekelas
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHTiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
59
251TIADAMASYARAKAT MUHIBAH4. Rakan Sekelas
.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.1 Membina dan menulis i) perkataan
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
60
261TIADAMASYARAKAT MUHIBAH4. Rakan Sekelas
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; ii) kata nama khas
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
61
271TIADAMASYARAKAT MUHIBAH4. Rakan Sekelas
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; iii) kata ganti nama
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
62
281TIADAMASYARAKAT MUHIBAH5. Tolong-Menolong
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ; ii) Suruhan
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
63
291TIADAMASYARAKAT MUHIBAH5. Tolong-Menolong
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; ii) frasa
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHTekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
64
301TIADAMASYARAKAT MUHIBAH5. Tolong-Menolong
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.1 Membina dan menulis ii) frasa
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHTenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
65
311TIADAMASYARAKAT MUHIBAH5. Tolong-Menolong
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; i) pantun dua kerat
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHAlat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
66
321TIADAMASYARAKAT MUHIBAH5. Tolong-Menolong
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan; i) pantun dua kerat
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHAlat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
67
331TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ;iii) Pesanan
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHTalaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
68
341TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
2.1 Asas membaca dan memahami
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; iii) ayat
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHBerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
69
351TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.1 Membina dan menulis iii) ayat
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHLatih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
70
361TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; ii) pantun empat kerat
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHMain PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
71
371TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks; iv) penjodoh bilangan
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHPerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
72
381TIADAMASYARAKAT MUHIBAH6. Buku Segalanya
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan menggunakan kata kerja mengikut konteks ; i) kata kerja aktif transitif
TIADAMASYARAKAT MUHIBAHPermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
73
391TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN7. Telitinya Rizal
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANPenyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
74
401TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN7. Telitinya Rizal
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan i) kosa kata
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANTasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
75
411TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN7. Telitinya Rizal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; i) bertumpu
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANKuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
76
421TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN7. Telitinya Rizal
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan menggunakan kata kerja mengikut konteks ; ii) kata kerja pasif
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANLakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
77
431TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN7. Telitinya Rizal
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANSoal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
78
441TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANProjek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
79
451TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan ii) idea tersurat
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANSumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
80
461TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.1 Membina dan menulis iii) ayat
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANLawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
81
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANPertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
82
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; i) kata hubung gabungan
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANTeka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
83
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN8. Menu Sihat
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; ii) kata seru
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANPerbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
84
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN9. Kita Cergas
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; i) soalan
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANLukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
85
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN9. Kita Cergas
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan iii) idea tersirat
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
86
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN9. Kita Cergas
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; ii) bercapah
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANMontaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
87
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN9. Kita Cergas
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
4.1.1 Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah; i) Simpulan bahasa
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANCetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
88
1TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN9. Kita Cergas
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; ii) kata perintah
TIADAPENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATANStensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
89
1TIADAKESELAMATAN10. Pastikan Selamat
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami, dan membeikan respon terhadap ii) Suruhan
TIADAKESELAMATANPoster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
90
1TIADAKESELAMATAN10. Pastikan Selamat
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera; i) cerita
TIADAKESELAMATANCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
91
1TIADAKESELAMATAN10. Pastikan Selamat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.4 Menulis secara imlak; i) perkataan
TIADAKESELAMATANKolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
92
1TIADAKESELAMATAN10. Pastikan Selamat
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; iv) kata sendi nama
TIADAKESELAMATANStensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
93
1TIADAKESELAMATAN10. Pastikan Selamat
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; v) kata arah
TIADAKESELAMATANTiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
94
1TIADAKESELAMATAN11. Kita Selamat Di Sini
1.1 Mendengar dan memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami, dan membeikan respon terhadap iii) Pesanan
TIADAKESELAMATANIkatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
95
1TIADAKESELAMATAN11. Kita Selamat Di Sini
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera; ii) pantun
TIADAKESELAMATANArca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
96
1TIADAKESELAMATAN11. Kita Selamat Di Sini
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.4 Menulis secara imlak; iii) ayat
TIADAKESELAMATANAsemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
97
1TIADAKESELAMATAN11. Kita Selamat Di Sini
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; ii) kata perintah
TIADAKESELAMATANStabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
98
1TIADAKESELAMATAN11. Kita Selamat Di Sini
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; iv) kata sendi nama
TIADAKESELAMATANTekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
99
1TIADAKESELAMATAN12. Selamat Di Jalan Raya
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
TIADAKESELAMATANTenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
100
1TIADAKESELAMATAN12. Selamat Di Jalan Raya
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera; iii) lagu kanak-kanak
TIADAKESELAMATANAlat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Loading...
Main menu