คะแนนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ตารางคะแนนเก็บรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ง23242
2
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลงาน/กิจกรรมคะแนนสอบกลางภาคใบงานกิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3 แอนนิเมชั่นแนะนำตัวกิจกรรมที่ 4 แอนนิเมชั่น ใส่เสียงรวมคะแนนสอบปลายคะแนนรวมเกรด
4
ใบงานกิจจกรมที่ 1
ใบงานกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบ ตัวละครกิจกรรมที่ 2 ออกแบบฉากหลัง
รวม
5
5510103010515305010100
6
3/1140622
นายกฤตภัค มีทอง
55109291055440
7
3/1240624
นางสาวเกวลิน เถาว์โมลา
554141055290
8
3/1340625
นายเกียรติศักดิ์ บุญกลม
551010301055450
9
3/1440626
นางสาวคัทลียา ท่าหาญ
55710271055420
10
3/1540627
นางสาวจุฑารัตน์ เสมอภักดิ์
5579261055410
11
3/1640628
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์งาม
5579261055410
12
3/1740629
นางสาวชยาภรณ์ อุปาละ
551010301055450
13
3/1840630
เด็กหญิงชาคริยา จำนงค์
5579261055410
14
3/1940631
นางสาวดวงธิดา สายลุน
5588261055410
15
3/11040635
นางสาวธัญชนก สาสงวน
55109291055440
16
3/11140637
นางสาวบุญรักษา บุศดี
5510929855420
17
3/11240638
นางสาวปณญา ไชยสาร
557.5825.510035.50
18
3/11340639
นางสาวปณิดา กองสิน
01515150
19
3/11440643
นายภานุพงษ์ โนรินทร์
5510201055350
20
3/11540644
เด็กหญิงเมธาวี เกตุหอม
557926855390
21
3/11640645
นายเมธาสิทธิ์ ทาวงศา
551010301055450
22
3/11740646
นางสาวลภัสรดา บุญแปลง
5599281055430
23
3/11840648
นางสาววิชญาดา รุจิตร
55710271055420
24
3/11940650
นางสาวศศิธร สิงหาวงค์
59620855330
25
3/12040651
นางสาวศศิธร แสนสิงห์
556.5824.585537.50
26
3/12140652
นายศิวัช สุภกิตตินันท์
55108281055430
27
3/12240653
เด็กหญิงศุภศร อินทรลี
55109291055440
28
3/12340654
นางสาวสินีนาฎ แก้วเถื่อน
5558231055380
29
3/12440655
นางสาวสิริยากร คงทน
97160160
30
3/12540658
นางสาวสุภาภรณ์ สร้อยเพชร
5581028100380
31
3/12640659
นางสาวอนัญพร เสาะแสวง
559928100380
32
3/12740660
นางสาวอรัญติยา จำปาเกตุ
5546201055350
33
3/12840661
นายอวิรุทธ์ บุญสะอาด
55109291051318571.5
34
3/12940664
นางสาวอาธิติยา มานะเสน
2.52.55100150
35
3/13040665
นางสาวอาริสา รังษี
5510929100390
36
3/13141375
นายพลศรุต คำสุข
559.5928.5105543.50
37
3/13241377
เด็กหญิงวริศรา อังคุระษี
558181055330
38
3/13341378
นางสาวศศิธร นราชัย
05550
39
3/13441379
นางสาววริศรา บุตรน้ำดี
559928100380
40
3/13542811
นายปรเมศ กาญจนพันธ์
557724100340
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu