ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678สรุปผล
4
107458นายธีรภัทธิ์ วังคีรี333333333
5
207459นายพัสกร อิ่มจันทร์333333333
6
307460นายภพบดี คงเมือง333333333
7
407461นายสราวุฒิ มีพร้อม333333333
8
507968นายกรกฤษณะ พันธ์ถม333333333
9
608400นายณัฐกานต์ ทองแตม333333333
10
707463นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์333333333
11
807464นางสาวกัลยภรณ์ วัฒนศัพท์333333333
12
907467นางสาวชลธิชา เรืองเวช333333333
13
1007470นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ลา333333333
14
1107478นางสาววิภาดา แก้วหล้า333333333
15
1207480นางสาวศศิธร ศรียี่ฟุง333333333
16
1307481นางสาวโศศิษฐา เณรเถา333333333
17
1407485นางสาวอรุณวรรณ คงนวล333333333
18
1507486นางสาวอัชนา มาพ่วง333333333
19
1607545นางสาวนพณัฐศิริ นาคนิล333333333
20
1707577นางสาวจณิตตา แก้วมณี333333333
21
18นางสาวชนันธร อินทร์ประเสริฐ333333333
22
19นางสาวกชมน สายแวว333333333
23
20นางสาวทิพย์ปภาดา มางาม333333333
24
21นางสาวปภาพินท์ นพรัตน์มงคล333333333
25
22นางสาวปาริฉัตต์ พลธา333333333
26
23นางสาววันวิสา โลหะชาติ333333333
27
24นางสาวสศิกานต์ จบศรี333333333
28
25นางสาวสุพรรณษา ทองสุข333333333
29
26นางสาวอารียาพร บารมี333333333
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
39
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
ลงชื่อ……………………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
40
( นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ ) ( นางปณิตตรา มะโนสา )
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...