ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
LẤY LINK AFFILIATE - DILI ACADEMY
2
CategorySản PhẩmGiáHoa HồngLink Thanh ToánLink Landing
3
Triệu ViewsThử Thách Tạo Ra Kịch Bản Triệu Views299.000 đ85%https://dili.academy/checkout-page-vethuthach/https://dili.academy/thuthach/
4
Vé VIP Thử Thách Kịch Bản Triệu Views699.000 đ45%https://dili.academy/checkout-page-mua-ve-vip-thu-thach/https://dili.academy/thuthach-vip/
5
Xây Dựng Thương Hiệu Bạc Tỷ19.995.000 đ45%https://dili.academy/checkout-page-xaydungthuonghieutienty/https://dili.academy/thuthach-offer/
6
Xây Dựng Thương Hiệu Bạc Tỷ - VIP29.995.000 đ45%https://dili.academy/checkout-page-xaydungthuonghieutientyVIP/https://dili.academy/thuthach-offer/
7
8
Coach & BuildCoaching kinh doanh
Coaching Nuskin (100k & 1tr sub)
Build kênh (100k & 1tr sub)
Mọi người cập nhật
giá ở trong link thanh toán
bên cạnh nhé
10%https://dili.academy/checkout-page-coachhttps://dili.academy/checkout-page-coach
9
10
11
Kinh DoanhBán Hàng Cao Cấp299.000 đ83%https://dili.academy/checkout-page-muavebanhangcaocap/https://dili.academy/banhangcaocap
12
Combo 3 Khóa18.495.000 đ50%https://dili.academy/combo-3-khoa/https://dili.academy/combo-3-khoa/
13
Social Business10.000.000 đ50%https://dili.academy/checkout-page-socialbusiness/https://dili.academy/courses/khoa-hoc-social-business/
14
Hạnh Phúc Để Thành Công10.000.000 đ50%https://dili.academy/courses/hanh-phuc-de-thanh-cong/https://dili.academy/courses/hanh-phuc-de-thanh-cong/
15
Học Viện Lãnh Đạo10.000.000 đ50%https://dili.academy/courses/hoc-vien-lanh-dao/https://dili.academy/courses/hoc-vien-lanh-dao/
16
Rich People Business (phiên bản mới)100.000.000 đ30%https://dili.academy/checkout-page-coachhttps://dili.academy/richpeoplebusiness
17
Coaching 1:1 Rich People BusinessMọi người cập nhật
giá ở trong link thanh toán
bên cạnh nhé
20%https://dili.academy/checkout-page-coachhttps://dili.academy/checkout-page-coach
18
19
GROW QUICKLY5 Ngày Marketing Và Bán Hàng Cho Người Giàu499.000 đ85%https://growquickly.co/checkout-page-5ngay-marketing-va-ban-hang/https://growquickly.co/5-ngay/
20
Vé VIP - 5 Ngày Marketing Và Bán Hàng Cho Người Giàu999.000 đ45%https://growquickly.co/checkout-page-vip-5ngay-marketing-va-ban-hang
21
Phát Triển Doanh Nghiệp Bạc Tỷ39.997.000 đ45%https://growquickly.co/offer-kinh-doanh
22
99.997.000 đ45%
23
HƯỚNG DẪN LẤY LINK AFFILIATE
24
B1: Copy Link theo sản phẩm ở trên (1 là thanh toán nếu muốn khách thanh toán luôn, 2 là Landing)B2: Vào Trang Quản Trị AffiliateB3: Vào phần "Link Giới Thiệu"B4: Bỏ Link vào mục "Địa Chỉ Trang Cần Giới Thiệu"B5: Copy Link tại "Link Giới Thiệu Được Tạo"
25
Link hướng dẫn: https://youtu.be/tppLQ0xeD7s
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100