รายการครุภํณฑ์ห้องอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกาญจนา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
ปว ชนิด
หมายเลขทะเบียน
ราคา
วิธีการได้มา
เลขที่เอกสาร
ใช้ประจำที่
หลักฐานการจ่าย
รายการเปลี่ยนแปลง
เลขที่เอกสาร
สถานะปัจจุบัน
กลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน
ประเภทครุภัณฑ์
ชนิดครุภัณฑ์
2
15/26/2556
ปว.1/56
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ Razr รุ่น O-85
361-56-0001/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
3
25/26/2556
ปว.1/56
กระดานมินิบอร์ด ยี่ห้อ Razr
361-56-0002/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
4
35/26/2556
ปว.1/56
โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Optoma รุ่น EX-551R
361-56-0003/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
5
45/26/2556
ปว.1/56
ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ทำด้วยโลหะกันสนิม
361-56-0004/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
6
55/26/2556
ปว.1/56
เครื่องฉายภาพมัลติวิชั่น ยี่ห้อ Vertex รุ่น D-4120
361-56-0005/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
7
65/26/2556
ปว.1/56
สายสัญญาณพร้อมติดตั้ง สาย VGA ,สายไฟ,สายปลั๊กไฟ , เบรกเกอร์
361-56-0006/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
8
75/26/2556
ปว.1/56
เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ Phansound PV 6 USBX
361-56-0007/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
9
85/26/2556
ปว.1/56
ไมโครโฟน มีสายยี่ห้อ CCON รุ่น MT-4 จำนวน2ตัว
361-56-0008/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
10
95/26/2556
ปว.1/56
ไมโครโฟน แบบไร้สายยี่ห้อ SHUKE รุ่น BG-011(8008) จำนวน2ตัว
361-56-0008/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
11
105/26/2556
ปว.1/56
ลำโพงชนิดตู้ ยี่ห้อ Phansound รุ่น DC -282 จำนวน 2 ตู้
361-56-0009/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
12
115/26/2556
ปว.1/56
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo Thinkcentre M72z
361-56-0010/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
13
125/26/2556
ปว.1/56
ระบบปฎิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
361-56-0011/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
14
135/26/2556
ปว.1/56
โปรแกรมสแกนไวรัส
361-56-0012/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
15
145/26/2556
ปว.1/56
เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ICON-800
361-56-0013/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
16
155/26/2556
ปว.1/56
โปรแกรมการเรียนการสอน ม. 1-ม. พร้อมข้อสอบมหาวิทยาลัย
361-56-0014/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
17
165/26/2556
ปว.1/56
ชั้นวางเครื่องเสียงและเครื่องคอมพิวเตอร์
361-56-0015/15
อบจ. น่าน
ที่ นน 51021/ว1244
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์ERIC)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu