ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Vyplněno dne Ovlivnilo vás nebo životní prostředí vašeho okolí zřízení dočasné skládky materiálu z náhonu v Chrudimi v prostoru haldy v měsících leden-duben 2019?Pokud ano, jakou by podle vašeho názoru měla obec požadovat kompenzaci od firmy, která zde tento materiál umístila?
2
13.08.2019, 12:08NeJednorazova financni podpora mistnich dobrovolnickych organizaci
3
13.08.2019, 12:51Trochu anoFinanční příspěvek na zvelebení obce
4
13.08.2019, 12:52NePo dokončení prací pomoci s vybudováním sportoviště v areálu haldy
5
13.08.2019, 12:56Trochu anoNetuším
6
13.08.2019, 13:57Trochu ano
7
13.08.2019, 15:10Ano200 000Kč
8
13.08.2019, 15:26Ano200000
9
13.08.2019, 15:50Trochu anoNa své náklady by měla firma odvézt materiál a navézt neškodný
10
13.08.2019, 17:17NeFinancni
11
13.08.2019, 18:11Trochu anoUrčitě finanční na zrenovování místa
12
13.08.2019, 22:02Ne
13
14.08.2019, 22:26Ano100000
14
15.8.2019 07:33AnoAdekvátní částku, která by byla procentuálně reálná k tomu, co ušetřila firma Ekomonitor za případné uložení na řízené skládce, kde měl být odpad uložen
15
15.8.2019 08:13AnoFirma by měla naší obci zaplatit tolik peněz, kolik by zaplatila na normální legální skládce určené pro tyto odpady
16
15.8.2019 08:54AnoFinanční kompenzace ve výši, která je obvyklá při dočasném ukládání odpadů na skládkách k tomuto účelu určených. Je zapotřebí na tuto věc hledět tak, že velice pravděpodobně nastala situace, kdy firma provádějící sanaci tímto krokem chtěla ušetřit své vlastní náklady v rámci jiného projektu a tím pádem by se obohacovala na úkor naší obce a na úkor kvality životního prostředí v naší obci. Pokud se firma bude bránit kompenzaci, která je úměrná zvyklostem na dnešním trhu, bylo by vhodné celou záležitost nechat prověřit příslušnými orgány. Je přece evidentní, kolik zeminy, která nesouvisela se sanací haldy v Lukavici, zde bylo uloženo a na jak dlouhou dobu. Je zde riziko, že obec může přijít o dotaci. K tomu by ale musela být jasně prokázána trestná činnost firmy provádějící sanaci, a tím pádem lze na této firmě pak soudně vymáhat vzniklou škodu. Domnívám se, že by odpovědnost měly nést i konkrétní kompetentní osoby, které tuto ukládku umožnily.
17
15.8.2019 9:02Ne
18
16.8.2019 12:14Ne
19
16.8.2019 12:17Trochu anoRozhodně vysokou, aby se to neopakovalo
20
16.8.2019 12:31Ne
21
16.8.2019 17:22Trochu ano350 000
22
17.8.2019 7:09Trochu anoFinanční
23
17.8.2019 11:07Ne
24
21.8.2019 15:17Ano
25
27.8.2019 11:04Trochu anonevím
26
27.8.2019 12:19Ano
27
28.8.2019 17:08AnoFinanční kompenzaci, která bude použita na zvelebení obce
28
29.8.2019 16:34AnoFinanční
29
1.9.2019 21:21AnoVybudování poldru nad Lukavičkou, aby se stále neopakovala situace, kdy mají lidé zatopené domy.
30
4.9.2019 9:39AnoVyčištění kanalizace, vybudování poldru v Lukavičce, prohloubení dna potoka.
31
4.9.2019 11:35Ne
32
5.9.2019 10:15Ne
33
5.9.2019 12:24Ne
34
11.9.2019 14:54AnoKdo dovolil tyto kaly na naší Haldu navézt a proč se ptáte na kompenzaci, to snad měl mít obec ošetřeno ještě před uložením. To pronajímáme prostory bez nájmu? Možná by měl někdo zkontrolovat, zda obec hospodaří s péčí řádného hospodáře.
35
12.9.2019 9:37Trochu anoVypracovat studii o budoucnosti prostoru - několik verzí
36
12.9.2019 12:56NeKompenzaci by mělo urřit zastupitelství
37
13.9.2019 20:57Ne
38
30.9.2019 21:35AnoCenu obvyklou, kterou by zaplatila na kterékoli jiné mezideponii
39
16.10.2019 16:53Nežádná kompenzace není třeba, pan starosta užívá vozidlo Ekomonitoru k soukromým účelům a to obci musí stačit
40
12.11.2019 22:33Ano
41
25.11.2019 17:59Nefinancni postih a citelný
42
28.02.2020 18:09:44AnoTo si snad děláte legraci?
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100