ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BỘ Y TẾ
2
VIỆN HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG
3
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
4
(Tổng hợp theo Thông tư liên tịch số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế ; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 05 /7/2018 của Bộ Y tế;
5
Đơn vị: đồng
6
Số TTCác loại dịch vụGiá áp dụng cho bệnh nhân không có thẻ BHYT (áp dụng từ ngày 20/8/2019)Giá áp dụng cho bệnh nhân có thẻ BHYT (áp dụng từ ngày 20/8/2018)Ghi chú
7
8
9
1Khám bệnh38.70038.700
10
2Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).200.000200.000
11
12
13
VIỆN TRƯỞNG
14
15
16
17
18
19
Bạch Quốc Khánh
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100