ประกาศจากเอเอฟเอสเขตเรื่องการรับสมัครสอบข้อเขียนโครงการ YP19
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ประกาศจากศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก
3
เรื่องการรับสมัครสอบข้อเขียนโครงการ Year Programs รุ่นที่ 58
4
เขต/จังหวัดการยื่นใบสมัครสอบข้อเขียนวันที่ในการเปิดรับใบสมัครเวลาในการเปิดรับใบสมัครสถานที่
5
6
เขตกรุงเทพฯกลาง (โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ี่โรงเรียนกำหนด
7
ยื่นใบสมัครผู้ประสานงานเขตกรุงเทพฯกลาง (โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์)ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. - 6 มิ.ย.61
ห้องเอเอฟเอส ห้อง 613 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9
เขตกรุงเทพฯสำนักงาน(ศูนย์สอบโรงเรียนโยธินบูรณะ)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียน
ตามวันและเวลาที่ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนกำหนดวัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ี่โรงเรียนกำหนด
10
ยื่นใบสมัครที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทยระหว่างวันที่ 2 เม.ย.-6 มิ.ย.61วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ
31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
11
เขตกรุงเทพฯพหลโยธิน (โรงเรียนสารวิทยา)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตกรุงเทพฯพหลโยธิน (โรงเรียนสารวิทยา)ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องเอเอฟเอส อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสารวิทยา*****หากมาแล้วไม่เจอครูผู้รับสมัคร ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ต้องการสมัครนั่งรอหน้าห้อง AFS หรือโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากครูผู้รับสมัครอาจติดสอนในช่วงเวลานั้นครูกฤติยา วรรณชัยมงคล โทร 062-196-6957,ครูอรพรรณ ปัญญาไว โทร092-279-5434
12
เขตกรุงเทพฯเหนือ (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 15 - 6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ี่โรงเรียนกำหนด
13
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตกรุงเทพฯเหนือโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ห้อง3206 อาคาร3ชั้น2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
14
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)
ระหว่างวันที่ 1พ.ค.- 5 มิ.ย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15
เขตนนทบุรี (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.- 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ี่โรงเรียนกำหนด
16
ยื่นใบสมัครครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตนนทบุรี (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี)
ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 6 มิ.ย.61
ห้องเอเอฟเอส อาคาร 9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
เขตพระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล")ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
19
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล")
ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 6 มิ.ย.61
่ห้องเอเอฟเอสห้อง 408โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
22
เขตลพบุรี (โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
23
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตลพบุรี (โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)ห้องเอเอฟเอส ตึก 6ชั้น 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
24
เขตสิงห์บุรี (โรงเรียนสิงห์บุรี)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตสิงห์บุรี (โรงเรียนสิงห์บุรี)ระหว่างวันที่15 พ.ค. ถึง. 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องเอเอฟเอสโรงเรียนสิงห์บุรี
26
เขตชลบุรี (โรงเรียนชลกันยานุกูล)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตชลบุรี (โรงเรียนชลกันยานุกูล)
ระหว่างวันที่16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนชลกันยานุกูล
31
เขตปราจีนบุรี (โรงเรียนปราจีนกัลยาณี)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตปราจีนบุรี (โรงเรียนปราจีนกัลยาณี)ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.- 6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
32
เขตนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)
ระหว่างวันที่ 9พ.ค - 6มิ.ย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์่ห้องเอเอฟเอสอาคาร1โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
33
เขตสระแก้ว (โรงเรียนสระแก้ว)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
39
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตสระแก้ว (โรงเรียนสระแก้ว)ห้องเอเอฟเอส อาคาร 4โรงเรียนสระแก้ว
40
เขตสมุทรสงคราม (โรงเรียนถาวรานุกูล)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตสมุทรสงคราม (โรงเรียนถาวรานุกูล)
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนถาวรานุกูล
43
เขตชัยนาท (โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตชัยนาท (โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
ระหว่างวันที่ 9 พค.-1 มิย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องเอเอฟเอส อาคาร4โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
46
เขตลำพูน (โรงเรียนจักรคำคณาทร)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 พ.ค - 6 มิ.ย 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
47
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตลำพูน (โรงเรียนจักรคำคณาทร)อาคารเหมพินทุไพจิตร อาคาร 2 ห้องเอเอฟเอส โรงเรียนจักรคำคณาทร
48
เขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)
ระหว่างวันที่ 15 พ.ค.- 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องพักครูภาษาอังกฤษชั้น 2 อาการภัทรนารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
49
เขตอุตรดิตถ์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตอุตรดิตถ์(โรงเรียนอุตรดิตถ์)
ระหว่างวันที่15 พ.ค.-6 มิ.ย. 61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ชั้น2ห้อง 321โรงเรียนอุตรดิตถ์
50
เขตแพร่ (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตแพร่ (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.- 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
53
เขตเชียงราย (โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พค.-1 มิย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
55
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเชียงราย (โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม)โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
56
เขตนครสวรรค์ (โรงเรียนสตรีนครสวรรค์)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ี่16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
57
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตนครสวรรค์(โรงเรียนสตรีนครสวรรค์)ห้องเอเอฟเอสเอส โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
58
เขตกำแพงเพชร (โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 4- 31 พ.ค. 61วัน เวลาราชการ(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
59
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตกำแพงเพชร(โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม)อาคาร 7 ห้องเอเอฟเอสหรือห้อง 731 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
60
เขตตาก (โรงเรียนผดุงปัญญา)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตตาก (โรงเรียนผดุงปัญญา)
ระหว่างวันที่15พ.ค.- 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้อง421อาคาร4โรงเรียนผดุงปัญญา
63
เขตพิจิตร (โรงเรียนตะพานหิน)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
64
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพิจิตร(โรงเรียนตะพานหิน)่ห้องเอเอฟเอส อาคาร 4โรงเรียนตะพานหิน
65
เขตเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเพชรพิทยาคม)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 10 พ.ค - 6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
67
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์(โรงเรียนเพชรพิทยาคม)อาคาร 2 ห้อง พักครูภาษาต่างประเทศ หรือห้องศูนย์แอริค(ห้อง 226)โรงเรียนเพชรพิทยาคม
68
เขตบุรีรัมย์ (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-1 มิย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
72
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสบุรีรัมย์ (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม)โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
73
เขตยโสธร (โรงเรียนยโสธรพิทยาคม)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตยโสธร (โรงเรียนยโสธรพิทยาคม)ระหว่างวันที่ 7พ.ค - วันที่ 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
75
เขตอำนาจเจริญ (โรงเรียนอำนาจเจริญ)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
76
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตเขตอำนาจเจริญ (โรงเรียนอำนาจเจริญ)โรงเรียนอำนาจเจริญ
77
เขตหนองบัวลำภู (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตหนองบัวลำภู (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 7พ.ค.- 6มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้อง403 อาคาร4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
82
เขตบึงกาฬ (โรงเรียนบึงกาฬ)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 5 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ตามที่โรงเรียนกำหนด
84
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตบึงกาฬ (โรงเรียนบึงกาฬ)โรงเรียนบึงกาฬ
85
เขตร้อยเอ็ด (โรงเรียนสตรีศึกษา)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานร้อยเอ็ด (โรงเรียนสตรีศึกษา)ระหว่างวันที่17 เม.ย. -6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์อาคาร 3 โครงการ English Program โรงเรียนสตรีศึกษา
89
เขตมุกดาหาร (โรงเรียนมุกดาหาร)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 7 พค. - 6 มิย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
90
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร(โรงเรียนมุกดาหาร)อาคาร 3 ห้อง 311โรงเรียนมุกดาหาร
91
เขตนครศรีธรรมราช (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
92
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตนครศรีธรรมราช (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช)อาคาร 3ชั้น 2 ห้อง 324,325 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
93
เขตกระบี่ (โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
94
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตกระบี่ (โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล)ห้อง 537 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
95
เขตพังงา (โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล")
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพังงา (โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล")ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. 2561- 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องพักครูห้อง 328 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล
97
เขตสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
100
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสุราษฎร์ธานี(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00- 17.30 น)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องเอเอฟเอส อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 331โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
101
เขตสงขลา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - วันที่ 6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
103
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสงขลา(โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)ห้องเอเอฟเอส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
104
เขตตรัง (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
105
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตตรัง(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. - 6 มิ.ย.61ห้องเอเอฟเอส อาคาร 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
106
เขตพัทลุง (โรงเรียนสตรีพัทลุง)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเขตพัทลุง (โรงเรียนสตรีพัทลุง)
ระหว่างวันที่10 พ.ค. - 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนสตรีพัทลุง
108
เขตยะลา (โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา)ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตยะลา (โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา)
ระหว่างวันที่ 7 พ.ค.- 6 มิ.ย.61
วัน เวลาราชการ(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้องเอเอฟเอส อาคาร11ห้อง1137 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
109
เขตนราธิวาส (โรงเรียนนราสิกขาลัย)
ยื่นใบสมัครที่ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตนราธิวาส (โรงเรียนนราสิกขาลัย)ตั้งแต่ 1 พ.ค. -6 มิ.ย. 61วัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนนราสิกขาลัย
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Loading...
Main menu