รายชื่อนักเรียน ม.3 ต่อ ม.4 แยกตามแผนการเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนที่ได้การคัดเลือกเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2
3
ที่เลขที่ห้อง
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุลหมายเหตุ
4
115230934ปุณฑริกาประเสริฐศักดิ์
5
21230921คุณาสินคงจิตร
6
333330974มันทนาพวงแก้ว
7
415330956ณัฎฐธิดาปิ่นฟ้า
8
543330985อรณิชาแย้มหงษ์
9
68330949ฉัตรวิไลฟักทอง
10
734330975มุกระวีวงศ์หนองเตย
11
826330967นภาพรรณเกษมโศธน์
12
916330957ณัฐชยาบุญเลียบ
13
1040330982ศิรประภาบุญส่ง
14
1139330981ศศิวิมลตะพัง
15
124330945จันทร์เพ็ญ-
16
1330330971เบญจมาศสินธุรส
17
1420330961ดาราพรรณเล่าเปี่ยม
18
1518330959ณัฐริกาเขียวทอง
19
1621330962ติชิลาไชยบัน
20
175330946จิตรลดามีประสพ
21
1825330966ธิดารัตน์ตาลเพชร
22
1931330972พิชญาศิริสกุลพร
23
2026431012นันท์นภัสจั่นเศรณี
24
2141431030สุธิรัตน์นวยกระโทก
25
2242431031ใหม่โคงะเนะซาวะ
26
2313430998เกวมาดาเฉลิมกุล
27
2430431016พิมพ์มาดาสันติวงศ์งาม
28
2544431033อภิสราพุ่มน้อย
29
2625431011นภัสวรรณดอนพิกุล
30
2716431001จินห์วราฉันทตระกูลชัย
31
2829431015พรกนกรัตนพิทักษ์
32
2918431003ชัชนาวิเศษสิงห์
33
3020431006ณัฐริกาธรรมพุทธสุขดี
34
319430994กรองทองสุนทรวิภาค
35
3212430997กุลธิดาโอชารส
36
3327431013บุณฑริกาศรีสุข
37
3411430996กาญจนิกาทองสิน
38
3519431004ชิดชนกสิทธิคงศักดิ์
39
361430986กรวิชญ์การดี
40
3733431019รสรินทร์ศิลธรรม
41
382430987ธนธรณ์โฆษิวากาญจน์
42
3917431002ชลนิภาเชาว์ฉลาด
43
404430989วัชรภูมิกิตติวิรยานนท์
44
418531042กุลนิษฐ์อินทจร
45
4231531066รวิสรานนทสันต์
46
4327531062พรสิตาวิเศษโวหาร
47
4419531054นริศราเหล่ามูล
48
4521531056ปรียาพรวรแสน
49
4620531055บุญยนุชสุวรรณชัย
50
4746531081องก์อรโสภณพุทธพร
51
4837531072ศิดาภัสปฏิพัทธ์ธรรม
52
4929531064เพ็ญลักษณ์ยาทิพย์
53
5011631096ชลลดานันทเกษมกาญจน์
54
5112631097ญาสุมินท์สุตันติวรรณกุล
55
525631090กมลวรรณอินสกล
56
5314631099ณัฐชาสังข์ทอง
57
5433731168รุจิราจึงประวัติ
58
551731135กนกพรฮวดศรี
59
5644731179อัยยดาพิสัยพันธ์
60
5728731163มนัสนันท์นามมั่น
61
5836731171วรวลัญช์เพ็ชรกุล
62
5929731164มานิตาเจริญรักษา
63
6012731146ณัฐมนรุ่งเรือง
64
616731140จิรประภาคชายุทธ
65
6241731176สุชัญญาฤทธิ์ศิริ
66
6317731152พัชรีภาประดับดาว
67
6439731174ศิรินทร์เก่งกล้า
68
6519731154พิชชาพรเทพรักษ์
69
6642731177สุพิชชาบวรอัศวิน
70
6721731156พิมพ์ชนกต๊ะศรีเรือน
71
6827731162ภัทราพรหนูทอง
72
6930731165มิ่งขวัญมีเท
73
7045731180อินทิราอินทนิล
74
7137731172ศศิชาศรประเสริฐ
75
7244833226ชรินทร์รัตน์เรือนแก้ว
76
734831186จิดาภาพัฒอินทร์
77
741831183เกศราภรณ์มะลิซ้อนแอโรบิค
78
7514831197ตะวันพรพิลาศาล
79
7625831208ปภาวรินท์แสงแก้ว
80
7732831215รัชดาใจจง
81
787831190จีรนันท์จันทร์โสม
82
7910831193ฐานิตาบุญก่อสร้าง
83
803831185จารุกรพูนเพิ่ม
84
8136831219วิจิตราพากเพียร
85
8218831201ธัญภัคบริสุทธิ์
86
8338831222สุพิชญาเสนนอก
87
8437831220เวสารัชรุนสา
88
8539831223สุมาลีจับศรี
89
8626931252ภัทรภรครุฑวงศ์
90
8730931256วรกานต์จันทรวงษ์
91
8835931261ศศิกานต์คำเขียน
92
8922931248เพชรนัดดาชัยมงคล
93
9023931249เพ็ญพิชชาเชื้อตี่
94
9117931243บุษราขาวหยวก
95
92211431494เปมิกาสุขพันธ์
96
93101431479จิรัชยาเหมือนชู
97
94351431511สุดารัตน์ศรีแพงแสน
98
95481532550ศิริลักษณ์ประอางค์
99
9621631567ชัชชาญสุขรัตน์
100
Loading...
 
 
 
วิทย์-คณิต
อังกฤษ-ญี่ปุ่น
อังกฤษ-ฝรั่งเศส
คณิต-อังกฤษ
อังกฤษ-จีน
อังกฤษ-พม่า-สเปน
บัญชี (ทวิศึกษา)
ไทย-สังคม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทวิศึกษา)
 
 
Main menu