สรุปจำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน : แผ่น1