ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
כתובת זום קבועהמקצועשם המורה
2
https://us02web.zoom.us/j/3779942719?pwd=j95vALLJV1NUdWVQT5XMZ9lGXJVdeg
מתמטיקהאביטל טופחי1
3
https://edu-il.zoom.us/j/6849694676לשון והבעהאביטל נדר2
4
https://edu-il.zoom.us/j/8199709991?pwd=SGZzcEd5eHY2VVlhQlBwalhiR0F5UT09
מתמטיקהאולגה אוחנצוק3
5
https://edu-il.zoom.us/j/6309334102תנ"ך ועבריתאוסי דרורי4
6
https://edu-il.zoom.us/j/6858542384לימודי א"יאילה הורוביץ5
7
https://edu-il.zoom.us/j/8051438455?pwd=S2RiZXcxcENCbWdSWnhtS0ExclhTUT09
פיזיקהאיריס גבעולי נוה6
8
https://edu-il.zoom.us/my/iriteskayoאנגליתאירית אסקיו7
9
https://edu-il.zoom.us/j/9790257471חנ"גאיתי אריאל8
10
https://edu-il.zoom.us/my/biozoom?pwd=TjBDOFBKYktsRkZFcHhTRFJjVXdaUT09
ביולוגיהאלה הוכברג9
11
https://edu-il.zoom.us/j/2649471640ספרות מחשבת י' אליס מזרחי10
12
https://edu-il.zoom.us/j/3551426170?pwd=YkFyOUpoYUM3TVprU1JSZDhzYUVrQT09
פיזיקהאלנה איזנברג11
13
https://edu-il.zoom.us/j/5422085852מתמטיקהאמיר דיין 12
14
https://edu-il.zoom.us/j/7801087764?pwd=VE8vbW9JWmpGd2ZXQ1l0NS9FSDlqQT09
חנ"גאנדריי אנדונוב13
15
https://edu-il.zoom.us/j/9514733106יועצתאסנת שלום14
16
https://edu-il.zoom.us/j/3454781797אנגליתאפרת אבישר 15
17
https://edu-il.zoom.us/j/7575374775תנ"ךאפרת רפאל16
18
https://edu-il.zoom.us/j/3039625583אזרחותאתי שנהב17
19
https://edu-il.zoom.us/j/9293836252אנגליתבת עמי פלטיאל18
20
https://edu-il.zoom.us/j/2872707282אזרחותבתי מזרחי19
21
https://edu-il.zoom.us/j/2109385986?pwd=WGt1VXhQcC8wUHBiTkcyRXJ3TkJUUT09
אנגליתג'ים גרינבלט20
22
https://edu-il.zoom.us/j/6582295415?pwd=RkFCQlRWTVpkejdabzI0ZzJoYmxHQT09
מתמטיקהגואיס להמן21
23
https://zoom.us/j/91269813250?pwd=TU9mSjErdk9KVWhmVy8xdVlPdnVlQT09
חנ"גגייל 22
24
https://edu-il.zoom.us/j/8283113366מתמטיקהגילה ארד23
25
https://edu-il.zoom.us/j/2312110699מדע"חגלי כהן24
26
https://edu-il.zoom.us/j/8929187253אומנותגלית מישל25
27
https://edu-il.zoom.us/j/5969249939ביולוגיהגלעד רכניצר26
28
https://zoom.us/j/9606933415?pwd=VCt6R3pncVZCK2ZCOVliNUJHMFJUQT09
מתמטיקהגנאדי27
29
https://edu-il.zoom.us/j/2687821637תיאטרוןגרידי דניאל28
30
https://us02web.zoom.us/j/6475649791?pwd=QVMwLzhsZ1VJM0NYQWhOQjl2a2tKdz09
מתמטיקהדורון אורן29
31
https://edu-il.zoom.us/j/6768585165מתמטיקהדורון אילון 30
32
https://edu-il.zoom.us/j/7865189703?pwd=NGN1ekIvNXZ2SThlWkhKSi9KTWVIQT09
מתמטיקהדותן לוי31
33
https://edu-il.zoom.us/my/danabumanתאטרוןדנה באומן32
34
https://edu-il.zoom.us/j/8588704695?pwd=bWhGdzNzaXRYOHlWVkNocEJUZm9ZZz09
היסטוריהדנה בראל33
35
https://edu-il.zoom.us/j/3739934353
אזרחותדנה ברודט34
36
https://edu-il.zoom.us/j/3653007659חנ"גדפנה אלה35
37
https://edu-il.zoom.us/j/9605728053
היסטוריה, סוציולוגיה
הדס אסא36
38
https://edu-il.zoom.us/j/3092997543?pwd=VDlab0Y2bElwWm5Pb01rNTRzZTJEdz09
מתמטיקהולדימיר רטשניקוב37
39
https://edu-il.zoom.us/j/8192368678?pwd=bzJyUml2dlZIMzRweWpRd2U4dEYyUT09
מתמטיקהורד אקסלרוד38
40
https://edu-il.zoom.us/my/zehavaperezמתמטיקהזהבה פרץ39
41
https://edu-il.zoom.us/j/6495738577ספרותזיוה כנעני40
42
https://edu-il.zoom.us/j/3340644485?pwd=d2liemJZNHg3Wnp4MGM5eU5zMy9tUT09
מתמטיקהחביב פילוסוף41
43
https://edu-il.zoom.us/j/7421554754?pwd=WDRadDRFN1ErZ3B0RlByN1U2R3ArQT0
אזרחותחובב ארצי42
44
https://edu-il.zoom.us/j/83190324912?pwd=TW9Mc3ZaUFdFOEN0b3ZhckhwaGZVZz09
סייברחנן רוזנטל43
45
https://edu-il.zoom.us/my/talyachemכימיהטליה סילבר44
46
https://edu-il.zoom.us/j/2066705396?pwd=VDIrRDZyaDFpNHlSeEQ2WVlSbzArZz09
תנ"ךיוסי רז45
47
https://edu-il.zoom.us/j/7774344895?pwd=NXhCUFFLQVNYZDNYN3lpZ2JlQVJUUT09
אומנותינון דה גרוט46
48
https://edu-il.zoom.us/j/4070727118ספרותיעל רובין47
49
https://edu-il.zoom.us/j/7691199470מתמטיקהיפית דנון48
50
https://edu-il.zoom.us/j/6911291807?pwd=cDRhYTVUWVlBVmRNTThKWHl4ZGNFdz09
כלכלה, מנע"סיפעת וינגרטן49
51
https://edu-il.zoom.us/j/9141543819תנ"ךירון סעתי 50
52
https://edu-il.zoom.us/j/9192601291מתמטיקהישראל סטיווי51
53
https://edu-il.zoom.us/j/3050824652?pwd=T0EvY1p4L2NmSE8yQjJYYnA5QWs5dz09
לשון והבעהכהן אתי52
54
https://edu-il.zoom.us/j/7716380584עבריתליאת ארז53
55
https://edu-il.zoom.us/my/liatwin מדע"ח, תנ"ךליאת וינטר54
56
https://huji.zoom.us/j/6985255630אנגליתמארי רואיז55
57
https://edu-il.zoom.us/j/7151946070תנ"ך מזל בן חיים56
58
https://edu-il.zoom.us/j/5910345424עבריתמזל זיטוק57
59
https://us02web.zoom.us/j/9156552115חנ"גמיכל אבידן58
60
https://edu-il.zoom.us/j/3989186273אזרחותמירי שנער 59
61
https://edu-il.zoom.us/j/8134913847עבריתמרים מזרחי60
62
https://edu-il.zoom.us/j/4305514938היסטוריהנאוה סטולר61
63
https://edu-il.zoom.us/my/navarom.schoolאנגליתנאוה רום62
64
https://edu-il.zoom.us/j/8950004725
תנך ספרות מחשבת
נועה אברבנאל63
65
https://edu-il.zoom.us/j/5223110497?pwd=SWhOMHZHKytJQ1hsbzVYcXhYNG10dz09
מתמטיקהנוריאל אליאסי64
66
https://edu-il.zoom.us/j/6791507310
אזרחות
נטע אורון 65
67
https://edu-il.zoom.us/j/8232587731חנ"גנילי חמני66
68
https://edu-il.zoom.us/j/3043366474תנ"ך היסטוריהנעמה ויסמן67
69
https://edu-il.zoom.us/j/9747511345תנ"ךנתנאל קאבליון68
70
https://edu-il.zoom.us/j/9120093706א"י גיאוגרפיהסימה מיכאל69
71
https://edu-il.zoom.us/j/6852202192?pwd=WG5acS9teXdndGQxNkZieFlOc2phdz09
היסטוריה ותנ"ךעדי לוי70
72
https://edu-il.zoom.us/j/8792208640?pwd=anZvTWZmWWdKTC8rSTltdmVKNUg4QT09
פילוסופיהעדית קסטן71
73
https://edu-il.zoom.us/j/7139382405?pwd=M05LUk5xazBPanFnTWpGbWJNbFgrdz09
תנ"ךעינבר אור72
74
https://edu-il.zoom.us/j/7884934688אנגליתענת יונתן 73
75
https://edu-il.zoom.us/j/88512008416?pwd=NHBwQi9iOEJSdFcrdHRpWVdLQWt0QT09
ספרותעפרה דאר74
76
https://edu-il.zoom.us/j/3877345272היסטוריה אזרחותקובי נחמיאס75
77
https://edu-il.zoom.us/j/6743402976?pwd=VGRmcEQ0SWowdjc5QXMvQVF0Wmc3UT09
אנגליתקרלה הרפז76
78
https://edu-il.zoom.us/j/5130480539מידענותקרן יפה77
79
https://edu-il.zoom.us/j/5793622350מדעי המחשבראובן בודנהימר78
80
https://edu-il.zoom.us/j/2739732098?pwd=dmZITk54SGVSdE9reDFzcmwwZHk2UT09
חנ"גרומח-עוז מנשה79
81
https://edu-il.zoom.us/j/2675739888?pwd=OHJlakRldTdwT3RDV1lERFZieFY3UT09
ערביתרונית כביר80
82
https://edu-il.zoom.us/j/6736816908?pwd=M3FaQjlGSDNENFptTW0vdzZFNmZkQT09
מתמטיקהרחלי ריזה81
83
https://edu-il.zoom.us/j/7831562567?pwd=SHFoVSswNzFJVVpzN2ZZU0dMRDB5UT09
ביוטכנולוגיהרתם פניגר-בריש82
84
https://edu-il.zoom.us/j/8219658574היסטוריהשגיא טל83
85
https://edu-il.zoom.us/j/7647126336ספרותשירה פינלי84
86
https://edu-il.zoom.us/j/3968996372?pwd=cGtpWFZyOU40eCtBbm5QWWFIaGdEUT09
קולנועשלום לוק85
87
https://edu-il.zoom.us/j/9634528919יועצתשרונה כהאן86
88
https://edu-il.zoom.us/j/4670221075?pwd=bWgxaTN0YzN4bllJL0lieWNmWHp3Zz09
ג"ג אדם וסביבהשרי אליהו87
89
https://edu-il.zoom.us/j/5681006027?pwd=T1gwNjhkYUFVYjF6YzhWOUlXQkh3QT09
מדע"חתמי שרון88
90
https://edu-il.zoom.us/j/9648512630אנגלית וביולוגיהתמר סופר בוטבול89
91
https://edu-il.zoom.us/j/5843735993מוסיקהברי מוסקוביץ90
92
93
94
95
96
97
98
99
100