Bảng phân quyền tài khoản trên LadiPage Enterprise
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Các mức quyền trên tài khoản ManagerEditor Viewer
2
3
Là quyền cao nhất trên tài khoản, có các quyền ngang với Owner Là người có quyền xem và tạo Landing Page,Banner Ads nếu được chọn là Team Leader thì sẽ là người có quyền cao nhất của Team đó và được xem các nội dung được phân quyền Nhân viên chỉ có quyền xem các nội dung được phân quyền
4
Các mức quyền trên Team Team Leader Member
(Thao tác trên tài nguyên tự tạo và được phân quyền)
5
6
Các quyền liên quan đến Landing Page
7
Xem Landing Page
Landing Page được phân quyền
8
Tạo Landing Page mớiKhông
9
Xóa/Khôi phục Landing Page đã xóaKhôngKhông
10
Sửa nội dung Landing Page Có (áp dụng với Landing Page tự tạo và Landing Page được phân quyền Edit trở lên)
11
Sửa tên và gắn tag cho Landing Page
(Áp dụng với Landing Page tự tạo)
Không
12
Tạm ngưng Landing Page KhôngKhông
13
Nhân bản Landing Page Không
14
Tải dữ liệu BackupKhôngKhông
15
Tải file .ladipageKhông
16
Tải file .htmlKhông
17
Xuất bản Landing Page với tên miền preview demoCó (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)Không
18
Xuất bản Landing Page với tên miền riêng Có (Nếu có quyền Publish trên Landing Page)
Được phân quyền tên miền riêng
Không
19
Phân quyền thao tác trên Landing Page (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
20
Xem lịch sử chỉnh sửa Landing PageKhông
21
Xem lịch sử hoạt động của Tài Khoản Không
22
Tạo Tag mới Không
23
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
24
Xóa TagKhôngKhôngKhông
25
Gắn Tag cho Landing PageKhông
26
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
27
Các quyền liên quan đến Tích hợp: Tài khoản liên kết, Cấu hình form, Global Tracking
28
Tài khoản liên kết form
29
Tạo mới liên kết form Có (Phải tạo trong Team)KhôngKhông
30
Sửa liên kết form KhôngKhông
31
Xóa liên kết formKhôngKhôngKhông
32
Phân quyền liên kết form KhôngKhông
33
Cấu hình Form
34
Tạo mới cấu hình form Không
35
Sửa cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
Không
36
Xóa cấu hình form Không KhôngKhông
37
Phân quyền cấu hình form
(Áp dụng với cấu hình form tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
38
Sử dụng cấu hình form trong Builder Không
39
Tracking Global
40
Tạo mới mã Tracking Global Không
41
Sửa mã Tracking Global
(với mã Tracking Global tự tạo)
Không
42
Xóa mã Tracking Global KhôngKhôngKhông
43
Phân quyền mã Tracking Global
(Áp dụng với mã Tracking Global tự tạo)
(Chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)
Không
44
Thành viên
45
Tạo thành viên mới KhôngKhôngKhông
46
Xóa thành viên Không KhôngKhôngKhông
47
Thay đổi quyền của thành viên thấp hơn mình KhôngKhôngKhông
48
Tạo Team mới KhôngKhôngKhông
49
Xóa Team KhôngKhôngKhôngKhông
50
Thêm thành viên mới vào Team KhôngKhông
51
Xóa thành viên khỏi Team KhôngKhông
52
Đổi tên của Team KhôngKhôngKhông
53
Phân quyền làm Team Leader của TeamKhôngKhôngKhông
54
Các quyền liên quan đến Tên Miền
55
Tạo mới tên miền KhôngKhông
56
Xóa tên miền KhôngKhôngKhông
57
Chỉnh sửa tên miền khôngKhông
58
Phân quyền tên miền KhôngKhông
59
60
Các quyền liên quan đến Banner Ads
61
Xem Banner Ads
Banner Ads được phân quyền
62
Tạo Banner AdsKhông
63
Xóa/Khôi phục Banner Ads đã xóaKhôngKhông
64
Sửa nội dung Banner AdsCó (áp dụng với Banner Ads tự tạo và Banner Ads được phân quyền Edit trở lên)Không
65
Sửa tên và gắn tag cho Banner Ads
(Áp dụng với Banner Ads tự tạo)
Không
66
Nhân bản Banner AdsKhông
67
Export .bannerKhông
68
Xuất bản Banner Ads với tên miền demo/Tải Banner-file ảnhCó (Nếu có quyền Publish trên Banner Ads)Không
69
Phân quyền thao tác trên Banner Ads (Publish, Edit, Read Only)KhôngKhông
70
Tạo Tag mới
*Lưu ý :Tags của Banner Ads độc lập với Tags của Landing Page
Không
71
Chỉnh sửa tên Tag
(Áp dụng với các Tag Tự tạo )
Không
72
Xóa TagKhôngKhôngKhông
73
Gắn Tag cho Banner AdsKhông
74
Phân quyền Tag Có (có thể chia sẻ với cả Team mà Editor là thành viên, nhưng không chia sẻ được cho từng thành viên cụ thể)Không
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...