חצי מרתון מדברי 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
2
שבוע 1 תאריך: 19.8.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור+כוחמדרגותטופוגרפיהLSDתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאורמדרגות10 דקות חימום ,25 דקות מדרגות חופשי ,5 דקות שחרור אפילו הליכה
3
משך אימון (דקות)604060100260LSD250-ּּ+ טיפוס
4
משך בפועל0
5
ק"מ מתוכננים7471230
6
ק"מ בפועל0
7
משוב מתאמן
8
9
10
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
11
שבוע 1 תאריך: 26.8.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור+כוחמהירות טופוגרפיהLSDטופוגרפיהתיאור תיאורתיאור תיאורמהירות 15 דקות חימום ,6*400 קצב 85% , 5 דקות שחרור
12
משך אימון (דקות)604560100265LSD250-ּּ+ טיפוס
13
משך בפועל0
14
ק"מ מתוכננים7571231
15
ק"מ בפועל0
16
משוב מתאמן
17
18
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
19
שבוע 1 תאריך: 2.9.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור+כוחמדרגותעליותLSDתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
20
משך אימון (דקות)605060120290
21
משך בפועל0
22
ק"מ מתוכננים7571332LSD250-ּּ+ טיפוס
23
ק"מ בפועל15 דקות חימום לפני0
24
משוב מתאמן
25
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
26
תיאור האימוןשחרור+כוחעליותעליותLDSתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
27
שבוע 1 תאריך: 9.9.2018 תקופה:בניהמשך אימון (דקות)754560120300
28
משך בפועל0
29
ק"מ מתוכננים9671335LSD250-ּּ+ טיפוס
30
ק"מ בפועלחברותא400 מטר 0
31
משוב מתאמן15 דקות חימום
32
33
תיאור האימוןשחרור+כוחמהירותעליותLDSתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
34
משך אימון (דקות)60456080245
35
שבוע 1 תאריך: 16.9.2018 תקופה:מאוששמשך בפועל0
36
ק"מ מתוכננים7671030LSD150-ּּ+ טיפוס
37
ק"מ בפועלמה שנכנס3 טמפו0
38
משוב מתאמן
39
ק"מ בפועל0
40
משוב מתאמן
41
42
43
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
44
שבוע 1 תאריך: 23.9.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור+כוחטופוגרפיהמהירותLDSתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
45
משך אימון (דקות)606075140335
46
משך בפועל
47
ק"מ מתוכננים8891540200 טיפוס
48
ק"מ בפועלפרמידה400-600-800-1000-800-600-400
49
משוב מתאמןקצב 10 ק"מ
50
51
יום אימון
52
שבוע 1 תאריך: 30.9.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
53
משך אימון (דקות)שחרור+כוחטופוגרפיהעליותLDSתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
54
משך בפועל606060140320
55
ק"מ מתוכננים0
56
ק"מ בפועל8891540250 טיפוס
57
משוב מתאמן0
58
59
יום אימון
60
שבוע 1 תאריך: 7.10.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
61
משך אימון (דקות)שחרור+כוחטמפועליותLDSתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
62
משך בפועל604560110275200 טיפוס
63
ק"מ מתוכננים0
64
ק"מ בפועל7671232
65
משוב מתאמן0
66
4 טמפו קצב 10 ק"מ
67
יום אימון
68
שבוע 1 תאריך: 14.10.2018 תקופה:מעמיס תיאור האימוןשחרור וכוחמנוחהמהירותעליות תיאור תיאורLSDתיאור תיאור
69
משך אימון (דקות)606060135315
70
משך בפועל0
71
ק"מ מתוכננים7771738
72
ק"מ בפועל2 חימום 1 שחרור2 חימום ,מה שנכנס בשעה 0
73
משוב מתאמן 7*500 קצב 10500 בשיפוע בינוני
74
75
76
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
77
שבוע 1 תאריך: 21.10.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור וכוחמנוחהמהירות טמפועליותתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
78
משך אימון (דקות)6060120240
79
משך בפועל0
80
ק"מ מתוכננים761528
81
ק"מ בפועל2 חימום ,5 קמ בקצב 10+15 שניות0
82
משוב מתאמןק"מ שחרור
83
84
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
85
שבוע 1 תאריך: 28.10.2018 תקופה:מעמיס מירבי תיאור האימוןמנוחהשחרורמהירות טמפותיאור תיאורעליותתיאור תיאורLSD
86
משך אימון (דקות)506060180350
87
משך בפועל0
88
ק"מ מתוכננים6719-2013
89
ק"מ בפועל2 חימום ,5 קמ בקצב 10+15 שניות0
90
משוב מתאמןק"מ שחרור
91
92
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
93
שבוע 1 תאריך: 4.11.2018 תקופה:מעמיס מירבי תיאור האימוןמנוחהשחרורמהירות טמפותיאור תיאורעליותתיאור תיאורLSD
94
משך אימון (דקות)506060180350
95
משך בפועל0
96
ק"מ מתוכננים6719-2013
97
ק"מ בפועל2 חימום ,5 קמ בקצב 10+15 שניות0
98
משוב מתאמןק"מ שחרור
99
100
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנן
Loading...