มานพ อ่อนนุ่ม
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2
ข้าราชการบำนาญ
3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
4
3639900105205บัตรประชาชน
5
นาง ยุพิน ยอดสุวรรณ
6
บำนาญปกติ 10,893.60
7
สปช.25 %158.55
8
ชคบ. 2,110.00
9
ชรบ.2,883.60
10
ตกเบิก0
11
12
รายรับ 16,045.75
13
ภาษี -
14
หนี้บำเหน็จค้ำประกัน1,127.46
15
สหกรณ์ครู
16
สหกรณ์์สามัญ
17
สกสค. 6,588.00
18
รายจ่าย 7,715.46
19
คงเหลือ 8,330.29
20
ข้อมูลอ้างอิง
21
กรมบัญชีกลาง รอบการจ่ายรอบที่ 2 หมวดรายจ่ายหลักบำนาญ
ลำดับที่
599
22
23
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถยื่นความจำนง
24
ด้วยความสมัครใจงดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้โดยจะเรียกเก็บจาก
25
กองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิก
26
"ถึงแก่กรรม"
27
28
29
30
31
32
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
พฤศจิกายน60
แผ่น216
แผ่น215
แผ่น217
แผ่น210
Sheet12
แผ่น192
ตุลาคม60
แผ่น209
แผ่น207
แผ่น208
แผ่น204
แผ่น205
แผ่น206
แผ่น203
กันยายน60
แผ่น201
แผ่น202
แผ่น200
แผ่น198
แผ่น199
แผ่น197
แผ่น196
แผ่น195
แผ่น194
แผ่น193
สิงหาคม60
กรกฎาคม60
พฤษภาคม60
มีนาคม60
กุมภาพันธ์60
ธันวาคม59
พฤศจิกายน59
ตุลาคม59
Sheet11
Sheet10
Sheet9
Sheet8
Sheet7
Sheet6
Sheet2
Sheet3
Sheet5
Sheet4