ตุลาคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2
ข้าราชการบำนาญ
3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
4
3630200390570บัตรประชาชน
5
#N/A
6
บำนาญปกติ#N/A
7
สปช.25 %#N/A
8
ชคบ.#N/A
9
ชรบ.#N/A
10
ตกเบิก#N/A
11
12
รายรับ#N/A
13
ภาษี#N/A
14
หนี้บำเหน็จค้ำประกัน#N/A
15
สหกรณ์ครู#N/A
16
สหกรณ์์สามัญ#N/A
17
สกสค.#N/A
18
รายจ่าย#N/A
19
คงเหลือ#N/A
20
ข้อมูลอ้างอิง
21
กรมบัญชีกลาง รอบการจ่ายรอบที่ 2 หมวดรายจ่ายหลักบำนาญ
ลำดับที่
#N/A
22
23
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถยื่นความจำนง
24
ด้วยความสมัครใจงดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้โดยจะเรียกเก็บจาก
25
กองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิก
26
"ถึงแก่กรรม"
27
28
29
30
31
32
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu