เงินเดือนบำนาญ
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2
ข้าราชการบำนาญ
3
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
4
3630300235541บัตรประชาชน
5
นาย กิตติพศ สุขอ่วม
6
บำนาญปกติ 10,285.00
7
สปช.25 %0
8
ชคบ. -
9
ชรบ.0.00
10
ตกเบิก
11
รายรับ 10,285.00
12
ภาษี -
13
หนี้บำเหน็จค้ำประกัน600.00
14
สหกรณ์
15
สหกรณ์์สามัญ 5,450.00
16
สกสค. 4,144.00
17
รายจ่าย 10,194.00
18
คงเหลือ 91.00
19
ข้อมูลอ้างอิง
20
กรมบัญชีกลาง รอบการจ่ายรอบที่ 2 หมวดรายจ่ายหลักบำนาญ
ลำดับที่
1019
21
22
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถยื่นความจำนง
23
ด้วยความสมัครใจงดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้โดยจะเรียกเก็บจาก
24
กองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิก
25
"ถึงแก่กรรม"
26
27
28
29
30
31
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
กันยายน
สิงหาคม
กรกฎาคม
Sheet12
Sheet11
Sheet10
Sheet9
Sheet8
Sheet7
Sheet6
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet5
Sheet4