ประมวลผลภาษาไทย ป.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล12345678910111213141516171819201234567891011121314151617181920
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
สาระ 1
แปลผล
สาระ 2
แปลผล
สาระ3
แปลผล
สาระ4
แปลผล
สาระ5
แปลผล
รวม
แปลผล
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
311133222321232333382222222222222223333818898718
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
50
ดีมาก
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วงศธร วงศ์สิงห์
1399000084135312123222321232332332202022222222223323314388714
ดีมาก
3
พอใช้
8
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
40
ดีมาก
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐธรรมนูญ บุตรศรีภูมิ
13990000846313221331223311331.531.51.552002220222020201.531.51.55125643.512ดี5ดี6ดี4ดี3.5ดี30.5ดี
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรภัทร มากมี
1399000077759211133111321232323070222220002222223230710758710ดี7
ดีมาก
5ดี8
ดีมาก
7
ดีมาก
37ดี
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วายุ หอมสมบัติ
13990000846663111332223212321.51.52342222222222222221.51.52341846.585.518
ดีมาก
4ดี6.5ดี8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
42
ดีมาก
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีราทร บุญเพ็ง
1399000078208311133222111232232342222222220022222323418484618
ดีมาก
4ดี8
ดีมาก
4ดี6
ดีมาก
40
ดีมาก
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักริน จันทร์หล่ม
13990000818703111332223112323331.552222222222022223331.551857.56718
ดีมาก
5ดี7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
43.5
ดีมาก
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันธวัฒน์ ชัยสงค์
13999003970593111332213112321.501.51.532222222202022221.501.51.53163365.516
ดีมาก
3
พอใช้
3
พอใช้
6
ดีมาก
5.5
ดีมาก
33.5ดี
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โพธิจักร โพธิบุญมา
13999004003783121332223312321.51.51.5032202222222022221.51.51.503163365.516
ดีมาก
3
พอใช้
3
พอใช้
6
ดีมาก
5.5
ดีมาก
33.5ดี
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โชติพัฒน์ ปาจะ
1399000077236221133222311232331.524002222222202222331.5241446.56714
ดีมาก
4ดี6.5ดี6
ดีมาก
7
ดีมาก
37.5
ดีมาก
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มาทิน ฮูกแลนด์
13999003584282111331113212321.5331.540222220002222221.5331.541047.585.510ดี4ดี7.5
ดีมาก
8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
35ดี
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัณภัทร์ ทิพย์จันทร์
13999003955283131333123212321.51.52362202220022222221.51.52361266.585.512ดี6
ดีมาก
6.5ดี8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
38
ดีมาก
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติภพ เวียงวิเศษ
113990066244731113321132223221.523722222220022022221.52371476.56614
ดีมาก
7
ดีมาก
6.5ดี6
ดีมาก
6
ดีมาก
39.5
ดีมาก
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กตัญญู จันทร์ประเทศ
13999004105273111332223222311.5001.552222222222202201.5001.551851.563.518
ดีมาก
5ดี1.5
ปรับปรุง
6
ดีมาก
3.5ดี34ดี
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชวภณ โพธิญาณ์
14199027117793111333222212323331.552222220220222223331.551657.56716
ดีมาก
5ดี7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
41.5
ดีมาก
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิสิทธิ์ ละม้าย
13990000846582211332223112321.51.51.51.540022222222022221.51.51.51.541444.565.514
ดีมาก
4ดี4.5ดี6
ดีมาก
5.5
ดีมาก
34ดี
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วุฒิพงษ์ จำปาแก้ว
13999004005813121332223212321.51.51.51.532202222222222221.51.51.51.531634.585.516
ดีมาก
3
พอใช้
4.5ดี8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
37ดี
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รติพงษ์ บุญประคม
1399900401056311133222311233333372222222222022203333718796518
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี45
ดีมาก
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยวิษฐา ภาคูณ1399900400211311133222321232333372222222222222223333718798718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
49
ดีมาก
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฟ้าใส น้อยทอง
1399900408964311133222321212333362222222222222023333618698518
ดีมาก
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี46
ดีมาก
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รสธร ขยันหา1399000082574311133222321232333372222222222222223333718798718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
49
ดีมาก
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฮารุกะ ทามัน5567800000113311133222321223333382222222222222003333818898318
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
3
พอใช้
46
ดีมาก
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐชยา แก้วเฮือง
1399000080806311133222321232333372222222222222223333718798718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
49
ดีมาก
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิภาดา รินทา1399900392201312133222321232333362202222222222223333616698716
ดีมาก
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาลิตา ทำมา1399000079417312133222321232220362202222222222222203616658616
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี8
ดีมาก
6
ดีมาก
41
ดีมาก
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤตธีรา วงศ์มีแก้ว
1399900387231311133222311222333352222222222022023333518596518
ดีมาก
5ดี9
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี43
ดีมาก
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุกุลตา ไพรเขต
1399900408140311133222321232333372222222222222223333718798718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
49
ดีมาก
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปริญญาภรณ์ พรมพุธข้า
1399000084143311133222321332333372222222222220223333718796718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
47
ดีมาก
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา ราษีพันธ์
139030010315331213322233123131.533622022222220222031.53361667.56516
ดีมาก
6
ดีมาก
7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี40.5
ดีมาก
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เบลล์ คำพิทย์
110020201988531113322232123231.503622222222222222231.50361864.58718
ดีมาก
6
ดีมาก
4.5ดี8
ดีมาก
7
ดีมาก
43.5
ดีมาก
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภัทรจาริน เรียงพร
1399000080911311133222321232333372222222222222223333718798718
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
49
ดีมาก
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฏฐธิดา ทองแกม
139860000012831113322232123231.533722222222222222231.53371877.58718
ดีมาก
7
ดีมาก
7.5
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
47.5
ดีมาก
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชนัญธิดา ทัพสุริย์
13990000836272111232223112321.533330222022222022221.53333143965.514
ดีมาก
3
พอใช้
9
ดีมาก
6
ดีมาก
5.5
ดีมาก
37.5
ดีมาก
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พายัพ สุขใจ13999004011373121132123212313331.572202022022222203331.571277.58512ดี7
ดีมาก
7.5
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี39.5
ดีมาก
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐพล บรรลือเสียง
139900008213232133322232123331.51.51.5520202222222222031.51.51.551454.58514
ดีมาก
5ดี4.5ดี8
ดีมาก
5ดี36.5ดี
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนุพงษ์ พันแก่น
1168300103675323133222121223333352002222220222003333514596314
ดีมาก
5ดี9
ดีมาก
6
ดีมาก
3
พอใช้
37ดี
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สุราช1399900389102311113222321231333372222022222222203333716798516
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี45
ดีมาก
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เกรียงไกร แก้วโลก
1399900395609311113222121212333372222022220222023333716796516
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี43
ดีมาก
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรวัฒน์ ธรรมลา
1399000084887311333121322222333362220220202202023333612696512ดี6
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี38
ดีมาก
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วัชรา กิติยวงษ์
1399000081900321133132231232331.533202222002002222331.5331237.54712ดี3
พอใช้
7.5
ดีมาก
4ดี7
ดีมาก
33.5ดี
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิรัช เขื่อนคำนุ
13990000844703111131113212221.51.51.51.572222020002222021.51.51.51.571074.583.510ดี7
ดีมาก
4.5ดี8
ดีมาก
3.5ดี33ดี
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิตติพัฒน์ ขำวงษ์
1409903949701322123222331332333362002022222020223333612694712ดี6
ดีมาก
9
ดีมาก
4ดี7
ดีมาก
38
ดีมาก
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภากร สมภาร1399900388726311111222321232333382222002222222223333814898714
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพนธ์ สวนมอญ
1399000079735312133322321232333372202220222222223333714798714
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
45
ดีมาก
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โภควินท์ หมู่หมื่นศรี
11038000428083111132223212331.531.51.562222022222222201.531.51.56166683.516
ดีมาก
6
ดีมาก
6ดี8
ดีมาก
3.5ดี39.5
ดีมาก
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณรงค์ชัย บุตระ
13990000846913111332213322111.51.51.51.532222222202002001.51.51.51.531634.541.516
ดีมาก
3
พอใช้
4.5ดี4ดี1.5
ปรับปรุง
29ดี
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนวัฒน์ พิสุทธิ์
1399000081055311111221321213333372222002202222003333712798312ดี7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
3
พอใช้
39
ดีมาก
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พีรพัฒน์ ไชยศรี
130970134927531111322232123231.51.51.5622220222222222231.51.51.561664.58716
ดีมาก
6
ดีมาก
4.5ดี8
ดีมาก
7
ดีมาก
41.5
ดีมาก
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัช แดงนา
1841601152079
313133222311233331.51.55220222222202220331.51.5516566516
ดีมาก
5ดี6ดี6
ดีมาก
5ดี38
ดีมาก
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กนกนุช เขียวอาษา
1208300068330
32113322232122331.51.53620222222222220031.51.53616668316
ดีมาก
6
ดีมาก
6ดี8
ดีมาก
3
พอใช้
39
ดีมาก
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณวดี ลาภูตะมะ
1104301272167
321133221321232333372022222202222223333714798714
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
45
ดีมาก
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุญญิสา น่วมอิ่ม
1409903944530
311113222321232333382222022222222223333816898716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
48
ดีมาก
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิภาดา ภูผ่านแก้ว
1100202051533
311113222321232333382222022222222223333816898716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
48
ดีมาก
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จินตนา พรมนิล
1399000084836
311133222321222333382222222222222023333818898518
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี48
ดีมาก
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรไพลิน สอนเต็ม
1207500049389
3111132223212321.533372222022222222221.53337167985.516
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
45.5
ดีมาก
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริตา ขามเปี้ย
1399000081381
311113222321232333372222022222222223333716798716
ดีมาก
7
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
47
ดีมาก
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัชชา เทียมดาว
1399900399311
311113222321222333382222022222222023333816898516
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี46
ดีมาก
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิชญา ศรีแพนบาล
1399000080962
311113222321232333382222022222222223333816898716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
48
ดีมาก
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา สมพะวัง
1399000084712
311111322232123233382222000220000002333812890212ดี8
ดีมาก
9
ดีมาก
0
ปรับปรุง
2
พอใช้
31ดี
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัชชา ชาติแพงตา
1399900436020
311131222321212333382222202222222023333816898516
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
5ดี46
ดีมาก
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐานิดา ใจอาจ
1399000087100
313133222321232333382202222222222223333816898716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
48
ดีมาก
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พนิดา นามภักดี
1399000083414
3211331322312321.51.51.51.532022220020022221.51.51.51.531234.545.512ดี3
พอใช้
4.5ดี4ดี5.5
ดีมาก
29ดี
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรวัฒน์ ภูแข็ง
1399000079565
1112322233111321.51.53060220202202020221.51.53061064.545.510ดี6
ดีมาก
4.5ดี4ดี5.5
ดีมาก
30ดี
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิรุณ สุภี
1399000081675
331131223321332300342022202202220223003412436712ดี4ดี3
พอใช้
6
ดีมาก
7
ดีมาก
32ดี
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วชิรวิฐษ์ แสนโบราณ
1399000083856
31113222232123131.51.53622222022222222031.51.53616668516
ดีมาก
6
ดีมาก
6ดี8
ดีมาก
5ดี41
ดีมาก
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชวพล หัวเมืองแก้ว
1399000083911
3111322221212323331.552222202220222223331.551657.56716
ดีมาก
5ดี7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
41.5
ดีมาก
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพงค์ อยู่นา
1399000084232
3131332223222221.51.50322202222222202021.51.50321624.563.516
ดีมาก
2
พอใช้
4.5ดี6
ดีมาก
3.5ดี32ดี
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภูมิ สินธุวาปี
1399900399515
311333222331232331.51.55222022222202222331.51.5516566716
ดีมาก
5ดี6ดี6
ดีมาก
7
ดีมาก
40
ดีมาก
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาศกร นครขวาง
1399000084399
2121223123322321.533360202000022002221.5333666945.56
พอใช้
6
ดีมาก
9
ดีมาก
4ดี5.5
ดีมาก
30.5ดี
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยชนะ พลเจริญ
1399000078585
1211332113212221.51.51.5350022222002222021.51.51.535105683.510ดี5ดี6ดี8
ดีมาก
3.5ดี32.5ดี
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิรักษ์ เสียงเพลิน
1399000083929
3131332223212321.51.51.5032202222222222221.51.51.503163385.516
ดีมาก
3
พอใช้
3
พอใช้
8
ดีมาก
5.5
ดีมาก
35.5ดี
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พสุธร อ่อนเจล็ด
1399000079913
3333322133312321.531.51.542000202002022221.531.51.5464665.56
พอใช้
4ดี6ดี6
ดีมาก
5.5
ดีมาก
27.5ดี
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศดานนท์ ครึ้มค้างพลู
1100704238061
311113222321222331.51.54222202222222202331.51.5416468516
ดีมาก
4ดี6ดี8
ดีมาก
5ดี39
ดีมาก
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยกฤต สุนทะวงษ์
1399900399981
311332213331232331.533222020200202222331.5331037.56710ดี3
พอใช้
7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
33.5ดี
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศ์เกียรติ ป้อมสุวรรณ์
1399000079875
31133222232123231.531.5622202022222222231.531.5614668714
ดีมาก
6
ดีมาก
6ดี8
ดีมาก
7
ดีมาก
41
ดีมาก
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ เหมือนเมือง
1390401142251311332222321232333362220202222222223333614698714
ดีมาก
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
44
ดีมาก
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภานุพงษ์ แซ่เอี๊ยว
1399000084321311133223321232333362222222202222223333616698716
ดีมาก
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติ วงษ์ชมพู
1399900411493311133223321232333382222222202222223333816898716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
48
ดีมาก
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต โคะแสง11297015222113333323233322323333420002002020022233334649476
พอใช้
4ดี9
ดีมาก
4ดี7
ดีมาก
30ดี
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิรวุฒิ กาติ๊บ
1560301499652111212222331212331.51.54022000222202202331.51.5410466510ดี4ดี6ดี6
ดีมาก
5ดี31ดี
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วชิระ จุ่นคล้าย
13990000800593112332222112223331.552220222220022023331.551657.54516
ดีมาก
5ดี7.5
ดีมาก
4ดี5ดี37.5
ดีมาก
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนัญญา รินทชัย
1209301238892333333222331232333382000222222022223333812896712ดี8
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
42
ดีมาก
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อรทัย พรมรินทร์
13990000807763231331222112323331.552002220220022223331.551257.54712ดี5ดี7.5
ดีมาก
4ดี7
ดีมาก
35.5ดี
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิญญา น้อยเมือง
1399900406244313133222311232333382202222222022223333816896716
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชนัญชิดา ถ้ำแก้ว
1399000080849311331223321323331.536222020220222000331.5361267.56312ดี6
ดีมาก
7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
3
พอใช้
34.5ดี
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรณพร บุญขัน
1399000083457321133222321222331.51.56202222222222202331.51.5616668516
ดีมาก
6
ดีมาก
6ดี8
ดีมาก
5ดี41
ดีมาก
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กำไลเงิน เกล็ดงูเหลือม
13999004124493211332223212311.531.51.542022222222222201.531.51.54164683.516
ดีมาก
4ดี6ดี8
ดีมาก
3.5ดี37.5
ดีมาก
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สาวิตรี ผลเพียร
139040114217133123312332123131.531.5420202202022222031.531.5410468510ดี4ดี6ดี8
ดีมาก
5ดี33ดี
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ขวัญจิรา โคตรวงษา
1399000084640311133222321232333342222222222222223333418498718
ดีมาก
4ดี9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประกายมาศ ยุณาครบุรี
140990384302411133122212113131.531.5602202022202202031.531.5612664512ดี6
ดีมาก
6ดี4ดี5ดี33ดี
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มณีรัตน์ ประทุมชัย
13990000788953132312113112333333522002020020222033335859658
พอใช้
5ดี9
ดีมาก
6
ดีมาก
5ดี33ดี
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาวดี วระยศ
1409903894851311133222321232333382222222222222223333818898718
ดีมาก
8
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
50
ดีมาก
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ตรีชฎาพร ปัตเสน
1399900395111313133222321232333362202222222222223333616698716
ดีมาก
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
46
ดีมาก
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิพร จีนตานนท์
13999004070713232312233212323333620002022022222233336869878
พอใช้
6
ดีมาก
9
ดีมาก
8
ดีมาก
7
ดีมาก
38
ดีมาก
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โพพิทักษ์ โพธิบุญมา
1399900400360311331222321232331.51.55222020222222222331.51.5514568714
ดีมาก
5ดี6ดี8
ดีมาก
7
ดีมาก
40
ดีมาก
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิพัฒพงศ์ ทัพชุมพล
13990000770583213232223112323331.572020022222022223331.571277.56712ดี7
ดีมาก
7.5
ดีมาก
6
ดีมาก
7
ดีมาก
39.5
ดีมาก
Loading...