ค่าตอบสิงหาคม60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMQRSTUVWXYZ
1
สรุปอัตราจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
จำนวนคนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
4
ลำดับที่
รายการ(ชื่อตำแหน่ง)ที่ได้รับครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3รวม ที่เบิกจ่าย
5
จัดสรร/จ้างค่าตอบแทนประกันสังคมค่าตอบแทนประกันสังคมค่าตอบแทนประกันสังคมค่าตอบแทนประกันสังคม ค่าตอบแทน ประกันสังคม
6
1ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 2,610,000.00 130,500.00 2,520,000.00 126,000.00 - - 5,130,000.00 256,500.00 4,680,000.00 234,000.00
7
2ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 756,000.00 37,800.00 756,000.00 37,800.00 - - 1,512,000.00 75,600.00 1,449,000.00 72,450.00
8
3ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน(เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล) 360,000.00 18,000.00 360,000.00 18,000.00 - - 720,000.00 36,000.00 105,000.00 8,250.00
9
4ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน(ยาม แม่บ้าน ธุรการ สำนักงานเขต) 216,000.00 10,800.00 216,000.00 10,800.00 - - 432,000.00 21,600.00 432,000.00 21,600.00
10
5ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน(บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขต) 288,000.00 14,400.00 288,000.00 14,400.00 576,000.00 28,800.00 216,000.00 10,800.00
11
6ค่าตอบแทนจ้าง ธุรการโรงเรียน 41 3,690,000.00 184,500.00 3,690,000.00 184,500.00 7,380,000.00 369,000.00 7,236,000.00 361,500.00
12
7ค่าตอบแทนอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง34 1,836,000.00 91,800.00 1,836,000.00 91,800.00 3,672,000.00 183,600.00 3,580,335.49 177,518.00
13
8ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์21 1,575,000.00 78,750.00 315,000.00 15,750.00 1,890,000.00 94,500.00 3,780,000.00 189,000.00 3,654,850.23 180,484.00
14
9ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25606 495,400.00 18,500.00 479,360.00 17,500.00 974,760.00 36,000.00 1,027,668.71 43,500.00
15
10ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1,134,000.00 56,700.00 1,134,000.00 56,700.00 2,268,000.00 113,400.00 2,080,190.32 103,500.00
16
11ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 24 2,040,000.00 - 2,040,000.00 - - - 4,080,000.00 - 3,174,612.90 -
17
12ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ (ใช้งบประมาณของสพป.ปข.2)8 602,000.00 194,800.00 1,271,342.00 2,068,142.00 - 1,738,211.29 -
18
13ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ลูกเสือ1 43,800.00 - 438,000.00 - - - 87,6000
19
14ค่าตอบแทนจ้างครูผู้สอนโครงการกองทุนการศึกษา1 180,000.00 9,000.00 - - - - 180,000.00 9,000.00
20
รวม 136 15,826,200.00 650,750.00 14,267,160.00 573,250.00 3,161,342.00 94,500.00 32,860,502.00 1,318,500.00 29,373,868.94 1,213,602.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
1ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
2นักการ
3เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ
4ยาม แม่บ้าน พิมพ์ดีด
5บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงาน
6ธุรการโครงการคืนครู
7ภารโรงโครงการคืนครูให้นร
8บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9พนักงานราชการ
10พี่เลี้ยงเด็กพิการ
11ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
12เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขต
13เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
14กองทุนการศึกษา
 
 
Main menu