ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร" ประจำปี 2561 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJMNO
1
ลำดับ
ประสงค์เข้าร่วมอบรม
ชื่อ-สกุลที่อยู่E-Mail Addressโทรศัพท์อาชีพประเภทอาหารค่าลงทะเบียน
26
1
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
ทวีศักดิ์ ประกอบดี
216/14 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
Tp_sk@hotmail.com831507107
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
27
2
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
วินัย วิวาสุข
บ.รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด 69 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
bigberms55@gmail.com891669696
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
28
3
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
พิมพ์ใจ ดวงเนตร
26 หมู่ 5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
Pimjai.d@gmail.com085-098-8025
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารมังสวิรัติ
29
4
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นายภานุทัต ไทยภูมิ
๑๙/๓ หมู่ ๖(บ้านป่าลานหินดาด) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ๑๘๒๒๐
panutat007@gmail.com091 776 9452
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาหารทั่วไป
30
5
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นัยวัฒน์ สุขทั่ง
267/8 ซ.มิตรภาพ15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
naiyawat47@hotmail.com812827149
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาหารทั่วไปติดภารกิจ
31
6
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
ขนิษฐา เนียมตะคุ
17/4 ถ.โชคชัย-ครบุรี ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
P_Pauzelove@hotmail.com084-888-1480ผู้ประกอบการอาหารทั่วไป
32
7
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นาย ชดากร อภัยบุญญาคม
1หมู่2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
sucheewan@hotmail.com852125168เกษตรกรอาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
33
8
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นางสาวกาญจนา ฤทธาพรม
133 หมู่3 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
unaritt@gmail.com833858565ค้าขายอาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
34
9
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นางเสมียน ฤทธาพรม
133 หมู่3 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
unaritt@gmail.com833858565ค้าขายอาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
35
10
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นายจันทา ฤทธาพรม
133 หมู่3 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
unaritt@gmail.com833858565
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
36
11
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นางสาวภรณ์ทิวา ชมใจ
83/3 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
c.porntiwa.ta@gmail.com992833210ผู้ประกอบการอาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
37
12
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นายธีระวุฒิ แสงเรือง
147 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
teerawut_s36@hotmail.com979206244ผู้ประกอบการอาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
38
13
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
กิตติพันธ์ เพ็ญศรี
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด 540 หมู่1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
kit_kittiphan@hotmail.com821633135
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
39
14
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
เจษฎา จันตระกูล
540 หมู่1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
chetsada117@gmail.com 944830017
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
40
15
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
พีรัตน์ พรมชาติ
540 ม.1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
kit_kittiphan@hotmail.com 55593234
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
41
16
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
พัฒพงษ์ กาลสังข์
161/9 ม.7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
kl.patpong@hotmail.com846481662
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
42
17
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
วิชชุตา หนองหาร
89/266 ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
pr.witchuta@gmail.com853357158
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
43
18
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นายนนทนันท์ โพธิวงษ์
58 ม.5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
nonthanan_108@hotmail.com
639193636
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
***ติดภารกิจ
44
19
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
สาธิต บัวลอด
58 ม.5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
paisal.sak@cpmail.in.th916975366
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
***ติดภารกิจ
45
20
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
นายอานนท์ ศรีแก้ว
145 ม.6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
Arnon_sk@hotmail.com622428782เกษตรกรอาหารทั่วไป
46
21
รุ่นที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561
บัญญัติ สัจจเลิศรัตน์
154 ถ.มิตรภาพ ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
S.banyaut@gmail.com928799794ผู้ประกอบการอาหารทั่วไปติดภารกิจ
47
22
รุ่นที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
ณภัทชา ชัยวรภานันท์
36 หมู่ 3 หมู่บ้านหนองหิน ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
napatchayokz@gmail.com086-0644657
พนักงานบริษัทเอกชน
อาหารทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ออกใบเสร็จแล้ว
48
49
50
51
**รุ่นที่ 4/2561 เลื่อนเป็นวันที่ 22-23 กันยายน 2561**
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Loading...
 
 
 
Form responses 1
 
 
Main menu