Kartlegging behandling av personopplysninger
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
HovedformålBehandlingsaktivitetFormål med behandlingen av personopplysningerRettslig grunnlagKategorier personopplysningerKategorier registrerteKategorier mottagere av opplysningerTidsfrister sletting av person-opplysningerIT-system (server)Generell beskrivelse av sikkerhetstiltakHvor er opplysningene lagret?Overføres person-opplysningene ut av EU?Data-behandler?Databehandleravtale?
2
Oppfylle avtaler med kunder om å verdivurdere bolig og formidle salg av boligBefaring/VerdivurderingGi en verdivurdeirng av boligen, samt prisanslag på eienomsmeglingstjenestenGDPR art. 6 1 b (avtale)Opplysninger om eiendommen/boligen, navn og kontaktinformasjon til selger, samt personnrummer.Potensielle kunderIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
3
OppdragsavtaleInngå avtale med kundenGDPR art 6 1 c, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4Oppdragstakerens navn, adresse og organisasjonsnummer samt oppdragsgiverens navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer,
Oppdragets karakter (salg, kjøp, utleie, leie, oppgjør eller annet),
Hvilken eiendom oppdraget gjelder,
Hva som er avtalt om oppdragstakerens vederlag, herunder hva oppdragstakeren kan kreve dersom handel ikke kommer i stand. Hva som er avtalt om oppdragstakerens rett til å kreve dekning av utlegg, herunder et overslag over størrelsen på utleggene. Et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg. Oppdragets varighet og hva som gjelder om oppsigelse av oppdraget. Oppdragstakerens eventuelle rett til vederlag for handel sluttet gjennom andre eller uten mellommann og i så fall de nærmere betingelser for denne retten. Om andre oppdragstakere de siste tre måneder har arbeidet med det samme oppdraget. Adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger. Hvem som er ansvarlig megler for oppdraget og eventuelle eiendomsmeglerfullmektiger som skal arbeide med oppdraget.
KunderIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
4
Takst/tilstandsvurderingGjøre boligen klar for salgGDPR art. 6 1 bOpplysninger om eiendommen/boligen, herunder tilstandsgrad. Navn adresse på eier. Kunder, takstmannFINN og mediahus hvor det annonseresSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
5
Salgsoppgaven/ UndersøkelsespliktGjøre boligen klar for salgGDPR art 6 1 c, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7Eiendommens registerbetegnelse og adresse. Eierforhold. Tinglyste forpliktelser. Tilliggende rettigheter. Grunnarealer. Bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Verdien ved skattefastsettingen og offentlige avgifter. Forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett. Spesifikasjon over faste løpende kostnader. Hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad som omfatter andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling som omfatter prisantydning, andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, samt summen av disse beløpene. Hva som er avtalt om meglers vederlag.Kunder, rettighetshavereDet kommuniseres med eksterne for å innhente informasjon om eiendommen, herunder Ambita AS og Nordkart AS, for grunnboksdata plan og bygg infor, mv. Det kommuniseres med forretnings-førere som OBOS for å få inn informasjon om boligen, herunder restgjeld. Ferdigattest AS, Salsgoppgave sendes til eksternt firma Papir FLy) AS) for trykking og til Silion AS for annonsering internt på skjermer.Slettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
6
FotograferingGjøre boligen klar for salgGDPR art. 6 1 bNavn, adresse, bilder av boligen, bilder av naboeiendommer. Kunder, eventuellt naboer, fotograf.FINN og mediahus hvor det annonseresSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
7
StylistGjøre boligen klar for salgGDPR art. 6 1 bNavn, adresse. Kontaktinformasjon stylist.KunderIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
8
Visning/InteresselisterRegistrere potensielle kjøpere av boligen enten på liste eller på Pad.GDPR art. 6 1 bNavn, adresse, telefonnummer, e-post, postnummer, registreringdato InteressenterKommuniserer med Eniro for å søke opp telefonnummer automatiskSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextDAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringerata lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet.Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklræing. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
9
Budgivning/ BudjournalFormidle bud på boligen, samt overholde rettslige plikterGDPR art. 6 1 b, GDPR art. 6.1 c, jf eiendomsmeglingsforskriften § 3-5Tidspunkt for når budet er mottatt. Budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer og personnummer. Budets størrelse. Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold. Akseptfrist. Tidspunkt for avslag eller aksept.BudgivereLogges inn med Bank-ID på egen Vitec Next tjeneste for sikker budgivning. Kommuniserer med banker om finanisering er i orden for budgivere. Finaniseringsbevis innhentes.Slettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklræing. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
10
Inngåelse av kontraktGjennomføre salg av boligenGDPR art. 6 1 bNavn, adresse, personnummer, Eiendommens registerbetegnelse og adresse, kjøpspris, overtagelsesdatoSelger og kjøperIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
11
Overtakelses-protokollering via applikasjonRegistrering av overtakelsen, samt gjøre at bestilling og avbestilling av strøm og nettleie kan foretas enkelt og effektivt GDPR art. 6 1 bNavn, adresse, personnummer, Eiendommens registerbetegnelse og adresse, overtagelsesdato, merkander, strøm og vannmåler.Selger og kjøperIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Meglerfront (firma som leverer elektronisk overtakelse-skjema). Vitec NextVisse personopplsyninger lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitec, MeglerfrontJA
12
Register over samarbeidspartnereTil bruk for bistand ved salgsprosessenGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)Navn og kontaktinformasjon eksterne samarbeidspartnere fotograf/selskap, takstmenn, stylister og lignende IngenLagres så lenge samarbeidspartner eller inntill sletteanmodningEgen server driftet av Telecomputing og / eller VitecData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. En del av samarbeidspartnerene har integrasjon mot Vitec for bestilling av tjenster.Norge, egen lokalitetNeiTelecomputing og VitecJA
13
Overtakelse og foreta oppgjørGjennomføre økonomisk oppgjør mellom selger og kjøperGDPR art. 6 1 bNavn, adresse, personnummer, Eiendommens registerbetegnelse og adresse, kjøpesum inkludert omkostninger, overtagelsesdato, tinglyst pantedokument, transporterklæring, inneståelseserklæring, styregodkjennelse/avklaring av forkjøpsrett, hjemmelsdokument og eventuelle pantedokument, ferdigatest, oppgjørsinnstruks, bekreftelse på sletting av selgers pant i eiendommen, ny grunnboksutksrift, registrering av kjøper hos forretningsfører, bankkontonummer, lånebeløp fra kjøpers långiver, restgjeld på selgers lån, signert skjøte, overtakelsesprotokoll Selger og kjøperHjemmels-dokument og eventuelle pantedokument sendes til Kartverket for tinglysning. Tinglyst hjemmels-dokument sendes kjøper sammen med oppgjørs-oppstillingen som viser faktiske transaksjoner for kjøpet. Det kommuniseres med banker om rest saldo mv. Slettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec Next, All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringerData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
14
Markedsføring, herunder levere tjenester til brukereMarkedsføring av boliger for salgLister med interessentgrupper for å markedsføre aktuelle boliger til salgs direkteGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn, alder, kjønn, preferanserPotensielle kjøpereIngenPersonopplysninger slettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Visse data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
15
Boligkalkulator, personen registrerer informasjon på nettsideBeregne pris på boligGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Adresse, verdi på bolig, lånedetaljer. I forbindelse med tjenesten vil det også hentes inn data fra Norkart (detaljer om eiendom). Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies».Brukere av nettsidenIngenSlettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Personpplysninger blir likke lagret.Norge, egen lokalitetNeiTelecomputing drifter nettsideJA
16
Boligvarsel, person registrerer seg på nettside Varsling av boliger til salgsGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Kriterier for søk (nytt/brukt, boligtype, sted, område, antall rom, størrelse, pris), Navn, telefonnummer og e-post. Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies»,
Potensielle kjøpereNavn, telefon og e-post lagres også hos firmaet Vitec.Slettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Visse data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitec, Telecomputing drifter nettsideJA
17
Verdivurdering, person registrerer seg på nettside eller i skjemaVerdivurdering av eksisterende boligGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Adresse, Navn, E-post, telefon og eventuelt en personlig melding. I forbindelse med tjenesten vil det også hentes inn data fra Norkart (detaljer om eiendom)
Brukere av nettsiden eller meldte interessenterNavn og e-post lagres hos Mailchimp, dersom samtykket til dette.Personopplysninger slettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitec, Maichimp, Telecomputing drifter nettsideJA
18
Salgsoppgave, person registrerer seg på nettside eller i skjemaUtsendelse av salgsoppgaver til interessenterGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn, adresse, e-post og telefon. Samt informasjon om bolig.
Brukere av nettsiden eller meldte interessenterNavn og e-post lagres hos Mailchimp, dersom samtykket til dette.Personopplysninger slettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetVitec. Mailchimp, Telecomputing drifter nettsideJA
19
Nyhetsbrev på e-post, person registrerer seg på nettside eller i skjemaOrientere interessenter om nyheter og relevant informasjonGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn, telefon, postnummer og e-post. Brukere av nettsiden eller meldte interessenterNavn og e-post lagres hos Mailchimp, dersom samtykket til dette.Lagres inntil avmelding eller ved sletteanmodningVitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitec. Mailchimp, Telecomputing drifter nettsideJA
20
APPGi brukere muligheten til å få en verdivurdering av aktuelle boligerGDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Telefonnummer, lokasjon, pek og klikk aktivitet registreres. Appen lagrer peking og klikking på boliger som anonym data for analyse og heatmap. Det er ingen personlig informasjon som blir lagret i denne forbindelse utenom telefonnummer, kun antall pek og klikk.Brukere Google analytics for statistikk og analyse. Navn eller annen personlig identifiserbar informasjon kobles ikke til informasjons-kapsel uten samtykke fra den registrerte. Twilio til verifikasjon av bruker basert på oppgitt telefonnummer. For lokasjon benyttes mozilla geolocation og for Kompass benyttes mobilens/ipads innebygde kompass.Disse opplysningene slettes samtidig som App slettes. Telefonummer lagres, men slettes sammen med APP(?). Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler.Telecomputing All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på dataoverføringer. Personpplysninger blir likke lagret.På brukerens pc, samt på N&Ps server i Norge, egen lokalitet hos IT-Drift.?Kun anonymiserte dataTelecomputing JA
21
Oversikt over kunder og interessenter, (kunderegister med kundekort)KundeadministrasjonGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn, adress, telefon, e-post, boligtype, samtykker,matrikel, hjemmelshaver.Kunder og interessenterIngenSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklræing. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
22
Nettaktivtet til besøkende på våre nettsiderKartlegging av nettbrukeres klikk, pek og annen aktivitet benyttes til tekniske, analytiske og markedsføringsrelaterte formål; For å kunne forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samt gi brukerne relevante tilbud og tilpasset innhold i andre kanaler og annonsenettverk.
På Nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Vi registrerer også hvordan du navigerer på nettsiden og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt. I noen tilfeller blir posisjonen din (IP-adresse) registrert, men den blir anonymisert. Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut. Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies», og informasjonen du fyller ut vil til en viss grad lagres i våre databaser.Brukere av nettsiden Navn eller annen personlig identifiserbar informasjon kobles ikke til informasjons-kapsel uten samtykke fra den registrerte. De som mottar data er følgende: Google Analytics, Google Display Advertising, Google Tag Manager, Facebook-pixle, Facebook Custom Audience, Adform og Delta ProjectsPersonopplysninger slettes 24 måneder etter registrering (eller ved slettea-nmodning). Visse opplysninger beholdes uten å kunne knyttes til navn/ID for statistikkformålTelecomputing All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. På brukerens pc, samt på N&Ps server i Norge, egen lokalitet hos IT-Drift.NeiTelecomputing JA
23
Forrmidle forsikringsprodukterMarkedsføre forsikirngsprodukter for samrbeidspartnere og bestiller produkter på vegne av forsikringsgiverKundenavn, adresse, fødselsnummer, e-post, telefonnummer, informasjon om boligtransaksjon og boligens tilstand. For boligselgere skal egenerklæringsskjema også fylles ut, signeres (md bank-ID) og registreresKunderNorwegian Broker, som sender videre til IF for boligkjøpere og Inter Hannover for boligselgereSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7Vitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
24
Markedsføre foretakets tjenester, herunder primært boliger til salgMarkedsføre foretakets tjenesterGDPR artikkel 6.1.fAll data som fremkommer av salgsoppgave med vedleg, herunder: Eiendommens registerbetegnelse og adresse. Eierforhold. Tinglyste forpliktelser. Tilliggende rettigheter. Grunnarealer. Bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Verdien ved skattefastsettingen og offentlige avgifter. Forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett. Spesifikasjon over faste løpende kostnader. Verdivurdering, totalkostnad som omfatter andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, samt summen av disse beløpene. Egenerklæringsskjema fra selger. Takst/tilstandsvurdering. Selger Sosiale medier, mediehus (FINN), potensielle kjøpereAnnonser slettes når bolig er solgt.All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.I noen tilfeller er de sosiale mediene lokalisert / har servere utenfor EU i USA. Disse selskapene vil i så fall være omfattet av Privacy ShieldJA, for facebookStandard-avtaler med de ulike mediehus og sosiale medier.JA, regulert i standardavtalene
25
Kontrolltiltak KundekontrollOppfylle lovens krav om kundekontrollGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven §§ 6 og 7 flg. Fullt navn eller foretaksnavn,
Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identitetskode. Fast adresse. Referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet. Kopi av identifikasjonspapirer lagres direkte i meglersystemet.
Kunder, herunder personer som handler på vegne av firmakunder.Det kommuniseres med firmaregister og innhentes firmattester ved behov. Ved rapportering av mistenkelig transaksjon vil Økokrim få oversendt opplsyningene om kunden.Slettes senest seks år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift, jf. hvitvaskingsloven § 22Vitec Next. All kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
26
Gjennomføring av undersøkelserOppfylle lovens krav om undersøkelsespliktGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven § 17Fullt navn eller foretaksnavn,
Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer, opplysninger om transaksjonen og eventuelle mistanker, samt undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.
Kunder, herunder personer som handler på vegne av firmakunder.Det kommuniseres med firmaregister og innhentes firmattester ved behov. Ved rapportering av mistenkelig transaksjon vil Økokrim få oversendt opplsyningene om kunden.Dokumenter i tilknytning til transaksjoner som nevnt i hvitvaskingsloven § 17 skal slettes senest seks år etter at transaksjonen er gjennomført, jf. hvitvaskingsloven § 22Vitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
27
Meldinger om mistenkelige transaksjonerOppfylle lovens krav om rapportering av mistenkelige transaksjonerGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven § 18Fullt navn eller foretaksnavn,
Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer, opplysninger om transaksjonen og eventuelle mistanker
Kunder, herunder personer som handler på vegne av firmakunder.ØkokrimDokumenter i tilknytning til transaksjoner som nevnt i hvitvaskingsloven § 17 skal slettes senest seks år etter at transaksjonen er gjennomført, jf. hvitvaskingsloven § 22Vitec NextAll kommunikasjon er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitecJA
28
Logger over tilgang og behandling av dataOppfylle personopplysningslovens krav til IT-sikkerhet mv.GDPR artikkel. 6 nr. 1 c (oppfylle rettslig forpliktelse)

GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesseavveining)
Navn på bruker, IP-adresser.Ansatte og partnereIngenSlettes når det ikke er behov for informasjonen lengre. Ellers normalt senest etter 10 år.Vitec Next og/eller TelecomputingData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing og/eller Vitec. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiVitec / TelecomputingJA
29
PersonalhåndteringRekkruteringAnnsette kvalifiserte medarbeidereGDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn og kontaktinformasjon. CV og attester. Potensielle madarbeidereIngenSlettes når det ikke er behov for informasjonen lengre. Ellers normalt senest etter 10 år.Egen server driftet av TelecomputingData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiTelecomputingJA
30
Ansatte og partnereAdministrere medarbeiderneGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, f.eks arbeidsmiljø-loven
Navn og kontaktinformasjon. CV og attester. Arbeidskontrakt, oppfølging av ansatte som sykefravær, medarbeidersamtaler, personalsaker, salg, lønn, bonusordninger mv.Ansatte og partnereIngenSlettes når det ikke er behov for informasjonen lengre, typisk når vedkommende slutter. Ellers normalt senest etter 10 år.Egen server driftet av TelecomputingData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiTelecomputingJA
31
VikarerAdministrere vikarer og innleide medarbeidereGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte) GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, f.eks arbeidsmiljø-loven
Navn og kontaktinformasjon. CV og attester. Kontrakt, oppfølging av ansatte som sykefravær, medarbeidersamtaler, personalsaker.Innleide, midlertidig ansatteIngenSlettes når det ikke er behov for informasjonen lengre, typisk når vedkommende slutter. Ellers normalt senest etter 10 år.Egen server driftet av TelecomputingData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiTelecomputingJA
32
Prestasjon (Leads, markedspakker, topplister)Følge opp medarbeideres prestasjoner og kvalifikasjonrGDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
GDPR artikkel. 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte)
Navn og salg. Kvalifikasjoner. Kontakinformasjon.Ansatte og partnereIngenSlettes når det ikke er behov for informasjonen lengre, typisk når vedkommende slutter. Ellers normalt senest etter 10 år.Egen server driftet av TelecomputingData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiTelecomputing VitecJA
33
VarslingstjensteFormålet med behandlingen er kartlegging og avdekning av
kritikkverdige forhold i N&P
GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, f.eks arbeidsmiljø-loven) GDPR artikkel. 6 nr. 1 b (avtale) GDPR artikkel. 6 nr. 1 f (interesse-avveining)
Innhenting, registrering, lagring og prosessering av opplysninger om kritikkverdige
forhold, herunder muligens sensitive personopplysninger om mulige straffbare forhold eller personlige forhold knyttet til ansatte. Innhenting, registrering, lagring og prosessering av identifikasjons- og kontaktdata om varsler og eventuelt andre berørte/involverte.
Ansatte og partnereEksternt varslingsmottak (Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS)Slettes når det ikke er behov for informasjonen lengre. Ellers normalt senest etter 10 år.Egen server driftet av Telecomputing, samt på Hammervoll Pinds server for varslingspportal.noData lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Telecomputing, og /eller på server hos Hammervoll Pind AS. Lagres på sikkker server som tilfredstiller alle krav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til den som har behov. De som, har tilgang har signert taushetserklæring. Norge, egen lokalitetNeiTelecomputing, Hammervol PindJA
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...