ที่อยู่ รายชื่อผู้บริจาค ล่าสุด.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้บริจาคเงิน สมทบกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
3
ลำดับ
ว.ด.ป.
ชื่อ -สกุล ในการออกใบเสร็จ
จำนวนเงินบริจาค
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่ในการติดต่อ
4
1
23 พย 60
สโมสรไลออน์ เมืองลิกอร์ นครศรีฯ
3,000.00 60/83 ซ.เอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
5
2
23 พย 60
บริษัทมานะศิลา 2537 จำกัด
20,000.00
นายประกอบ มานะจิตต์
405 ม.3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
6
3
23 พย 60
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีฯ 1
20,000.00
เลขที่35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
7
4
23 พย 60
โรงพยาบาลท่าศาลา 2,000.00 158 ม.3 ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
8
5
23 พย 60
สโมสรไลออน์ ศรีนคร 5,000.00
39/1 ซ.หัวหลาน ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
9
6
23 พย 60
คุณสมภพ สุวัธนเมธากุล 2,000.00
1452 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
10
7
23 พย 60
ชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราช
3,000.00
นายจรัญ ขุนอินทร์
1366/1-3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
11
8
23 พย 60
ชมรมร้านขายยา นครศรีธรรมราช
10,000.00
นายแฉล้ม สงวนทอง
30/7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
12
9
23 พย 60
คุณสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ
1,000.00
113 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
13
10
23 พย 60
โรงแรมแมนดี้นก 5,000.00
8 ซ.อำนวยสุข 24 ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช 80000
14
11
23 พย 60
นายนิเวศน์ มัชฌเศรษฐ์ 5,000.00
1307/17 ถ.กาชาด ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
15
12
23 พย 60
นายนที แซ่ลิ้ม 5,000.00
131 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
16
13
23 พย 60
อู่เข็มเซอร์วิส 1,000.00 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
17
14
23 พย 60
บริษัท มิตรกูลเวชการและพัฒนา จำกัด
1,000.00
1110/1 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
18
15
23 พย 60
นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง(ไพนุพงศ์)
1,000.00
5/79 ถนนปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
19
16
23 พย 60
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,740.00
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
20
17
23 พย 60
บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด
5,000.00
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
21
18
23 พย 60
คุณจิรวัฒน์ อนุกูล 500.00
57/41 ม.2 กาญจวนิช 12 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
22
19
23 พย 60
คุณสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
5,000.00
204/25 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
23
20
23 พย 60
คุณสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (เอกสารผิด ออกใหม่ 28 พย.60)
2,000.00
246 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 80320
24
21
23 พย 60
คุณเพื่อม พิทักษ์ 3,000.00
107 ซ.ศรีธรรมโศก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
25
22
23 พย 60
คุณประยงค์ อินทรสมพงค์ 1,000.00
621/1 ซ.หัวหลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
26
23
23 พย 60
คุณพรทิพย์ บัวจันทร์ 1,000.00
29/5 ถ.หลังวัดแจ้ง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
27
24
23 พย 60
คุณสินีนาฏ ธานีรัตน์ 500.00
27/12 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
28
25
23 พย 60
คุณเชตวัน พิกุลงาม 500.00 41 หมู่ที่ 5 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
29
26
23 พย 60
คุณนิคม คงทน 2,500.00
194 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
30
27
23 พย 60
คุณจิตติมา ศังขมณี 2,000.00 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
31
28
23 พย 60
คุณสนั่น ธานีรัตน์ 1,000.00
512/2 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
32
29
23 พย 60
คุณณุภาวี ณะฤทธิ์ 1,000.00
132 ม.8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
33
30
23 พย 60
คุณดรงค์รัตน์ กล้าหาญ 2,000.00
86/3 ซ.สายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
34
31
23 พย 60
คุณฉัตรชัย อนันตเสรีวิทยา
500.00 1/1 ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
35
32
23 พย 60
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,000.00 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
36
33
23 พย 60
จักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ (โรงแรมทวินโลตัส)
10,000.00
เลขที่6 โรงแรมทวินโลตัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
37
34
23 พย 60
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.นครศรีฯ
2,000.00
928/1-3 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
38
35
23 พย 60
บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ (1993) จำกัด
200,000.00
นส.ชวนพิศ แซ่อึ่ง
85 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
39
36
23 พย 60
โรงพยาบาลนาบอน 2,000.00
244/1 ม.2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
40
37
24 พย 60
คุณนพกาญจน์ ชิ้นประกอบเกิด
500.00
13 ซ.ข้างโรงเรียนชูสิน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
41
38
24 พย 60
นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ (กรรมการสภามวล.)
5,000.00
269/58 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
42
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
กรุงเทพมหานคร 10700
43
39
24 พย 60
นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ (ครอบครัวบุษบรรณ)
2,000.00
15 ซอยหัวหลาง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
44
40
24 พย 60
นายประวิตร นิลสุวรรณกุล
20,000.00
49/6 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
45
4122 ธ.ค. 60คุณวิสิฐ อรุณสกุล 1,500,899.00
14 ซอย 57/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
46
4222 ธ.ค. 60คุณมยุรี สัตยกิจขจร 1,500,899.00
1260/52 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
47
4322 ธ.ค. 60คุณปรีดา โชติช่วง 500.00
63/1 ม.2 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
48
4426 ธ.ค. 60คุณวิทักษ์ อรุนสกุล 1,500,000.00
62/3 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรี
49
4528 ธ.ค. 60คุณปรีดา โชติช่วง 500.00
63/1 ม.2 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
50
46
5 มค. 61
นางม้วย แซ่ลิ้ม 1,500,000.00
นายนที แซ่ลิ้ม
15/20 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
51
47
5 มค. 61
นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
3,980.00
165 ม. 6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช
52
48
12 มค. 61
นางอัญธิษา ตรึกตรอง 500.00
4/7 หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
53
49
23 กพ. 61
นางอรจิต อรุณสกุล 1,000,000.00
7/93 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
54
50
13 มีค. 61
นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
100,000.00
207 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
55
51
7 มิย.61
นายมานพ บัวพินธุ์ 500.00
105/150 ซ.เทศบาล2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
56
52
12 มิย.61
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
10,000,000.00
สำนักงานเลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
57
รวมเป็นเงิน 17,464,518.00
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu